ПБ Плевен

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 31-03-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.64200 лв. 0.64600 лв. 1.28800 лв. 0.25760 лв. 1.54560 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 31-03-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.55300 лв. 0.71000 лв. 1.26300 лв. 0.25260 лв. 1.51560 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 31-03-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.57900 лв. 0.64600 лв. 1.22500 лв. 0.24500 лв. 1.47000 лв.