ПЕТРОЛНА БАЗА ЗАРА - Стара Загора, кв.Индустриален

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS 22-08-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.01900 лв. 0.64600 лв. 1.66500 лв. 0.33300 лв. 1.99800 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 22-08-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.00900 лв. 0.64600 лв. 1.65500 лв. 0.33100 лв. 1.98600 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 13-08-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.90000 лв. 0.71000 лв. 1.61000 лв. 0.32200 лв. 1.93200 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 22-08-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.95900 лв. 0.64600 лв. 1.60500 лв. 0.32100 лв. 1.92600 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 22-08-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.95900 лв. 0.64600 лв. 1.60500 лв. 0.32100 лв. 1.92600 лв.
Автомобилен бензин RON95 – Е5 21-08-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.83200 лв. 0.71000 лв. 1.54200 лв. 0.30840 лв. 1.85040 лв.
Тежко гориво 14-06-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 1.08800 лв. 0.40000 лв. 1.48800 лв. 0.29760 лв. 1.78560 лв.
Биодизел – естeри на мастни киселини FAME 100 14-06-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.47000 лв. 0.64600 лв. 2.11600 лв. 0.42320 лв. 2.53920 лв.
Биоетанол - E100 14-06-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.26000 лв. 11.00000 лв. 12.26000 лв. 2.45200 лв. 14.71200 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори PLUS 22-08-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.96900 лв. 0.64600 лв. 1.61500 лв. 0.32300 лв. 1.93800 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент PLUS 13-08-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.91000 лв. 0.71000 лв. 1.62000 лв. 0.32400 лв. 1.94400 лв.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент 13-08-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.99700 лв. 0.71000 лв. 1.70700 лв. 0.34140 лв. 2.04840 лв.