ПСБ Стара Загора

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 05-11-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.05000 лв. 0.64600 лв. 1.69600 лв. 0.33920 лв. 2.03520 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 13-11-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.87400 лв. 0.71000 лв. 1.58400 лв. 0.31680 лв. 1.90080 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 07-11-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.99500 лв. 0.64600 лв. 1.64100 лв. 0.32820 лв. 1.96920 лв.