ПЕТРОЛНА БАЗА "ЗАРА" Стара Загора, ул. Индустриална №61

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 10-06-2023г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.18147 лв. 0.64600 лв. 1.82747 лв. 0.36549 лв. 2.19296 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 08-06-2023г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.27193 лв. 0.71000 лв. 1.98193 лв. 0.39639 лв. 2.37832 лв.
LPG пропан-бутан-смес 10-06-2023г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 1.10000 лв. 0.00000 лв. 1.10000 лв. 0.22000 лв. 1.32000 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 10-06-2023г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.15539 лв. 0.64600 лв. 1.80139 лв. 0.36028 лв. 2.16167 лв.
Тежко гориво 26-05-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 2.35000 лв. 0.40000 лв. 2.75000 лв. 0.55000 лв. 3.30000 лв.
LPG пропан-бутан за отопление 10-06-2023г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.71000 лв. 0.00000 лв. 0.71000 лв. 0.14200 лв. 0.85200 лв.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент 08-06-2023г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.57073 лв. 0.71000 лв. 2.28073 лв. 0.45615 лв. 2.73688 лв.