Бензиностанции Зара
0700 15 415
Вход
bg en

Съхранение и обработка на петролни продукти

ЗАРА следва правилата и логиката при търговия с енергийни продукти, наложени след приемането на България в ЕС. Въведени бяха специални регулации и принципи при движение и складиране на акцизни стоки в ДАНЪЧНИ СКЛАДОВЕ, определени от АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ със Закон за АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ и редица подзаконови нормативни актове.

ЗАРА е един от първите лицензирани складодържатели на акцизни стоки на територията на България. В средата на 2006 година Агенция МИТНИЦИ издаде ЛИЦЕНЗ №214 за обработка, съхранение и производство на акцизни стоки в Данъчен склад на ЗАРА.

В Данъчен склад ЗАРА съхранява ДИЗЕЛОВИ МОТОРНИ ГОРИВА, ГАЗЬОЛИ, ПРОПАН, БУТАН, МИКС от Пропан-Бутан, БИОДИЗЕЛ. ЗАРА има пълната възможност за производство на БУТИЛИРАН МИКС от Пропан-Бутан, БЛЕНДИРАНЕ на ДИЗЕЛОВИ ГОРИВА с БИОДИЗЕЛ (съгласно Закон за ВЕИ).

През 2016г. ЗАРА получи Лиценз №618 за втори данъчен склад. В данъчен склад в кв.Индустриален, се съхраняват ДИЗЕЛОВИ МОТОРНИ ГОРИВА, ГАЗЬОЛИ, БЕНЗИНИ. Извършва се БЛЕНДИРАНЕ на ДИЗЕЛОВИ ГОРИВА с БИОДИЗЕЛ и на БЕНЗИНИ с ЕТАНОЛ.

Освен като складодържател пред Агенция Митници, Данъчните складове на ЗАРА са регистрирани като складодържател по ЗЗНН (Закон за запасите от нефт и нефтопродукти). ЗАРА предлага на своите партньори УСЛУГИ, свързани със съхранение на дизелови горива и бензини  по реда на ЗЗНН.