ПЕТРОЛНА БАЗА ЗАРА - Стара Загора, кв.Индустриален

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS 31-03-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.64700 лв. 0.64600 лв. 1.29300 лв. 0.25860 лв. 1.55160 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 31-03-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.63700 лв. 0.64600 лв. 1.28300 лв. 0.25660 лв. 1.53960 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 31-03-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.54300 лв. 0.71000 лв. 1.25300 лв. 0.25060 лв. 1.50360 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 31-03-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.57900 лв. 0.64600 лв. 1.22500 лв. 0.24500 лв. 1.47000 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 31-03-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.57900 лв. 0.64600 лв. 1.22500 лв. 0.24500 лв. 1.47000 лв.
Автомобилен бензин RON95 – Е5 28-03-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.46200 лв. 0.71000 лв. 1.17200 лв. 0.23440 лв. 1.40640 лв.
Тежко гориво 28-02-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 1.10000 лв. 0.40000 лв. 1.50000 лв. 0.30000 лв. 1.80000 лв.
Биодизел – естeри на мастни киселини FAME 100 28-02-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.90000 лв. 0.64600 лв. 2.54600 лв. 0.50920 лв. 3.05520 лв.
Биоетанол - E100 28-02-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.40000 лв. 11.00000 лв. 12.40000 лв. 2.48000 лв. 14.88000 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори PLUS 31-03-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.58900 лв. 0.64600 лв. 1.23500 лв. 0.24700 лв. 1.48200 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент PLUS 31-03-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.55300 лв. 0.71000 лв. 1.26300 лв. 0.25260 лв. 1.51560 лв.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент 31-03-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.77500 лв. 0.71000 лв. 1.48500 лв. 0.29700 лв. 1.78200 лв.