ПЕТРОЛНА БАЗА ЗАРА АБХ- Стара Загора, Новозагорско шосе

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 10-06-2023г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.18147 лв. 0.64600 лв. 1.82747 лв. 0.36549 лв. 2.19296 лв.
LPG пропан-бутан-смес 10-06-2023г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 1.10000 лв. 0.00000 лв. 1.10000 лв. 0.22000 лв. 1.32000 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 10-06-2023г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.15539 лв. 0.64600 лв. 1.80139 лв. 0.36028 лв. 2.16167 лв.
LPG Пропан C3H8 10-06-2023г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 1.20000 лв. 0.00000 лв. 1.20000 лв. 0.24000 лв. 1.44000 лв.
LPG Бутан C4H10 10-06-2023г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 1.05000 лв. 0.00000 лв. 1.05000 лв. 0.21000 лв. 1.26000 лв.
Пътен битум 50/70 08-06-2023г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 0.87349 лв. 0.00000 лв. 0.87349 лв. 0.17470 лв. 1.04819 лв.
Дизелово гориво - маркирано за ОАКП "Blue" 10-06-2023г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.17539 лв. 0.00000 лв. 1.17539 лв. 0.23508 лв. 1.41047 лв.