ПЕТРОЛНА БАЗА ЗАРА АБХ- Стара Загора, Новозагорско шосе

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 29-05-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.61100 лв. 0.64600 лв. 1.25700 лв. 0.25140 лв. 1.50840 лв.
Пропан-бутан смес LPG 29-05-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 0.70500 лв. 0.34000 лв. 1.04500 лв. 0.20900 лв. 1.25400 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 29-05-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.55700 лв. 0.64600 лв. 1.20300 лв. 0.24060 лв. 1.44360 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 29-05-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.55700 лв. 0.64600 лв. 1.20300 лв. 0.24060 лв. 1.44360 лв.
Пропан C3H8 29-05-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 0.80500 лв. 0.34000 лв. 1.14500 лв. 0.22900 лв. 1.37400 лв.
Бутан C4H10 29-05-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 0.65500 лв. 0.34000 лв. 0.99500 лв. 0.19900 лв. 1.19400 лв.
Пропан-бутан LPG за отопление 29-05-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 0.70500 лв. 0.00000 лв. 0.70500 лв. 0.14100 лв. 0.84600 лв.