Бензиностанции Зара
0700 15 415
Вход
bg en

ПЕТРОЛНА БАЗА ЗАРА - Стара Загора, кв.Индустриален

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.88900 лв. 0.71000 лв. 1.59900 лв. 0.31980 лв. 1.91880 лв. 15-10-2019г.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент PLUS литри 0.89900 лв. 0.71000 лв. 1.60900 лв. 0.32180 лв. 1.93080 лв. 15-10-2019г.
Автомобилен бензин RON95 – Е5 литри 0.82000 лв. 0.71000 лв. 1.53000 лв. 0.30600 лв. 1.83600 лв. 15-10-2019г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 0.98200 лв. 0.71000 лв. 1.69200 лв. 0.33840 лв. 2.03040 лв. 15-10-2019г.
Биодизел – естeри на мастни киселини FAME 100 литри 1.59000 лв. 0.64600 лв. 2.23600 лв. 0.44720 лв. 2.68320 лв. 11-10-2019г.
Биоетанол - E100 литри 1.31000 лв. 11.00000 лв. 12.31000 лв. 2.46200 лв. 14.77200 лв. 11-10-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.99500 лв. 0.64600 лв. 1.64100 лв. 0.32820 лв. 1.96920 лв. 15-10-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.05000 лв. 0.64600 лв. 1.69600 лв. 0.33920 лв. 2.03520 лв. 15-10-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS литри 1.06000 лв. 0.64600 лв. 1.70600 лв. 0.34120 лв. 2.04720 лв. 15-10-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.99500 лв. 0.64600 лв. 1.64100 лв. 0.32820 лв. 1.96920 лв. 15-10-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори PLUS литри 1.00500 лв. 0.64600 лв. 1.65100 лв. 0.33020 лв. 1.98120 лв. 15-10-2019г.
Тежко гориво кг 0.98000 лв. 0.40000 лв. 1.38000 лв. 0.27600 лв. 1.65600 лв. 11-10-2019г.

ПЕТРОЛНА БАЗА ЗАРА АБХ- Стара Загора, Новозагорско шосе

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Бутан C4H10 кг 0.79000 лв. 0.34000 лв. 1.13000 лв. 0.22600 лв. 1.35600 лв. 12-10-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.99500 лв. 0.64600 лв. 1.64100 лв. 0.32820 лв. 1.96920 лв. 15-10-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.05000 лв. 0.64600 лв. 1.69600 лв. 0.33920 лв. 2.03520 лв. 15-10-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.99500 лв. 0.64600 лв. 1.64100 лв. 0.32820 лв. 1.96920 лв. 15-10-2019г.
Пропан C3H8 кг 0.94000 лв. 0.34000 лв. 1.28000 лв. 0.25600 лв. 1.53600 лв. 12-10-2019г.
Пропан-бутан LPG за отопление кг 0.84000 лв. 0.00000 лв. 0.84000 лв. 0.16800 лв. 1.00800 лв. 12-10-2019г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.84000 лв. 0.34000 лв. 1.18000 лв. 0.23600 лв. 1.41600 лв. 12-10-2019г.

ПСБ Стара Загора

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.88900 лв. 0.71000 лв. 1.59900 лв. 0.31980 лв. 1.91880 лв. 15-10-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.05000 лв. 0.64600 лв. 1.69600 лв. 0.33920 лв. 2.03520 лв. 15-10-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.99500 лв. 0.64600 лв. 1.64100 лв. 0.32820 лв. 1.96920 лв. 15-10-2019г.

ПСБ Пловдив

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.89300 лв. 0.71000 лв. 1.60300 лв. 0.32060 лв. 1.92360 лв. 15-10-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.05000 лв. 0.64600 лв. 1.69600 лв. 0.33920 лв. 2.03520 лв. 15-10-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.99500 лв. 0.64600 лв. 1.64100 лв. 0.32820 лв. 1.96920 лв. 15-10-2019г.

