ПСБ Стара Загора

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 16-04-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.85300 лв. 0.64600 лв. 1.49900 лв. 0.29980 лв. 1.79880 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 16-04-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.83300 лв. 0.71000 лв. 1.54300 лв. 0.30860 лв. 1.85160 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 16-04-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.77600 лв. 0.64600 лв. 1.42200 лв. 0.28440 лв. 1.70640 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент СР-10 11-03-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.85900 лв. 0.64600 лв. 1.50500 лв. 0.30100 лв. 1.80600 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 СР-10 10-03-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.80000 лв. 0.64600 лв. 1.44600 лв. 0.28920 лв. 1.73520 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори CP-10 10-03-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.80000 лв. 0.64600 лв. 1.44600 лв. 0.28920 лв. 1.73520 лв.