ПБ Пловдив - Булмаркет

Пропан-бутан смес LPG 10-04-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 0.97000 лв. 0.34000 лв. 1.31000 лв. 0.26200 лв. 1.57200 лв.