ПСБ Стара Загора

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 26-09-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.63500 лв. 0.64600 лв. 1.28100 лв. 0.25620 лв. 1.53720 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 29-09-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.64300 лв. 0.71000 лв. 1.35300 лв. 0.27060 лв. 1.62360 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 26-09-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.57200 лв. 0.64600 лв. 1.21800 лв. 0.24360 лв. 1.45680 лв.