ПСБ Аспарухово

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 18-01-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.03300 лв. 0.64600 лв. 1.67900 лв. 0.33580 лв. 2.01480 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 18-01-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.97800 лв. 0.64600 лв. 1.62400 лв. 0.32480 лв. 1.94880 лв.