ПБ Пловдив - Булмаркет

Пропан-бутан смес LPG 29-05-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 0.72500 лв. 0.34000 лв. 1.06500 лв. 0.21300 лв. 1.27800 лв.