ПЕТРОЛНА БАЗА ЗАРА - Стара Загора, кв.Индустриален

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS 16-04-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.86300 лв. 0.64600 лв. 1.50900 лв. 0.30180 лв. 1.81080 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 16-04-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.85300 лв. 0.64600 лв. 1.49900 лв. 0.29980 лв. 1.79880 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 16-04-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.83300 лв. 0.71000 лв. 1.54300 лв. 0.30860 лв. 1.85160 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 16-04-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.77600 лв. 0.64600 лв. 1.42200 лв. 0.28440 лв. 1.70640 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 16-04-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.77600 лв. 0.64600 лв. 1.42200 лв. 0.28440 лв. 1.70640 лв.
Автомобилен бензин RON95 – Е5 16-04-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.80300 лв. 0.71000 лв. 1.51300 лв. 0.30260 лв. 1.81560 лв.
Тежко гориво 06-08-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 1.10000 лв. 0.40000 лв. 1.50000 лв. 0.30000 лв. 1.80000 лв.
Биодизел – естeри на мастни киселини FAME 100 10-11-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.60000 лв. 0.64600 лв. 2.24600 лв. 0.44920 лв. 2.69520 лв.
Биоетанол - E100 10-11-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.58000 лв. 11.00000 лв. 12.58000 лв. 2.51600 лв. 15.09600 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори PLUS 16-04-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.78600 лв. 0.64600 лв. 1.43200 лв. 0.28640 лв. 1.71840 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент PLUS 16-04-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.84300 лв. 0.71000 лв. 1.55300 лв. 0.31060 лв. 1.86360 лв.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент 16-04-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.95200 лв. 0.71000 лв. 1.66200 лв. 0.33240 лв. 1.99440 лв.