ПЕТРОЛНА БАЗА ЗАРА - Стара Загора, кв.Индустриален

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS 25-06-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 2.21900 лв. 0.64600 лв. 2.86500 лв. 0.57300 лв. 3.43800 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 25-06-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 2.20900 лв. 0.64600 лв. 2.85500 лв. 0.57100 лв. 3.42600 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 25-06-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.93200 лв. 0.71000 лв. 2.64200 лв. 0.52840 лв. 3.17040 лв.
Пропан-бутан смес LPG 25-06-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 1.66500 лв. 0.34000 лв. 2.00500 лв. 0.40100 лв. 2.40600 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 25-06-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 2.14800 лв. 0.64600 лв. 2.79400 лв. 0.55880 лв. 3.35280 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 25-06-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 2.14800 лв. 0.64600 лв. 2.79400 лв. 0.55880 лв. 3.35280 лв.
Автомобилен бензин RON95 – Е5 25-06-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.88000 лв. 0.71000 лв. 2.59000 лв. 0.51800 лв. 3.10800 лв.
Тежко гориво 26-05-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 2.35000 лв. 0.40000 лв. 2.75000 лв. 0.55000 лв. 3.30000 лв.
Биодизел – естeри на мастни киселини FAME 100 26-05-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 3.30000 лв. 0.64600 лв. 3.94600 лв. 0.78920 лв. 4.73520 лв.
Биоетанол - E100 26-05-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 2.44000 лв. 11.00000 лв. 13.44000 лв. 2.68800 лв. 16.12800 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори PLUS 25-06-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 2.15800 лв. 0.64600 лв. 2.80400 лв. 0.56080 лв. 3.36480 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент PLUS 25-06-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.94200 лв. 0.71000 лв. 2.65200 лв. 0.53040 лв. 3.18240 лв.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент 25-06-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 2.19600 лв. 0.71000 лв. 2.90600 лв. 0.58120 лв. 3.48720 лв.