ПСБ Аспарухово

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 19-04-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.09800 лв. 0.64600 лв. 1.74400 лв. 0.34880 лв. 2.09280 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 19-04-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.04700 лв. 0.64600 лв. 1.69300 лв. 0.33860 лв. 2.03160 лв.