ПСБ Русе

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.89600 лв. 0.71000 лв. 1.60600 лв. 0.32120 лв. 1.92720 лв. 15-10-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.04100 лв. 0.64600 лв. 1.68700 лв. 0.33740 лв. 2.02440 лв. 15-10-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.99500 лв. 0.64600 лв. 1.64100 лв. 0.32820 лв. 1.96920 лв. 15-10-2019г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.85000 лв. 0.34000 лв. 1.19000 лв. 0.23800 лв. 1.42800 лв. 12-10-2019г.

ПСБ Илиянци

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.89600 лв. 0.71000 лв. 1.60600 лв. 0.32120 лв. 1.92720 лв. 15-10-2019г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 0.98200 лв. 0.71000 лв. 1.69200 лв. 0.33840 лв. 2.03040 лв. 15-10-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.05000 лв. 0.64600 лв. 1.69600 лв. 0.33920 лв. 2.03520 лв. 15-10-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.99500 лв. 0.64600 лв. 1.64100 лв. 0.32820 лв. 1.96920 лв. 15-10-2019г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.87000 лв. 0.34000 лв. 1.21000 лв. 0.24200 лв. 1.45200 лв. 12-10-2019г.

ПБ Варна

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.89600 лв. 0.71000 лв. 1.60600 лв. 0.32120 лв. 1.92720 лв. 15-10-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.99500 лв. 0.64600 лв. 1.64100 лв. 0.32820 лв. 1.96920 лв. 15-10-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.04500 лв. 0.64600 лв. 1.69100 лв. 0.33820 лв. 2.02920 лв. 15-10-2019г.

ПБ Плевен

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.89600 лв. 0.71000 лв. 1.60600 лв. 0.32120 лв. 1.92720 лв. 15-10-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.05000 лв. 0.64600 лв. 1.69600 лв. 0.33920 лв. 2.03520 лв. 15-10-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.99100 лв. 0.64600 лв. 1.63700 лв. 0.32740 лв. 1.96440 лв. 15-10-2019г.

ПБ Благоевград

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.89600 лв. 0.71000 лв. 1.60600 лв. 0.32120 лв. 1.92720 лв. 15-10-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.99100 лв. 0.64600 лв. 1.63700 лв. 0.32740 лв. 1.96440 лв. 15-10-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.05000 лв. 0.64600 лв. 1.69600 лв. 0.33920 лв. 2.03520 лв. 15-10-2019г.

ПСБ Аспарухово

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.04100 лв. 0.64600 лв. 1.68700 лв. 0.33740 лв. 2.02440 лв. 15-10-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.98600 лв. 0.64600 лв. 1.63200 лв. 0.32640 лв. 1.95840 лв. 15-10-2019г.

ПСБ Карнобат

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.98600 лв. 0.64600 лв. 1.63200 лв. 0.32640 лв. 1.95840 лв. 15-10-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.98600 лв. 0.64600 лв. 1.63200 лв. 0.32640 лв. 1.95840 лв. 15-10-2019г.

ПБ Пловдив - Булмаркет

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Пропан-бутан смес LPG кг 0.86000 лв. 0.34000 лв. 1.20000 лв. 0.24000 лв. 1.44000 лв. 12-10-2019г.

ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.88900 лв. 0.71000 лв. 1.59900 лв. 0.31980 лв. 1.91880 лв. 15-10-2019г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 0.98200 лв. 0.71000 лв. 1.69200 лв. 0.33840 лв. 2.03040 лв. 15-10-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.98600 лв. 0.64600 лв. 1.63200 лв. 0.32640 лв. 1.95840 лв. 15-10-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.04100 лв. 0.64600 лв. 1.68700 лв. 0.33740 лв. 2.02440 лв. 15-10-2019г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.84000 лв. 0.34000 лв. 1.18000 лв. 0.23600 лв. 1.41600 лв. 12-10-2019г.