ПБ Пловдив - Булмаркет

Пропан-бутан смес LPG 16-11-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 0.93500 лв. 0.34000 лв. 1.27500 лв. 0.25500 лв. 1.53000 лв.