Бензиностанции Зара
0700 15 415
Вход
bg en

ПЕТРОЛНА БАЗА ЗАРА - Стара Загора, кв.Индустриален

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.84400 лв. 0.71000 лв. 1.55400 лв. 0.31080 лв. 1.86480 лв. 28-02-2020г.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент PLUS литри 0.85400 лв. 0.71000 лв. 1.56400 лв. 0.31280 лв. 1.87680 лв. 28-02-2020г.
Автомобилен бензин RON95 – Е5 литри 0.77900 лв. 0.71000 лв. 1.48900 лв. 0.29780 лв. 1.78680 лв. 28-02-2020г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 0.98200 лв. 0.71000 лв. 1.69200 лв. 0.33840 лв. 2.03040 лв. 28-02-2020г.
Биодизел – естeри на мастни киселини FAME 100 литри 1.90000 лв. 0.64600 лв. 2.54600 лв. 0.50920 лв. 3.05520 лв. 28-02-2020г.
Биоетанол - E100 литри 1.40000 лв. 11.00000 лв. 12.40000 лв. 2.48000 лв. 14.88000 лв. 28-02-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.85200 лв. 0.64600 лв. 1.49800 лв. 0.29960 лв. 1.79760 лв. 28-02-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.91500 лв. 0.64600 лв. 1.56100 лв. 0.31220 лв. 1.87320 лв. 28-02-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS литри 0.92500 лв. 0.63300 лв. 1.55800 лв. 0.31160 лв. 1.86960 лв. 28-02-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.85200 лв. 0.64600 лв. 1.49800 лв. 0.29960 лв. 1.79760 лв. 28-02-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори PLUS литри 0.86200 лв. 0.64600 лв. 1.50800 лв. 0.30160 лв. 1.80960 лв. 28-02-2020г.
Тежко гориво кг 1.10000 лв. 0.40000 лв. 1.50000 лв. 0.30000 лв. 1.80000 лв. 28-02-2020г.

ПЕТРОЛНА БАЗА ЗАРА АБХ- Стара Загора, Новозагорско шосе

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Бутан C4H10 кг 0.90000 лв. 0.34000 лв. 1.24000 лв. 0.24800 лв. 1.48800 лв. 27-02-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.85200 лв. 0.64600 лв. 1.49800 лв. 0.29960 лв. 1.79760 лв. 28-02-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.91500 лв. 0.64600 лв. 1.56100 лв. 0.31220 лв. 1.87320 лв. 28-02-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.85200 лв. 0.64600 лв. 1.49800 лв. 0.29960 лв. 1.79760 лв. 28-02-2020г.
Пропан C3H8 кг 1.05000 лв. 0.34000 лв. 1.39000 лв. 0.27800 лв. 1.66800 лв. 27-02-2020г.
Пропан-бутан LPG за отопление кг 0.95000 лв. 0.00000 лв. 0.95000 лв. 0.19000 лв. 1.14000 лв. 27-02-2020г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.95000 лв. 0.34000 лв. 1.29000 лв. 0.25800 лв. 1.54800 лв. 27-02-2020г.

ПСБ Стара Загора

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.84400 лв. 0.71000 лв. 1.55400 лв. 0.31080 лв. 1.86480 лв. 28-02-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.91500 лв. 0.64600 лв. 1.56100 лв. 0.31220 лв. 1.87320 лв. 28-02-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.85200 лв. 0.64600 лв. 1.49800 лв. 0.29960 лв. 1.79760 лв. 28-02-2020г.

ПСБ Пловдив

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.84800 лв. 0.71000 лв. 1.55800 лв. 0.31160 лв. 1.86960 лв. 28-02-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.91500 лв. 0.64600 лв. 1.56100 лв. 0.31220 лв. 1.87320 лв. 28-02-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.85200 лв. 0.64600 лв. 1.49800 лв. 0.29960 лв. 1.79760 лв. 28-02-2020г.

