ПЕТРОЛНА БАЗА ЗАРА - Стара Загора, кв.Индустриален

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS 08-07-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.72700 лв. 0.64600 лв. 1.37300 лв. 0.27460 лв. 1.64760 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 08-07-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.71700 лв. 0.64600 лв. 1.36300 лв. 0.27260 лв. 1.63560 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 03-07-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.62200 лв. 0.71000 лв. 1.33200 лв. 0.26640 лв. 1.59840 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 08-07-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.66700 лв. 0.64600 лв. 1.31300 лв. 0.26260 лв. 1.57560 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 08-07-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.66700 лв. 0.64600 лв. 1.31300 лв. 0.26260 лв. 1.57560 лв.
Автомобилен бензин RON95 – Е5 03-07-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.56900 лв. 0.71000 лв. 1.27900 лв. 0.25580 лв. 1.53480 лв.
Тежко гориво 28-02-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 1.10000 лв. 0.40000 лв. 1.50000 лв. 0.30000 лв. 1.80000 лв.
Биодизел – естeри на мастни киселини FAME 100 28-02-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.90000 лв. 0.64600 лв. 2.54600 лв. 0.50920 лв. 3.05520 лв.
Биоетанол - E100 28-02-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.40000 лв. 11.00000 лв. 12.40000 лв. 2.48000 лв. 14.88000 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори PLUS 08-07-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.67700 лв. 0.64600 лв. 1.32300 лв. 0.26460 лв. 1.58760 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент PLUS 03-07-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.63200 лв. 0.71000 лв. 1.34200 лв. 0.26840 лв. 1.61040 лв.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент 03-07-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.79400 лв. 0.71000 лв. 1.50400 лв. 0.30080 лв. 1.80480 лв.