ПБ Варна

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 19-10-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.19600 лв. 0.64600 лв. 1.84200 лв. 0.36840 лв. 2.21040 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 19-10-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.08100 лв. 0.71000 лв. 1.79100 лв. 0.35820 лв. 2.14920 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 19-10-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.08400 лв. 0.64600 лв. 1.73000 лв. 0.34600 лв. 2.07600 лв.