ПБ Плевен

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 22-08-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.01300 лв. 0.64600 лв. 1.65900 лв. 0.33180 лв. 1.99080 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 13-08-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.90700 лв. 0.71000 лв. 1.61700 лв. 0.32340 лв. 1.94040 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 22-08-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.95900 лв. 0.64600 лв. 1.60500 лв. 0.32100 лв. 1.92600 лв.