ПСБ Стара Загора

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 16-02-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.03900 лв. 0.64600 лв. 1.68500 лв. 0.33700 лв. 2.02200 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 16-02-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.78300 лв. 0.71000 лв. 1.49300 лв. 0.29860 лв. 1.79160 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 16-02-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.98800 лв. 0.64600 лв. 1.63400 лв. 0.32680 лв. 1.96080 лв.