ПЕТРОЛНА БАЗА ЗАРА АБХ- Стара Загора, Новозагорско шосе

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 27-09-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.80032 лв. 0.64600 лв. 2.44632 лв. 0.48926 лв. 2.93558 лв.
Пропан-бутан смес LPG 16-09-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 1.60000 лв. 0.00000 лв. 1.60000 лв. 0.32000 лв. 1.92000 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 27-09-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.71005 лв. 0.64600 лв. 2.35605 лв. 0.47121 лв. 2.82726 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 27-09-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.71005 лв. 0.64600 лв. 2.35605 лв. 0.47121 лв. 2.82726 лв.
Пропан C3H8 16-09-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 1.70000 лв. 0.00000 лв. 1.70000 лв. 0.34000 лв. 2.04000 лв.
Бутан C4H10 16-09-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 1.55000 лв. 0.00000 лв. 1.55000 лв. 0.31000 лв. 1.86000 лв.
Пропан-бутан LPG за отопление 10-09-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.95000 лв. 0.00000 лв. 0.95000 лв. 0.19000 лв. 1.14000 лв.