Бензиностанции Зара
0700 15 415
Вход
bg en

LPG пропан-бутан за отопление

Втечненият пропан-бутан (Liquefied Petroleum Gas, LPG) е леснозапалима смес от летливи въглеводороди – газовете пропан и бутан и се получава при рафинирането на нефта или природния газ.

LPG може да съдържа само пропан (C3H8), само бутан (C4H10), но най-често е смес от пропан и бутан, в зависимост от сезона.

Пропан-бутанът няма мирис, но се ароматизира с етилмеркаптан (с подобна на чесън миризма), така че течовете да бъдат открити лесно.

LPG е газообразен при нормални температури и атмосферно налягане, а се доставя втечнен под налягане. Налягането, при което LPG се втечнява, (налягане на наситените пари), варира в зависимост от състава и температурата. Съотношението между обемите на изпарения газ и втечнения газ варира в зависимост от състава, налягането и температурата.