ПБ Варна

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 16-01-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.79600 лв. 0.64600 лв. 1.44200 лв. 0.28840 лв. 1.73040 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 14-01-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.68100 лв. 0.71000 лв. 1.39100 лв. 0.27820 лв. 1.66920 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 16-01-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.72900 лв. 0.64600 лв. 1.37500 лв. 0.27500 лв. 1.65000 лв.