ПБ Плевен

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 08-07-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.72200 лв. 0.64600 лв. 1.36800 лв. 0.27360 лв. 1.64160 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 03-07-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.62800 лв. 0.71000 лв. 1.33800 лв. 0.26760 лв. 1.60560 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 08-07-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.66700 лв. 0.64600 лв. 1.31300 лв. 0.26260 лв. 1.57560 лв.