ПСБ Русе

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 19-04-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.08900 лв. 0.64600 лв. 1.73500 лв. 0.34700 лв. 2.08200 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 18-04-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.99400 лв. 0.71000 лв. 1.70400 лв. 0.34080 лв. 2.04480 лв.
Пропан-бутан смес LPG 17-04-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 0.96500 лв. 0.34000 лв. 1.30500 лв. 0.26100 лв. 1.56600 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 19-04-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.04700 лв. 0.64600 лв. 1.69300 лв. 0.33860 лв. 2.03160 лв.