ПБ Пловдив - Булмаркет

Пропан-бутан смес LPG 23-06-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 1.60500 лв. 0.34000 лв. 1.94500 лв. 0.38900 лв. 2.33400 лв.