ПБ Пловдив - Булмаркет

Пропан-бутан смес LPG 17-08-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 0.77000 лв. 0.34000 лв. 1.11000 лв. 0.22200 лв. 1.33200 лв.