ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 28-02-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.90700 лв. 0.64600 лв. 1.55300 лв. 0.31060 лв. 1.86360 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 28-02-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.84000 лв. 0.71000 лв. 1.55000 лв. 0.31000 лв. 1.86000 лв.
Пропан-бутан смес LPG 27-02-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 0.95000 лв. 0.34000 лв. 1.29000 лв. 0.25800 лв. 1.54800 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 28-02-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.84300 лв. 0.64600 лв. 1.48900 лв. 0.29780 лв. 1.78680 лв.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент 28-02-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.98200 лв. 0.71000 лв. 1.69200 лв. 0.33840 лв. 2.03040 лв.