ПЕТРОЛНА БАЗА ЗАРА АБХ- Стара Загора, Новозагорско шосе

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 16-04-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.85300 лв. 0.64600 лв. 1.49900 лв. 0.29980 лв. 1.79880 лв.
Пропан-бутан смес LPG 03-04-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 0.95500 лв. 0.34000 лв. 1.29500 лв. 0.25900 лв. 1.55400 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 16-04-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.77600 лв. 0.64600 лв. 1.42200 лв. 0.28440 лв. 1.70640 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 16-04-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.77600 лв. 0.64600 лв. 1.42200 лв. 0.28440 лв. 1.70640 лв.
Пропан C3H8 03-04-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 1.05500 лв. 0.34000 лв. 1.39500 лв. 0.27900 лв. 1.67400 лв.
Бутан C4H10 03-04-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 0.90500 лв. 0.34000 лв. 1.24500 лв. 0.24900 лв. 1.49400 лв.
Пропан-бутан LPG за отопление 03-04-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 0.95500 лв. 0.00000 лв. 0.95500 лв. 0.19100 лв. 1.14600 лв.