ПБ Плевен - Бент Ойл АД

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 25-06-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 2.22700 лв. 0.64600 лв. 2.87300 лв. 0.57460 лв. 3.44760 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 25-06-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.94800 лв. 0.71000 лв. 2.65800 лв. 0.53160 лв. 3.18960 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 25-06-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 2.16600 лв. 0.64600 лв. 2.81200 лв. 0.56240 лв. 3.37440 лв.