ПСБ Аспарухово

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 16-04-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.85100 лв. 0.64600 лв. 1.49700 лв. 0.29940 лв. 1.79640 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 16-04-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.77200 лв. 0.64600 лв. 1.41800 лв. 0.28360 лв. 1.70160 лв.