ПСБ Русе

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 27-09-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.80533 лв. 0.64600 лв. 2.45133 лв. 0.49027 лв. 2.94160 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 27-09-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.36621 лв. 0.71000 лв. 2.07621 лв. 0.41524 лв. 2.49145 лв.
Пропан-бутан смес LPG 06-09-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 1.44934 лв. 0.00000 лв. 1.44934 лв. 0.28987 лв. 1.73921 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 27-09-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.71506 лв. 0.64600 лв. 2.36106 лв. 0.47221 лв. 2.83327 лв.