Бензиностанции Зара
0700 15 415
Вход
bg en

СВОБОДЕН СКЛАДОВ КАПАЦИТЕТ ЗА ЛИЦА ВЛОЖИТЕЛИ НА ЕП В ДАНЪЧНИ СКЛАДОВЕ на ПЕТРОЛНА КОМПАНИЯ "ЗАРА"

Петролна компания "ЗАРА" предоставя на заинтересованите лица възможност за ползване на свободен складов капацитет за съхранение на ЕП в данъчен склад. Услугата е срещу заплащане, съгласно условията на дружеството. За повече информация изпратете своето запитване на адрес zara@zara.bg, като ще получите търговски условия, правила за ползване, наличен капацитет, и всяка допълнителна информация по тази дейност.

Възможностите за съхранение на ЕП, по складове и видове акцизни стоки:

- За склад, находящ се в с. Хрищени 6050, област Стара Загора, ул. "Новозагорско шосе" №1, площадка на завод АГРОБИОХИМ:

- ГАЗЬОЛ (код 27101943)  ОБЩ КАПАЦИТЕТ: 6900 м3 , в т.ч. свободен за нови ВЛОЖИТЕЛИ:3000 м3 - ГАЗЬОЛ (код 27101946)  ОБЩ КАПАЦИТЕТ:   100 м3, в т.ч. свободен за нови ВЛОЖИТЕЛИ:100 м3 - ГАЗЬОЛ (код 27101947)  ОБЩ КАПАЦИТЕТ:   100 м3, в т.ч. свободен за нови ВЛОЖИТЕЛИ:100 м3 - БИОДИЗЕЛ (код38260010)   ОБЩ КАПАЦИТЕТ      90 м3, в свободен за нови ВЛОЖИТЕЛИ: 0 м3 - МИКС ГАЗЬОЛ-Б (код 27102011)  ОБЩ КАПАЦИТЕТ:   200 м3, в т.ч. свободен за нови ВЛОЖИТЕЛИ.: 0 м3 - LPG (ВВГ с кодове 271112** -271113**-27111400-27111900) ОБЩ КАПАЦИТЕТ 500м3*/220 т., в т.ч. свободен за нови ВЛОЖИТЕЛИ: 0м3/0 т.

- За склад, находящ се в Стара Загора 6000, ул. Индустриална №61, Петролна база "ЗАРА":

- ГАЗЬОЛ (код 27101943) ОБЩ КАПАЦИТЕТ: 13000 м3, в т.ч. свободен за нови ВЛОЖИТЕЛИ: 1000 м3 - БИОДИЗЕЛ (код38260010) ОБЩ КАПАЦИТЕТ: 400 м3, в т.ч. свободен за нови ВЛОЖИТЕЛИ: 50 м3 - МИКС ГАЗЬОЛ-Б (код 27102011) ОБЩ КАПАЦИТЕТ: 200 м3, в т.ч. свободен за нови ВЛОЖИТЕЛИ: 0 м3 - БЕНЗИН RON95 (код 27101245) ОБЩ КАПАЦИТЕТ: 2800 м3, в т.ч. свободен за нови ВЛОЖИТЕЛИ: 0 м3 - БЕНЗИН RON98 (код 27101249) ОБЩ КАПАЦИТЕТ: 100 м3, в т.ч. свободен за нови ВЛОЖИТЕЛИ: 0 м3 - БИОЕТАНОЛ-100 (код 22072000) ОБЩ КАПАЦИТЕТ: 200 м3, в т.ч. свободен за нови ВЛОЖИТЕЛИ: 60 м3 - АДИТИВ БЕНЗИН (код 38119000) ОБЩ КАПАЦИТЕТ: 16,5 м3, в т.ч. свободен за нови ВЛОЖИТЕЛИ: 0 м3 - АДИТИВ ДИЗЕЛ (код 38119000) ОБЩ КАПАЦИТЕТ: 16,5 м3, в т.ч. свободен за нови ВЛОЖИТЕЛИ: 0 м3 - МОТОРНИ МАСЛА (код 27101981) ОБЩ КАПАЦИТЕТ: 29 т., в т.ч. свободен за нови ВЛОЖИТЕЛИ.: 29 т. - ХИДРАВЛИЧНИ МАСЛА (код 27101983)ОБЩ КАПАЦИТЕТ: 45 т., в т.ч. свободен за нови ВЛОЖИТЕЛИ: 45 т. - РЕДУКТУРНИ МАСЛА (код 27101987) ОБЩ КАПАЦИТЕТ: 40 т., в т.ч. свободен за нови ВЛОЖИТЕЛИ: 40 т. - ДРУГИ МАСЛА (код 27101999) ОБЩ КАПАЦИТЕТ: 46 т., в т.ч. свободен за нови ВЛОЖИТЕЛИ: 46 т. - ТЕЖКО Г. 0,1-0,5%S (код 27101966) ОБЩ КАПАЦИТЕТ: 84 т., в т.ч. свободен за нови ВЛОЖИТЕЛИ: 50 т. - КОТЕЛНО Г. до 1%S (код 27079999) ОБЩ КАПАЦИТЕТ: 90 т., в т.ч. свободен за нови ВЛОЖИТЕЛИ: 90 т.

- LPG (ВВГ с кодове 271112** -271113**-27111400-27111900) ОБЩ КАПАЦИТЕТ 400м3*/190 т., в т.ч. свободен за нови ВЛОЖИТЕЛИ: 0м3/0 т.