Бензиностанции Зара
0700 15 415
Вход
bg en

Лаборатория за контрол на качеството на петролните продукти

Съвременните изисквания за качество на течните горива и въглеводородните газове поставиха на сериозно изпитание производителите, търговците, превозвачите и потребителите на тези продукти. Строгите екологични изисквания, тесните граници между съответствието и несъответствието, както и тежките административни и финансови наказания, наложи всеки сериозен оператор на горива да инвестира в КОНТРОЛ на приеманите и разпространяваните продукти.

От началото на 2004 година ЗАРА стартира програма за ВЪТРЕШНОВЕДОМСТВЕН контрол по КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА и ВЪГЛЕВОДОРОДНИТЕ ГАЗОВЕ.

Днес ЗАРА разполага със съвременна лаборатория за анализ и контрол на качеството на АВТОМОБИЛНИ БЕНЗИНИ, ДИЗЕЛОВИ ГОРИВА и ГАЗЬОЛИ, ПРОПАН-БУТАН. През 2011 бе инвестирано в най-модерната апаратура за контрол на СЪДЪРЖАНИЕТО НА СЯРА в автомобилните горива, апарат за анализ на СЪДЪРЖАНИЕ НА ЕСТЕР НА МАСТНИ КИСЕЛИНИ В МИНЕРАЛЕН ДИЗЕЛ (FAME – БИОДЗЕЛ). Наша гордост е инвестицията в ултрамодерен газов хроматограф за анализ на ВТЕЧНЕНИ ВЪГЛЕВОДОРОДНИ ГАЗОВЕ – Пропан/Пропани и Бутан/Бутани.

Благодарение на висококвалифицираните кадри и нивото на лабораторното оборудване, през 2017г. лабораторията получи своята акредитация на част от дейността й пред БСА.