ПБ Пловдив - Булмаркет

Пропан-бутан смес LPG 10-07-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 0.75000 лв. 0.34000 лв. 1.09000 лв. 0.21800 лв. 1.30800 лв.