Бензиностанции Зара
0700 15 415
Вход
bg en

Биодизел – естeри на мастни киселини FAME 100

Биодизел е гориво, произведено от биологични ресурси различни от нефт. Биодизел може да се произвежда от растителни масла например соярапица, слънчоглед, кокос или животински мазнини и се използва в автомобилни и други двигатели. Биодизел се произвежда също и от използвани мазнини.

Биодизелът подобрява работата на двигателя, увеличава мощността му, не съдържа сяра, намалява разхода на гориво. Изгарянето на този вид гориво в цилиндъра на двигателя не е съпроводено с образуването на нагар и отделянето на т.н. сажди.

Най-големите предимства на това гориво са, че се добива от възобновяеми енергийни източници и на практика не замърсява околната среда.