ПБ Пловдив - Булмаркет

Пропан-бутан смес LPG 16-01-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 0.96500 лв. 0.34000 лв. 1.30500 лв. 0.26100 лв. 1.56600 лв.