ПСБ Русе

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 07-11-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.04500 лв. 0.64600 лв. 1.69100 лв. 0.33820 лв. 2.02920 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 13-11-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.88100 лв. 0.71000 лв. 1.59100 лв. 0.31820 лв. 1.90920 лв.
Пропан-бутан смес LPG 16-11-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 0.92500 лв. 0.34000 лв. 1.26500 лв. 0.25300 лв. 1.51800 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 07-11-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.99500 лв. 0.64600 лв. 1.64100 лв. 0.32820 лв. 1.96920 лв.