ПСБ Русе

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 22-08-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.00500 лв. 0.64600 лв. 1.65100 лв. 0.33020 лв. 1.98120 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 13-08-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.90700 лв. 0.71000 лв. 1.61700 лв. 0.32340 лв. 1.94040 лв.
Пропан-бутан смес LPG 17-08-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 0.76000 лв. 0.34000 лв. 1.10000 лв. 0.22000 лв. 1.32000 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 22-08-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.96300 лв. 0.64600 лв. 1.60900 лв. 0.32180 лв. 1.93080 лв.