Бензиностанции Зара
0700 15 415
Вход
bg en

Държавна помощ 25 стотинки!

Получаване на компенсация за гориво по ЗДБРБ!

Компенсацията за гориво е в размер на 0,25 лева на литър/килограм.

Компенсацията се получава при зареждане на горива с най-ниска продажна цена от съответния вид в обекта. В обекти ЗАРА това са Бензин А95Н, Дизелово гориво, Пропан-бутан и Метан. Изключват се Бензин А100Н и Дизел+!

Горивото се зарежда в резервоар на МПС без ограничение в количеството. Зареждане в съдове не се допуска!

За да получите компенсацията, моля да се убедите, че Вашето МПС е :

с регистрация в РБългария, собственост /C.2.1/ или с ползвател /C.3.1/  физическо лице категория М1 или L /поле J в талона/

Необходимо е да представите талона на Вашето МПС, за да бъдат  проверени тези данни от обслужващия Ви касиер!

За покупката на гориво с компенсация ще Ви бъде издаден индивидуален разширен фискален бон /фактура/, който ще включва само този вид гориво. За останалите стоки, закупени от Вас, ще бъде издаден друг фискален бон или фактура.

Не е необходимо да представяте Вашите лични данни! Фактурата ще бъде издадена на клиент с име „Получател на компенсация за гориво по ЗДБРБ".

Регистрационният номер на Вашето МПС ще бъде вписан във фактурата при издаването й!

Плащането се извършва в брой или с карта.

Моля информирайте обслужващия касиер дали ще ползвате компенсация за гориво! При непредставяне на талон на МПС и отказ да бъде вписан регистрационния номер на МПС, компенсацията не се предоставя!

Благодарим, че сте Верен Клиент на ЗАРА!