ПБ Пловдив - Булмаркет

Пропан-бутан смес LPG 15-02-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 0.90500 лв. 0.34000 лв. 1.24500 лв. 0.24900 лв. 1.49400 лв.