ПЕТРОЛНА БАЗА ЗАРА АБХ- Стара Загора, Новозагорско шосе

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 28-02-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.91500 лв. 0.64600 лв. 1.56100 лв. 0.31220 лв. 1.87320 лв.
Пропан-бутан смес LPG 27-02-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 0.95000 лв. 0.34000 лв. 1.29000 лв. 0.25800 лв. 1.54800 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 28-02-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.85200 лв. 0.64600 лв. 1.49800 лв. 0.29960 лв. 1.79760 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 28-02-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.85200 лв. 0.64600 лв. 1.49800 лв. 0.29960 лв. 1.79760 лв.
Пропан C3H8 27-02-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 1.05000 лв. 0.34000 лв. 1.39000 лв. 0.27800 лв. 1.66800 лв.
Бутан C4H10 27-02-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 0.90000 лв. 0.34000 лв. 1.24000 лв. 0.24800 лв. 1.48800 лв.
Пропан-бутан LPG за отопление 27-02-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 0.95000 лв. 0.00000 лв. 0.95000 лв. 0.19000 лв. 1.14000 лв.