ПЕТРОЛНА БАЗА ЗАРА - Стара Загора, кв.Индустриален

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS 26-09-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.64500 лв. 0.64600 лв. 1.29100 лв. 0.25820 лв. 1.54920 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 26-09-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.63500 лв. 0.64600 лв. 1.28100 лв. 0.25620 лв. 1.53720 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 29-09-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.64300 лв. 0.71000 лв. 1.35300 лв. 0.27060 лв. 1.62360 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 26-09-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.57200 лв. 0.64600 лв. 1.21800 лв. 0.24360 лв. 1.46160 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 26-09-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.57200 лв. 0.64600 лв. 1.21800 лв. 0.24360 лв. 1.46160 лв.
Автомобилен бензин RON95 – Е5 29-09-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.57600 лв. 0.71000 лв. 1.28600 лв. 0.25720 лв. 1.54320 лв.
Тежко гориво 06-08-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 1.10000 лв. 0.40000 лв. 1.50000 лв. 0.30000 лв. 1.80000 лв.
Биодизел – естeри на мастни киселини FAME 100 06-08-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.55000 лв. 0.64600 лв. 2.19600 лв. 0.43920 лв. 2.63520 лв.
Биоетанол - E100 06-08-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.40000 лв. 11.00000 лв. 12.40000 лв. 2.48000 лв. 14.88000 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори PLUS 26-09-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.58200 лв. 0.64600 лв. 1.22800 лв. 0.24560 лв. 1.47360 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент PLUS 29-09-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.65300 лв. 0.71000 лв. 1.36300 лв. 0.27260 лв. 1.63560 лв.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент 24-09-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.79800 лв. 0.71000 лв. 1.50800 лв. 0.30160 лв. 1.80960 лв.