Бензиностанции Зара
0700 15 415
Вход
bg en

ПЕТРОЛНА БАЗА ЗАРА - Стара Загора, кв.Индустриален

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.90000 лв. 0.71000 лв. 1.61000 лв. 0.32200 лв. 1.93200 лв. 13-08-2019г.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент PLUS литри 0.91000 лв. 0.71000 лв. 1.62000 лв. 0.32400 лв. 1.94400 лв. 13-08-2019г.
Автомобилен бензин RON95 – Е5 литри 0.83200 лв. 0.71000 лв. 1.54200 лв. 0.30840 лв. 1.85040 лв. 21-08-2019г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 0.99700 лв. 0.71000 лв. 1.70700 лв. 0.34140 лв. 2.04840 лв. 13-08-2019г.
Биодизел – естeри на мастни киселини FAME 100 литри 1.47000 лв. 0.64600 лв. 2.11600 лв. 0.42320 лв. 2.53920 лв. 14-06-2019г.
Биоетанол - E100 литри 1.26000 лв. 11.00000 лв. 12.26000 лв. 2.45200 лв. 14.71200 лв. 14-06-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.95900 лв. 0.64600 лв. 1.60500 лв. 0.32100 лв. 1.92600 лв. 22-08-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.00900 лв. 0.64600 лв. 1.65500 лв. 0.33100 лв. 1.98600 лв. 22-08-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS литри 1.01900 лв. 0.64600 лв. 1.66500 лв. 0.33300 лв. 1.99800 лв. 22-08-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.95900 лв. 0.64600 лв. 1.60500 лв. 0.32100 лв. 1.92600 лв. 22-08-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори PLUS литри 0.96900 лв. 0.64600 лв. 1.61500 лв. 0.32300 лв. 1.93800 лв. 22-08-2019г.
Тежко гориво кг 1.08800 лв. 0.40000 лв. 1.48800 лв. 0.29760 лв. 1.78560 лв. 14-06-2019г.

ПЕТРОЛНА БАЗА ЗАРА АБХ- Стара Загора, Новозагорско шосе

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Бутан C4H10 кг 0.70000 лв. 0.34000 лв. 1.04000 лв. 0.20800 лв. 1.24800 лв. 17-08-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.95900 лв. 0.64600 лв. 1.60500 лв. 0.32100 лв. 1.92600 лв. 22-08-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.00900 лв. 0.64600 лв. 1.65500 лв. 0.33100 лв. 1.98600 лв. 22-08-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.95900 лв. 0.64600 лв. 1.60500 лв. 0.32100 лв. 1.92600 лв. 22-08-2019г.
Пропан C3H8 кг 0.85000 лв. 0.34000 лв. 1.19000 лв. 0.23800 лв. 1.42800 лв. 17-08-2019г.
Пропан-бутан LPG за отопление кг 0.75000 лв. 0.00000 лв. 0.75000 лв. 0.15000 лв. 0.90000 лв. 17-08-2019г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.75000 лв. 0.34000 лв. 1.09000 лв. 0.21800 лв. 1.30800 лв. 17-08-2019г.

ПСБ Стара Загора

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.90000 лв. 0.71000 лв. 1.61000 лв. 0.32200 лв. 1.93200 лв. 13-08-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.00900 лв. 0.64600 лв. 1.65500 лв. 0.33100 лв. 1.98600 лв. 22-08-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.95900 лв. 0.64600 лв. 1.60500 лв. 0.32100 лв. 1.92600 лв. 22-08-2019г.

ПСБ Пловдив

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.90400 лв. 0.71000 лв. 1.61400 лв. 0.32280 лв. 1.93680 лв. 13-08-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.00900 лв. 0.64600 лв. 1.65500 лв. 0.33100 лв. 1.98600 лв. 22-08-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.95900 лв. 0.64600 лв. 1.60500 лв. 0.32100 лв. 1.92600 лв. 22-08-2019г.

