ПЕТРОЛНА БАЗА ЗАРА АБХ- Стара Загора, Новозагорско шосе

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 22-08-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.00900 лв. 0.64600 лв. 1.65500 лв. 0.33100 лв. 1.98600 лв.
Пропан-бутан смес LPG 17-08-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 0.75000 лв. 0.34000 лв. 1.09000 лв. 0.21800 лв. 1.30800 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 22-08-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.95900 лв. 0.64600 лв. 1.60500 лв. 0.32100 лв. 1.92600 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 22-08-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.95900 лв. 0.64600 лв. 1.60500 лв. 0.32100 лв. 1.92600 лв.
Пропан C3H8 17-08-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 0.85000 лв. 0.34000 лв. 1.19000 лв. 0.23800 лв. 1.42800 лв.
Бутан C4H10 17-08-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 0.70000 лв. 0.34000 лв. 1.04000 лв. 0.20800 лв. 1.24800 лв.
Пропан-бутан LPG за отопление 17-08-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 0.75000 лв. 0.00000 лв. 0.75000 лв. 0.15000 лв. 0.90000 лв.