ПЕТРОЛНА БАЗА ЗАРА АБХ- Стара Загора, Новозагорско шосе

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 19-10-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.19000 лв. 0.64600 лв. 1.83600 лв. 0.36720 лв. 2.20320 лв.
Пропан-бутан смес LPG 20-10-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 1.58500 лв. 0.34000 лв. 1.92500 лв. 0.38500 лв. 2.31000 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 19-10-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.07800 лв. 0.64600 лв. 1.72400 лв. 0.34480 лв. 2.06880 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 19-10-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.07800 лв. 0.64600 лв. 1.72400 лв. 0.34480 лв. 2.06880 лв.
Пропан C3H8 20-10-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 1.68500 лв. 0.34000 лв. 2.02500 лв. 0.40500 лв. 2.43000 лв.
Бутан C4H10 20-10-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 1.53500 лв. 0.34000 лв. 1.87500 лв. 0.37500 лв. 2.25000 лв.
Пропан-бутан LPG за отопление 19-10-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.95833 лв. 0.00000 лв. 0.95833 лв. 0.19167 лв. 1.15000 лв.