ПБ Варна

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 22-08-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.00900 лв. 0.64600 лв. 1.65500 лв. 0.33100 лв. 1.98600 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 13-08-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.90700 лв. 0.71000 лв. 1.61700 лв. 0.32340 лв. 1.94040 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 22-08-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.96300 лв. 0.64600 лв. 1.60900 лв. 0.32180 лв. 1.93080 лв.