ПСБ Стара Загора

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 18-01-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.03700 лв. 0.64600 лв. 1.68300 лв. 0.33660 лв. 2.01960 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 12-01-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.89300 лв. 0.71000 лв. 1.60300 лв. 0.32060 лв. 1.92360 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 18-01-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.98600 лв. 0.64600 лв. 1.63200 лв. 0.32640 лв. 1.95840 лв.