ПЕТРОЛНА БАЗА ЗАРА - Стара Загора, кв.Индустриален

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS 19-04-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.10300 лв. 0.64600 лв. 1.74900 лв. 0.34980 лв. 2.09880 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 19-04-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.09300 лв. 0.64600 лв. 1.73900 лв. 0.34780 лв. 2.08680 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 18-04-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.98600 лв. 0.71000 лв. 1.69600 лв. 0.33920 лв. 2.03520 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 19-04-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.04300 лв. 0.64600 лв. 1.68900 лв. 0.33780 лв. 2.02680 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 19-04-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.04300 лв. 0.64600 лв. 1.68900 лв. 0.33780 лв. 2.02680 лв.
Автомобилен бензин RON95 – Е5 18-04-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.95200 лв. 0.71000 лв. 1.66200 лв. 0.33240 лв. 1.99440 лв.
Тежко гориво 15-01-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 1.48000 лв. 0.40000 лв. 1.88000 лв. 0.37600 лв. 2.25600 лв.
Биодизел – естeри на мастни киселини FAME 100 03-04-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.50000 лв. 0.64600 лв. 2.14600 лв. 0.42920 лв. 2.57520 лв.
Биоетанол - E100 03-04-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.27000 лв. 11.00000 лв. 12.27000 лв. 2.45400 лв. 14.72400 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори PLUS 19-04-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.05300 лв. 0.64600 лв. 1.69900 лв. 0.33980 лв. 2.03880 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент PLUS 18-04-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.99600 лв. 0.71000 лв. 1.70600 лв. 0.34120 лв. 2.04720 лв.