ПСБ Русе

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.85400 лв. 0.71000 лв. 1.56400 лв. 0.31280 лв. 1.87680 лв. 28-02-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.91900 лв. 0.64600 лв. 1.56500 лв. 0.31300 лв. 1.87800 лв. 28-02-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.85600 лв. 0.64600 лв. 1.50200 лв. 0.30040 лв. 1.80240 лв. 28-02-2020г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.95500 лв. 0.34000 лв. 1.29500 лв. 0.25900 лв. 1.55400 лв. 18-02-2020г.

ПСБ Илиянци

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.85400 лв. 0.71000 лв. 1.56400 лв. 0.31280 лв. 1.87680 лв. 28-02-2020г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 0.98200 лв. 0.71000 лв. 1.69200 лв. 0.33840 лв. 2.03040 лв. 28-02-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.91900 лв. 0.64600 лв. 1.56500 лв. 0.31300 лв. 1.87800 лв. 28-02-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.85600 лв. 0.64600 лв. 1.50200 лв. 0.30040 лв. 1.80240 лв. 28-02-2020г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.98000 лв. 0.34000 лв. 1.32000 лв. 0.26400 лв. 1.58400 лв. 18-02-2020г.

ПБ Варна

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.85400 лв. 0.71000 лв. 1.56400 лв. 0.31280 лв. 1.87680 лв. 28-02-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.85600 лв. 0.64600 лв. 1.50200 лв. 0.30040 лв. 1.80240 лв. 28-02-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.91900 лв. 0.64600 лв. 1.56500 лв. 0.31300 лв. 1.87800 лв. 28-02-2020г.

ПБ Плевен

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.85400 лв. 0.71000 лв. 1.56400 лв. 0.31280 лв. 1.87680 лв. 28-02-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.91900 лв. 0.64600 лв. 1.56500 лв. 0.31300 лв. 1.87800 лв. 28-02-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.85200 лв. 0.64600 лв. 1.49800 лв. 0.29960 лв. 1.79760 лв. 28-02-2020г.

ПБ Благоевград

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.85400 лв. 0.71000 лв. 1.56400 лв. 0.31280 лв. 1.87680 лв. 28-02-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.85200 лв. 0.64600 лв. 1.49800 лв. 0.29960 лв. 1.79760 лв. 28-02-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.91900 лв. 0.64600 лв. 1.56500 лв. 0.31300 лв. 1.87800 лв. 28-02-2020г.

ПСБ Аспарухово

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.91100 лв. 0.64600 лв. 1.55700 лв. 0.31140 лв. 1.86840 лв. 28-02-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.84800 лв. 0.64600 лв. 1.49400 лв. 0.29880 лв. 1.79280 лв. 28-02-2020г.

ПСБ Карнобат

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.84800 лв. 0.64600 лв. 1.49400 лв. 0.29880 лв. 1.79280 лв. 28-02-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.84800 лв. 0.64600 лв. 1.49400 лв. 0.29880 лв. 1.79280 лв. 28-02-2020г.

ПБ Пловдив - Булмаркет

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Пропан-бутан смес LPG кг 0.97000 лв. 0.34000 лв. 1.31000 лв. 0.26200 лв. 1.57200 лв. 18-02-2020г.

ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.84000 лв. 0.71000 лв. 1.55000 лв. 0.31000 лв. 1.86000 лв. 28-02-2020г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 0.98200 лв. 0.71000 лв. 1.69200 лв. 0.33840 лв. 2.03040 лв. 28-02-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.84300 лв. 0.64600 лв. 1.48900 лв. 0.29780 лв. 1.78680 лв. 28-02-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.90700 лв. 0.64600 лв. 1.55300 лв. 0.31060 лв. 1.86360 лв. 28-02-2020г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.95000 лв. 0.34000 лв. 1.29000 лв. 0.25800 лв. 1.54800 лв. 27-02-2020г.