ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 30-05-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.60700 лв. 0.64600 лв. 1.25300 лв. 0.25060 лв. 1.50360 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 30-05-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.52700 лв. 0.71000 лв. 1.23700 лв. 0.24740 лв. 1.48440 лв.
Пропан-бутан смес LPG 29-05-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 0.70500 лв. 0.34000 лв. 1.04500 лв. 0.20900 лв. 1.25400 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 29-05-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.54000 лв. 0.64600 лв. 1.18600 лв. 0.23720 лв. 1.42320 лв.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент 30-05-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.73800 лв. 0.71000 лв. 1.44800 лв. 0.28960 лв. 1.73760 лв.