ПСБ Аспарухово

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 26-09-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.63700 лв. 0.64600 лв. 1.28300 лв. 0.25660 лв. 1.53960 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 26-09-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.56900 лв. 0.64600 лв. 1.21500 лв. 0.24300 лв. 1.45800 лв.