ПСБ Русе

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 25-06-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 2.22200 лв. 0.64600 лв. 2.86800 лв. 0.57360 лв. 3.44160 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 25-06-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.92800 лв. 0.71000 лв. 2.63800 лв. 0.52760 лв. 3.16560 лв.
Пропан-бутан смес LPG 23-06-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 1.60000 лв. 0.34000 лв. 1.94000 лв. 0.38800 лв. 2.32800 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 25-06-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 2.16100 лв. 0.64600 лв. 2.80700 лв. 0.56140 лв. 3.36840 лв.