ПСБ Карнобат

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 22-08-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.95400 лв. 0.64600 лв. 1.60000 лв. 0.32000 лв. 1.92000 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 22-08-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.95400 лв. 0.64600 лв. 1.60000 лв. 0.32000 лв. 1.92000 лв.