ПСБ Русе

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 16-01-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.79600 лв. 0.64600 лв. 1.44200 лв. 0.28840 лв. 1.73040 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 14-01-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.68100 лв. 0.71000 лв. 1.39100 лв. 0.27820 лв. 1.66920 лв.
Пропан-бутан смес LPG 16-01-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 0.95500 лв. 0.34000 лв. 1.29500 лв. 0.25900 лв. 1.55400 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 16-01-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.72900 лв. 0.64600 лв. 1.37500 лв. 0.27500 лв. 1.65000 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент СР-10 16-01-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.80900 лв. 0.64600 лв. 1.45500 лв. 0.29100 лв. 1.74600 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 СР-10 16-01-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.74200 лв. 0.64600 лв. 1.38800 лв. 0.27760 лв. 1.66560 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори CP-10 16-01-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.74200 лв. 0.64600 лв. 1.38800 лв. 0.27760 лв. 1.66560 лв.