ПЕТРОЛНА БАЗА ЗАРА АБХ- Стара Загора, Новозагорско шосе

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 25-06-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 2.20900 лв. 0.64600 лв. 2.85500 лв. 0.57100 лв. 3.42600 лв.
Пропан-бутан смес LPG 25-06-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 1.66500 лв. 0.34000 лв. 2.00500 лв. 0.40100 лв. 2.40600 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 25-06-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 2.14800 лв. 0.64600 лв. 2.79400 лв. 0.55880 лв. 3.35280 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 25-06-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 2.14800 лв. 0.64600 лв. 2.79400 лв. 0.55880 лв. 3.35280 лв.
Пропан C3H8 25-06-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 1.76500 лв. 0.34000 лв. 2.10500 лв. 0.42100 лв. 2.52600 лв.
Бутан C4H10 25-06-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 1.61500 лв. 0.34000 лв. 1.95500 лв. 0.39100 лв. 2.34600 лв.
Пропан-бутан LPG за отопление 22-06-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.95833 лв. 0.00000 лв. 0.95833 лв. 0.19167 лв. 1.15000 лв.