Бензиностанции Зара
0700 15 415
Вход
bg en

Гудрон

Неочистен нефтен остатък, получаван след дестилиране на леките и на повечето тежки фракции, който е гъсто течно черносмолисто вещество и се използва за добиване на асфалтови битуми, за пътни настилки и др.