Бензиностанции Зара
0700 15 415
Вход
bg en

ПЕТРОЛНА БАЗА ЗАРА - Стара Загора, кв.Индустриален

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.96100 лв. 0.71000 лв. 1.67100 лв. 0.33420 лв. 2.00520 лв. 23-07-2021г.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент PLUS литри 0.97100 лв. 0.71000 лв. 1.68100 лв. 0.33620 лв. 2.01720 лв. 23-07-2021г.
Автомобилен бензин RON95 – Е5 литри 0.92400 лв. 0.71000 лв. 1.63400 лв. 0.32680 лв. 1.96080 лв. 23-07-2021г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 1.08100 лв. 0.71000 лв. 1.79100 лв. 0.35820 лв. 2.14920 лв. 23-07-2021г.
Биодизел – естeри на мастни киселини FAME 100 литри 1.99000 лв. 0.64600 лв. 2.63600 лв. 0.52720 лв. 3.16320 лв. 26-04-2021г.
Биоетанол - E100 литри 1.35000 лв. 11.00000 лв. 12.35000 лв. 2.47000 лв. 14.82000 лв. 26-04-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.90100 лв. 0.64600 лв. 1.54700 лв. 0.30940 лв. 1.85640 лв. 23-07-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.99200 лв. 0.64600 лв. 1.63800 лв. 0.32760 лв. 1.96560 лв. 23-07-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS литри 1.00200 лв. 0.64600 лв. 1.64800 лв. 0.32960 лв. 1.97760 лв. 23-07-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.90100 лв. 0.64600 лв. 1.54700 лв. 0.30940 лв. 1.85640 лв. 23-07-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори PLUS литри 0.91100 лв. 0.64600 лв. 1.55700 лв. 0.31140 лв. 1.86840 лв. 23-07-2021г.
Тежко гориво кг 1.10000 лв. 0.40000 лв. 1.50000 лв. 0.30000 лв. 1.80000 лв. 06-08-2020г.

ПЕТРОЛНА БАЗА ЗАРА АБХ- Стара Загора, Новозагорско шосе

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Бутан C4H10 кг 1.16000 лв. 0.34000 лв. 1.50000 лв. 0.30000 лв. 1.80000 лв. 22-07-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.90100 лв. 0.64600 лв. 1.54700 лв. 0.30940 лв. 1.85640 лв. 23-07-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.99200 лв. 0.64600 лв. 1.63800 лв. 0.32760 лв. 1.96560 лв. 23-07-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.90100 лв. 0.64600 лв. 1.54700 лв. 0.30940 лв. 1.85640 лв. 23-07-2021г.
Пропан C3H8 кг 1.31000 лв. 0.34000 лв. 1.65000 лв. 0.33000 лв. 1.98000 лв. 22-07-2021г.
Пропан-бутан LPG за отопление кг 1.21000 лв. 0.00000 лв. 1.21000 лв. 0.24200 лв. 1.45200 лв. 22-07-2021г.
Пропан-бутан смес LPG кг 1.21000 лв. 0.34000 лв. 1.55000 лв. 0.31000 лв. 1.86000 лв. 22-07-2021г.

ПСБ Стара Загора

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.96100 лв. 0.71000 лв. 1.67100 лв. 0.33420 лв. 2.00520 лв. 23-07-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.99200 лв. 0.64600 лв. 1.63800 лв. 0.32760 лв. 1.96560 лв. 23-07-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.90100 лв. 0.64600 лв. 1.54700 лв. 0.30940 лв. 1.85640 лв. 23-07-2021г.

ПСБ Пловдив

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.96100 лв. 0.71000 лв. 1.67100 лв. 0.33420 лв. 2.00520 лв. 23-07-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.99200 лв. 0.64600 лв. 1.63800 лв. 0.32760 лв. 1.96560 лв. 23-07-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.90100 лв. 0.64600 лв. 1.54700 лв. 0.30940 лв. 1.85640 лв. 23-07-2021г.

