ПСБ Аспарухово

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 25-06-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 2.20500 лв. 0.64600 лв. 2.85100 лв. 0.57020 лв. 3.42120 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 25-06-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 2.14400 лв. 0.64600 лв. 2.79000 лв. 0.55800 лв. 3.34800 лв.