ПБ Плевен - Бент Ойл АД

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 27-09-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.84532 лв. 0.64600 лв. 2.49132 лв. 0.49826 лв. 2.98958 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 27-09-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.40620 лв. 0.71000 лв. 2.11620 лв. 0.42324 лв. 2.53944 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 27-09-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.75505 лв. 0.64600 лв. 2.40105 лв. 0.48021 лв. 2.88126 лв.