Бензиностанции Зара
0700 15 415
Вход
bg en

AdBlue

Добавка за редуциране на емисиите от азотни окиси в отработените газове от дизелови двигатели. Воден разтвор на урея, AUS 32. 

AdBlue се впръсква в отработените газове в каталитичния конвертор на дизеловия двигател за намаляване на вредните емисии на азотни оксиди. След впръскването на AdBlue в отработените газове карбамидът, съдържащ се в разтвора, произвежда амоняк и въглероден диоксид. Всичко това протича при висока температура. Амонякът реагира с азотните оксиди, които се образуват при изгарянето на дизелово гориво. Резултат от химическата реакция са безвреден азот и водна пара, излизащи от ауспуха. Отговаря на стандартите за емисии Euro 4, Euro 5 и Euro 6.