ПСБ Русе

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 19-10-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.20100 лв. 0.64600 лв. 1.84700 лв. 0.36940 лв. 2.21640 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 19-10-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.08100 лв. 0.71000 лв. 1.79100 лв. 0.35820 лв. 2.14920 лв.
Пропан-бутан смес LPG 20-10-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 1.58500 лв. 0.34000 лв. 1.92500 лв. 0.38500 лв. 2.31000 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 19-10-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.08900 лв. 0.64600 лв. 1.73500 лв. 0.34700 лв. 2.08200 лв.