Бензиностанции Зара
0700 15 415
Вход
bg en

Енергийни спестявания

Уважаеми Колеги,

Съгласно ЗЕЕ и определения ред и начин за прехвърляне на енергийни спестявания по индивидуални цели на задължените лица, Ви информираме, че Петролна компания ЗАРА разполага с налични и готови за прехвърляне енергийни спестявания за 2021 година. 

Прехвърлянето ще е възмездно, а цената ще е конкретна и ще се определя според единичните количества на прехвърлените спестявания. 

За повече информация изпратете въпросите съм електронна поща:

zara@zara.bg

klim@zara.bg