ПЕТРОЛНА БАЗА ЗАРА - Стара Загора, кв.Индустриален

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS 05-11-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.06000 лв. 0.64600 лв. 1.70600 лв. 0.34120 лв. 2.04720 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 05-11-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.05000 лв. 0.64600 лв. 1.69600 лв. 0.33920 лв. 2.03520 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 13-11-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.87400 лв. 0.71000 лв. 1.58400 лв. 0.31680 лв. 1.90080 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 07-11-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.99500 лв. 0.64600 лв. 1.64100 лв. 0.32820 лв. 1.96920 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 07-11-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.99500 лв. 0.64600 лв. 1.64100 лв. 0.32820 лв. 1.96920 лв.
Автомобилен бензин RON95 – Е5 13-11-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.83900 лв. 0.71000 лв. 1.54900 лв. 0.30980 лв. 1.85880 лв.
Тежко гориво 11-10-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 0.98000 лв. 0.40000 лв. 1.38000 лв. 0.27600 лв. 1.65600 лв.
Биодизел – естeри на мастни киселини FAME 100 11-10-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.59000 лв. 0.64600 лв. 2.23600 лв. 0.44720 лв. 2.68320 лв.
Биоетанол - E100 11-10-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.31000 лв. 11.00000 лв. 12.31000 лв. 2.46200 лв. 14.77200 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори PLUS 07-11-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.00500 лв. 0.64600 лв. 1.65100 лв. 0.33020 лв. 1.98120 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент PLUS 13-11-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.88400 лв. 0.71000 лв. 1.59400 лв. 0.31880 лв. 1.91280 лв.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент 13-11-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.97900 лв. 0.71000 лв. 1.68900 лв. 0.33780 лв. 2.02680 лв.