ПСБ Пловдив

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 19-10-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.18800 лв. 0.64600 лв. 1.83400 лв. 0.36680 лв. 2.20080 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 19-10-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.07700 лв. 0.71000 лв. 1.78700 лв. 0.35740 лв. 2.14440 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 19-10-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.07600 лв. 0.64600 лв. 1.72200 лв. 0.34440 лв. 2.06640 лв.