ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 27-09-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.80032 лв. 0.64600 лв. 2.44632 лв. 0.48926 лв. 2.93558 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 27-09-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.37123 лв. 0.71000 лв. 2.08123 лв. 0.41625 лв. 2.49748 лв.
Пропан-бутан смес LPG 06-09-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 1.42928 лв. 0.00000 лв. 1.42928 лв. 0.28586 лв. 1.71514 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 27-09-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.71005 лв. 0.64600 лв. 2.35605 лв. 0.47121 лв. 2.82726 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 27-09-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.71005 лв. 0.64600 лв. 2.35605 лв. 0.47121 лв. 2.82726 лв.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент 27-09-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.60994 лв. 0.71000 лв. 2.31994 лв. 0.46399 лв. 2.78393 лв.