ПСБ Пловдив

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 25-06-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 2.20900 лв. 0.64600 лв. 2.85500 лв. 0.57100 лв. 3.42600 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 25-06-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.92800 лв. 0.71000 лв. 2.63800 лв. 0.52760 лв. 3.16560 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 25-06-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 2.14800 лв. 0.64600 лв. 2.79400 лв. 0.55880 лв. 3.35280 лв.