ПСБ Русе

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 16-04-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.86100 лв. 0.64600 лв. 1.50700 лв. 0.30140 лв. 1.80840 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 16-04-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.82900 лв. 0.71000 лв. 1.53900 лв. 0.30780 лв. 1.84680 лв.
Пропан-бутан смес LPG 10-04-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 0.97000 лв. 0.34000 лв. 1.31000 лв. 0.26200 лв. 1.57200 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 16-04-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.78300 лв. 0.64600 лв. 1.42900 лв. 0.28580 лв. 1.71480 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент СР-10 11-03-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.86800 лв. 0.64600 лв. 1.51400 лв. 0.30280 лв. 1.81680 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 СР-10 10-03-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.80400 лв. 0.64600 лв. 1.45000 лв. 0.29000 лв. 1.74000 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори CP-10 10-03-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.80400 лв. 0.64600 лв. 1.45000 лв. 0.29000 лв. 1.74000 лв.