ПСБ Русе

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.96600 лв. 0.71000 лв. 1.67600 лв. 0.33520 лв. 2.01120 лв. 23-07-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.00400 лв. 0.64600 лв. 1.65000 лв. 0.33000 лв. 1.98000 лв. 23-07-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.91300 лв. 0.64600 лв. 1.55900 лв. 0.31180 лв. 1.87080 лв. 23-07-2021г.
Пропан-бутан смес LPG кг 1.21000 лв. 0.34000 лв. 1.55000 лв. 0.31000 лв. 1.86000 лв. 22-07-2021г.

ПСБ Илиянци

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.95600 лв. 0.71000 лв. 1.66600 лв. 0.33320 лв. 1.99920 лв. 23-07-2021г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 1.08100 лв. 0.71000 лв. 1.79100 лв. 0.35820 лв. 2.14920 лв. 23-07-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.99500 лв. 0.64600 лв. 1.64100 лв. 0.32820 лв. 1.96920 лв. 23-07-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.90400 лв. 0.64600 лв. 1.55000 лв. 0.31000 лв. 1.86000 лв. 23-07-2021г.
Пропан-бутан смес LPG кг 1.23000 лв. 0.34000 лв. 1.57000 лв. 0.31400 лв. 1.88400 лв. 22-07-2021г.

ПБ Варна

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.96600 лв. 0.71000 лв. 1.67600 лв. 0.33520 лв. 2.01120 лв. 23-07-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.91300 лв. 0.64600 лв. 1.55900 лв. 0.31180 лв. 1.87080 лв. 23-07-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.00400 лв. 0.64600 лв. 1.65000 лв. 0.33000 лв. 1.98000 лв. 23-07-2021г.

ПБ Плевен

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.96100 лв. 0.71000 лв. 1.67100 лв. 0.33420 лв. 2.00520 лв. 23-07-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.00000 лв. 0.64600 лв. 1.64600 лв. 0.32920 лв. 1.97520 лв. 23-07-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.90900 лв. 0.64600 лв. 1.55500 лв. 0.31100 лв. 1.86600 лв. 23-07-2021г.

ПБ Благоевград

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.96100 лв. 0.71000 лв. 1.67100 лв. 0.33420 лв. 2.00520 лв. 23-07-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.90900 лв. 0.64600 лв. 1.55500 лв. 0.31100 лв. 1.86600 лв. 23-07-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.00000 лв. 0.64600 лв. 1.64600 лв. 0.32920 лв. 1.97520 лв. 23-07-2021г.

ПСБ Аспарухово

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.99100 лв. 0.64600 лв. 1.63700 лв. 0.32740 лв. 1.96440 лв. 23-07-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.90100 лв. 0.64600 лв. 1.54700 лв. 0.30940 лв. 1.85640 лв. 23-07-2021г.

ПСБ Карнобат

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.89800 лв. 0.64600 лв. 1.54400 лв. 0.30880 лв. 1.85280 лв. 23-07-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.89800 лв. 0.64600 лв. 1.54400 лв. 0.30880 лв. 1.85280 лв. 23-07-2021г.

ПБ Пловдив - Булмаркет

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Пропан-бутан смес LPG кг 1.22500 лв. 0.34000 лв. 1.56500 лв. 0.31300 лв. 1.87800 лв. 22-07-2021г.

ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.96600 лв. 0.71000 лв. 1.67600 лв. 0.33520 лв. 2.01120 лв. 23-07-2021г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 1.08100 лв. 0.71000 лв. 1.79100 лв. 0.35820 лв. 2.14920 лв. 23-07-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.89800 лв. 0.64600 лв. 1.54400 лв. 0.30880 лв. 1.85280 лв. 23-07-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.98900 лв. 0.64600 лв. 1.63500 лв. 0.32700 лв. 1.96200 лв. 23-07-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.89800 лв. 0.64600 лв. 1.54400 лв. 0.30880 лв. 1.85280 лв. 23-07-2021г.
Пропан-бутан смес LPG кг 1.21000 лв. 0.34000 лв. 1.55000 лв. 0.31000 лв. 1.86000 лв. 22-07-2021г.