ПСБ Стара Загора

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 22-08-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.00900 лв. 0.64600 лв. 1.65500 лв. 0.33100 лв. 1.98600 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 13-08-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.90000 лв. 0.71000 лв. 1.61000 лв. 0.32200 лв. 1.93200 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 22-08-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.95900 лв. 0.64600 лв. 1.60500 лв. 0.32100 лв. 1.92600 лв.