ПЕТРОЛНА БАЗА ЗАРА - Стара Загора, кв.Индустриален

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS 19-10-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.20000 лв. 0.64600 лв. 1.84600 лв. 0.36920 лв. 2.21520 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 19-10-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.19000 лв. 0.64600 лв. 1.83600 лв. 0.36720 лв. 2.20320 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 19-10-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.07900 лв. 0.71000 лв. 1.78900 лв. 0.35780 лв. 2.14680 лв.
Пропан-бутан смес LPG 20-10-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 1.58500 лв. 0.34000 лв. 1.92500 лв. 0.38500 лв. 2.31000 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 19-10-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.07800 лв. 0.64600 лв. 1.72400 лв. 0.34480 лв. 2.06880 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 19-10-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.07800 лв. 0.64600 лв. 1.72400 лв. 0.34480 лв. 2.06880 лв.
Тежко гориво 06-08-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 1.10000 лв. 0.40000 лв. 1.50000 лв. 0.30000 лв. 1.80000 лв.
Биодизел – естeри на мастни киселини FAME 100 04-10-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 2.65000 лв. 0.64600 лв. 3.29600 лв. 0.65920 лв. 3.95520 лв.
Биоетанол - E100 04-10-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.60000 лв. 11.00000 лв. 12.60000 лв. 2.52000 лв. 15.12000 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори PLUS 19-10-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.08800 лв. 0.64600 лв. 1.73400 лв. 0.34680 лв. 2.08080 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент PLUS 19-10-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.08900 лв. 0.71000 лв. 1.79900 лв. 0.35980 лв. 2.15880 лв.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент 19-10-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.21700 лв. 0.71000 лв. 1.92700 лв. 0.38540 лв. 2.31240 лв.