ПЕТРОЛНА БАЗА "ЗАРА" Стара Загора, ул. Индустриална №61

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 27-09-2023г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.54756 лв. 0.64600 лв. 2.19356 лв. 0.43871 лв. 2.63227 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 27-09-2023г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.41034 лв. 0.71000 лв. 2.12034 лв. 0.42407 лв. 2.54441 лв.
LPG пропан-бутан-смес 08-09-2023г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 1.28000 лв. 0.34000 лв. 1.62000 лв. 0.32400 лв. 1.94400 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 27-09-2023г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.51747 лв. 0.64600 лв. 2.16347 лв. 0.43269 лв. 2.59616 лв.
Тежко гориво 26-05-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 2.35000 лв. 0.40000 лв. 2.75000 лв. 0.55000 лв. 3.30000 лв.
LPG пропан-бутан за отопление 08-09-2023г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.80000 лв. 0.00000 лв. 0.80000 лв. 0.16000 лв. 0.96000 лв.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент 27-09-2023г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.55915 лв. 0.71000 лв. 2.26915 лв. 0.45383 лв. 2.72298 лв.