ПЕТРОЛНА БАЗА ЗАРА - Стара Загора, кв.Индустриален

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS 18-01-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.04700 лв. 0.64600 лв. 1.69300 лв. 0.33860 лв. 2.03160 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 18-01-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.03700 лв. 0.64600 лв. 1.68300 лв. 0.33660 лв. 2.01960 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 12-01-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.89300 лв. 0.71000 лв. 1.60300 лв. 0.32060 лв. 1.92360 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 18-01-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.98600 лв. 0.64600 лв. 1.63200 лв. 0.32640 лв. 1.95840 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 18-01-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.98600 лв. 0.64600 лв. 1.63200 лв. 0.32640 лв. 1.95840 лв.
Автомобилен бензин RON95 – Е5 10-01-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.83500 лв. 0.71000 лв. 1.54500 лв. 0.30900 лв. 1.85400 лв.
Тежко гориво 11-10-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 0.98000 лв. 0.40000 лв. 1.38000 лв. 0.27600 лв. 1.65600 лв.
Биодизел – естeри на мастни киселини FAME 100 16-12-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.65000 лв. 0.64600 лв. 2.29600 лв. 0.45920 лв. 2.75520 лв.
Биоетанол - E100 16-12-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.42000 лв. 11.00000 лв. 12.42000 лв. 2.48400 лв. 14.90400 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори PLUS 18-01-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.99600 лв. 0.64600 лв. 1.64200 лв. 0.32840 лв. 1.97040 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент PLUS 12-01-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.90300 лв. 0.71000 лв. 1.61300 лв. 0.32260 лв. 1.93560 лв.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент 09-01-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.00100 лв. 0.71000 лв. 1.71100 лв. 0.34220 лв. 2.05320 лв.