ПБ Пловдив - Булмаркет

Пропан-бутан смес LPG 20-10-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 1.60000 лв. 0.34000 лв. 1.94000 лв. 0.38800 лв. 2.32800 лв.