ПЕТРОЛНА БАЗА ЗАРА АБХ- Стара Загора, Новозагорско шосе

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 08-08-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.70000 лв. 0.64600 лв. 1.34600 лв. 0.26920 лв. 1.61520 лв.
Пропан-бутан смес LPG 07-08-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 0.75000 лв. 0.34000 лв. 1.09000 лв. 0.21800 лв. 1.30800 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 08-08-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.65000 лв. 0.64600 лв. 1.29600 лв. 0.25920 лв. 1.55520 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 08-08-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.65000 лв. 0.64600 лв. 1.29600 лв. 0.25920 лв. 1.55520 лв.
Пропан C3H8 07-08-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 0.85000 лв. 0.34000 лв. 1.19000 лв. 0.23800 лв. 1.42800 лв.
Бутан C4H10 07-08-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 0.70000 лв. 0.34000 лв. 1.04000 лв. 0.20800 лв. 1.24800 лв.
Пропан-бутан LPG за отопление 07-08-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 0.75000 лв. 0.00000 лв. 0.75000 лв. 0.15000 лв. 0.90000 лв.