ПСБ Аспарухово

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 08-07-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.71700 лв. 0.64600 лв. 1.36300 лв. 0.27260 лв. 1.63560 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 08-07-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.66300 лв. 0.64600 лв. 1.30900 лв. 0.26180 лв. 1.57080 лв.