ПСБ Русе

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.90700 лв. 0.71000 лв. 1.61700 лв. 0.32340 лв. 1.94040 лв. 13-08-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.00500 лв. 0.64600 лв. 1.65100 лв. 0.33020 лв. 1.98120 лв. 22-08-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.96300 лв. 0.64600 лв. 1.60900 лв. 0.32180 лв. 1.93080 лв. 22-08-2019г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.76000 лв. 0.34000 лв. 1.10000 лв. 0.22000 лв. 1.32000 лв. 17-08-2019г.

ПСБ Илиянци

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.90700 лв. 0.71000 лв. 1.61700 лв. 0.32340 лв. 1.94040 лв. 13-08-2019г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 0.99700 лв. 0.71000 лв. 1.70700 лв. 0.34140 лв. 2.04840 лв. 13-08-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.01300 лв. 0.64600 лв. 1.65900 лв. 0.33180 лв. 1.99080 лв. 22-08-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.96300 лв. 0.64600 лв. 1.60900 лв. 0.32180 лв. 1.93080 лв. 22-08-2019г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.78000 лв. 0.34000 лв. 1.12000 лв. 0.22400 лв. 1.34400 лв. 17-08-2019г.

ПБ Варна

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.90700 лв. 0.71000 лв. 1.61700 лв. 0.32340 лв. 1.94040 лв. 13-08-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.96300 лв. 0.64600 лв. 1.60900 лв. 0.32180 лв. 1.93080 лв. 22-08-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.00900 лв. 0.64600 лв. 1.65500 лв. 0.33100 лв. 1.98600 лв. 22-08-2019г.

ПБ Плевен

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.90700 лв. 0.71000 лв. 1.61700 лв. 0.32340 лв. 1.94040 лв. 13-08-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.01300 лв. 0.64600 лв. 1.65900 лв. 0.33180 лв. 1.99080 лв. 22-08-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.95900 лв. 0.64600 лв. 1.60500 лв. 0.32100 лв. 1.92600 лв. 22-08-2019г.

ПБ Благоевград

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.90700 лв. 0.71000 лв. 1.61700 лв. 0.32340 лв. 1.94040 лв. 13-08-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.95900 лв. 0.64600 лв. 1.60500 лв. 0.32100 лв. 1.92600 лв. 22-08-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.01300 лв. 0.64600 лв. 1.65900 лв. 0.33180 лв. 1.99080 лв. 22-08-2019г.

ПСБ Аспарухово

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.00900 лв. 0.64600 лв. 1.65500 лв. 0.33100 лв. 1.98600 лв. 22-08-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.95400 лв. 0.64600 лв. 1.60000 лв. 0.32000 лв. 1.92000 лв. 22-08-2019г.

ПСБ Карнобат

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.95400 лв. 0.64600 лв. 1.60000 лв. 0.32000 лв. 1.92000 лв. 22-08-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.95400 лв. 0.64600 лв. 1.60000 лв. 0.32000 лв. 1.92000 лв. 22-08-2019г.

ПБ Пловдив - Булмаркет

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Пропан-бутан смес LPG кг 0.77000 лв. 0.34000 лв. 1.11000 лв. 0.22200 лв. 1.33200 лв. 17-08-2019г.

ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.89300 лв. 0.71000 лв. 1.60300 лв. 0.32060 лв. 1.92360 лв. 13-08-2019г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 0.99700 лв. 0.71000 лв. 1.70700 лв. 0.34140 лв. 2.04840 лв. 13-08-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.94700 лв. 0.64600 лв. 1.59300 лв. 0.31860 лв. 1.91160 лв. 22-08-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.99700 лв. 0.64600 лв. 1.64300 лв. 0.32860 лв. 1.97160 лв. 22-08-2019г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.75000 лв. 0.34000 лв. 1.09000 лв. 0.21800 лв. 1.30800 лв. 17-08-2019г.