ПЕТРОЛНА БАЗА ЗАРА АБХ- Стара Загора, Новозагорско шосе

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 02-03-2024г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.31480 лв. 0.64600 лв. 1.96080 лв. 0.39216 лв. 2.35296 лв.
LPG пропан-бутан-смес 04-03-2024г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 1.32000 лв. 0.34000 лв. 1.66000 лв. 0.33200 лв. 1.99200 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 02-03-2024г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.32088 лв. 0.64600 лв. 1.96688 лв. 0.39338 лв. 2.36026 лв.
LPG Пропан C3H8 04-03-2024г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 1.42000 лв. 0.34000 лв. 1.76000 лв. 0.35200 лв. 2.11200 лв.
LPG Бутан C4H10 04-03-2024г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 1.37000 лв. 0.34000 лв. 1.71000 лв. 0.34200 лв. 2.05200 лв.
Пътен битум 50/70 24-02-2024г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 1.02800 лв. 0.00000 лв. 1.02800 лв. 0.20560 лв. 1.23360 лв.
Дизелово гориво - маркирано за ОАКП "Blue" 02-03-2024г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.34088 лв. 0.00000 лв. 1.34088 лв. 0.26818 лв. 1.60906 лв.