ПЕТРОЛНА БАЗА ЗАРА - Стара Загора, кв.Индустриален

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS 27-09-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.81032 лв. 0.64600 лв. 2.45632 лв. 0.49126 лв. 2.94758 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 27-09-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.80032 лв. 0.64600 лв. 2.44632 лв. 0.48926 лв. 2.93558 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 27-09-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.36621 лв. 0.71000 лв. 2.07621 лв. 0.41524 лв. 2.49145 лв.
Пропан-бутан смес LPG 16-09-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 1.60000 лв. 0.00000 лв. 1.60000 лв. 0.32000 лв. 1.92000 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 27-09-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.71005 лв. 0.64600 лв. 2.35605 лв. 0.47121 лв. 2.82726 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 27-09-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.71005 лв. 0.64600 лв. 2.35605 лв. 0.47121 лв. 2.82726 лв.
Автомобилен бензин RON95 – Е5 08-09-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.39035 лв. 0.71000 лв. 2.10035 лв. 0.42007 лв. 2.52042 лв.
Тежко гориво 26-05-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 2.35000 лв. 0.40000 лв. 2.75000 лв. 0.55000 лв. 3.30000 лв.
Биодизел – естeри на мастни киселини FAME 100 30-08-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 2.80000 лв. 0.64600 лв. 3.44600 лв. 0.68920 лв. 4.13520 лв.
Биоетанол - E100 30-08-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 2.48000 лв. 11.00000 лв. 13.48000 лв. 2.69600 лв. 16.17600 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори PLUS 27-09-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.72005 лв. 0.64600 лв. 2.36605 лв. 0.47321 лв. 2.83926 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент PLUS 27-09-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.37621 лв. 0.71000 лв. 2.08621 лв. 0.41724 лв. 2.50345 лв.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент 27-09-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.71000 лв. 0.71000 лв. 2.42000 лв. 0.48400 лв. 2.90400 лв.