ПСБ Русе

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 28-02-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.91900 лв. 0.64600 лв. 1.56500 лв. 0.31300 лв. 1.87800 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 28-02-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.85400 лв. 0.71000 лв. 1.56400 лв. 0.31280 лв. 1.87680 лв.
Пропан-бутан смес LPG 18-02-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 0.95500 лв. 0.34000 лв. 1.29500 лв. 0.25900 лв. 1.55400 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 28-02-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.85600 лв. 0.64600 лв. 1.50200 лв. 0.30040 лв. 1.80240 лв.