ПСБ Аспарухово

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 31-03-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.63300 лв. 0.64600 лв. 1.27900 лв. 0.25580 лв. 1.53480 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 31-03-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.57400 лв. 0.64600 лв. 1.22000 лв. 0.24400 лв. 1.46400 лв.