ПЕТРОЛНА БАЗА ЗАРА - Стара Загора, кв.Индустриален

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS 16-02-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.04900 лв. 0.64600 лв. 1.69500 лв. 0.33900 лв. 2.03400 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 16-02-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.03900 лв. 0.64600 лв. 1.68500 лв. 0.33700 лв. 2.02200 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 16-02-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.78300 лв. 0.71000 лв. 1.49300 лв. 0.29860 лв. 1.79160 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 16-02-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.98800 лв. 0.64600 лв. 1.63400 лв. 0.32680 лв. 1.96080 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 16-02-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.98800 лв. 0.64600 лв. 1.63400 лв. 0.32680 лв. 1.96080 лв.
Автомобилен бензин RON95 – Е5 16-02-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.73800 лв. 0.71000 лв. 1.44800 лв. 0.28960 лв. 1.73760 лв.
Тежко гориво 15-01-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 1.48000 лв. 0.40000 лв. 1.88000 лв. 0.37600 лв. 2.25600 лв.
Биодизел – естeри на мастни киселини FAME 100 15-01-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.66000 лв. 0.64600 лв. 2.30600 лв. 0.46120 лв. 2.76720 лв.
Биоетанол - E100 15-01-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.35000 лв. 11.00000 лв. 12.35000 лв. 2.47000 лв. 14.82000 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори PLUS 16-02-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.99800 лв. 0.64600 лв. 1.64400 лв. 0.32880 лв. 1.97280 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент PLUS 16-02-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.79300 лв. 0.71000 лв. 1.50300 лв. 0.30060 лв. 1.80360 лв.