ПСБ Пловдив

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 19-04-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.09300 лв. 0.64600 лв. 1.73900 лв. 0.34780 лв. 2.08680 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 18-04-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.98600 лв. 0.71000 лв. 1.69600 лв. 0.33920 лв. 2.03520 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 19-04-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.04300 лв. 0.64600 лв. 1.68900 лв. 0.33780 лв. 2.02680 лв.