Бензиностанции Зара
0700 15 415
Вход
bg en

Регистрация по ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ НЕФТЕН ПРОИЗХОД

На 28/10/2019 година изтича крайният срок за регистрация на обектите и субектите, които попадат в обхвата на Закон за административно регулиране на икономическите дейности свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Съгласно текста на Закона, всички обекти и субекти, извършващи дейности с "горива" (дизел, бензин, пропан-бутан, мазут и тежки горива и сродните им продукти) следва да получат своята регистрация с вписване в специален регистър до 28/10/2019 год. След тази дата, лица и обекти без регистрация  нямат право да упражняват икономическа дейност с продукти от нефт и нефтен произход, като са предвидени и съответни санкции ако това бъде констатирано.

Във връзка с горното обръщам внимание, че остават по-малко от 45 дни за регистрация по Закона.