Бензиностанции Зара
0700 15 415
Вход
bg en

ПЕТРОЛНА БАЗА ЗАРА - Стара Загора, кв.Индустриален

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.82100 лв. 0.71000 лв. 1.53100 лв. 0.30620 лв. 1.83720 лв. 23-02-2019г.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент PLUS литри 0.83100 лв. 0.71000 лв. 1.54100 лв. 0.30820 лв. 1.84920 лв. 23-02-2019г.
Автомобилен бензин RON95 – Е5 литри 0.76400 лв. 0.71000 лв. 1.47400 лв. 0.29480 лв. 1.76880 лв. 23-02-2019г.
Биодизел – естeри на мастни киселини FAME 100 литри 1.66000 лв. 0.64600 лв. 2.30600 лв. 0.46120 лв. 2.76720 лв. 15-01-2019г.
Биоетанол - E100 литри 1.35000 лв. 11.00000 лв. 12.35000 лв. 2.47000 лв. 14.82000 лв. 15-01-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 1.01400 лв. 0.64600 лв. 1.66000 лв. 0.33200 лв. 1.99200 лв. 23-02-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.06800 лв. 0.64600 лв. 1.71400 лв. 0.34280 лв. 2.05680 лв. 23-02-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS литри 1.07800 лв. 0.64600 лв. 1.72400 лв. 0.34480 лв. 2.06880 лв. 23-02-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 1.01400 лв. 0.64600 лв. 1.66000 лв. 0.33200 лв. 1.99200 лв. 23-02-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори PLUS литри 1.02400 лв. 0.64600 лв. 1.67000 лв. 0.33400 лв. 2.00400 лв. 23-02-2019г.
Тежко гориво кг 1.48000 лв. 0.40000 лв. 1.88000 лв. 0.37600 лв. 2.25600 лв. 15-01-2019г.

ПЕТРОЛНА БАЗА ЗАРА АБХ- Стара Загора, Новозагорско шосе

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Бутан C4H10 кг 0.94500 лв. 0.34000 лв. 1.28500 лв. 0.25700 лв. 1.54200 лв. 10-12-2018г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 1.01400 лв. 0.64600 лв. 1.66000 лв. 0.33200 лв. 1.99200 лв. 23-02-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.06800 лв. 0.64600 лв. 1.71400 лв. 0.34280 лв. 2.05680 лв. 23-02-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 1.01400 лв. 0.64600 лв. 1.66000 лв. 0.33200 лв. 1.99200 лв. 23-02-2019г.
Пропан C3H8 кг 1.13000 лв. 0.34000 лв. 1.47000 лв. 0.29400 лв. 1.76400 лв. 10-12-2018г.
Пропан-бутан LPG за отопление кг 0.91500 лв. 0.00000 лв. 0.91500 лв. 0.18300 лв. 1.09800 лв. 22-02-2019г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.91500 лв. 0.34000 лв. 1.25500 лв. 0.25100 лв. 1.50600 лв. 22-02-2019г.

ПСБ Стара Загора

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.82100 лв. 0.71000 лв. 1.53100 лв. 0.30620 лв. 1.83720 лв. 23-02-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.06800 лв. 0.64600 лв. 1.71400 лв. 0.34280 лв. 2.05680 лв. 23-02-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 1.01400 лв. 0.64600 лв. 1.66000 лв. 0.33200 лв. 1.99200 лв. 23-02-2019г.

ПСБ Пловдив

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.82100 лв. 0.71000 лв. 1.53100 лв. 0.30620 лв. 1.83720 лв. 23-02-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.06800 лв. 0.64600 лв. 1.71400 лв. 0.34280 лв. 2.05680 лв. 23-02-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 1.01400 лв. 0.64600 лв. 1.66000 лв. 0.33200 лв. 1.99200 лв. 23-02-2019г.

ПСБ Русе

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.82100 лв. 0.71000 лв. 1.53100 лв. 0.30620 лв. 1.83720 лв. 23-02-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.07200 лв. 0.64600 лв. 1.71800 лв. 0.34360 лв. 2.06160 лв. 23-02-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 1.01800 лв. 0.64600 лв. 1.66400 лв. 0.33280 лв. 1.99680 лв. 23-02-2019г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.91500 лв. 0.34000 лв. 1.25500 лв. 0.25100 лв. 1.50600 лв. 22-02-2019г.

ПСБ Илиянци

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.82100 лв. 0.71000 лв. 1.53100 лв. 0.30620 лв. 1.83720 лв. 23-02-2019г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 0.91900 лв. 0.71000 лв. 1.62900 лв. 0.32580 лв. 1.95480 лв. 23-02-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.07200 лв. 0.64600 лв. 1.71800 лв. 0.34360 лв. 2.06160 лв. 23-02-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 1.01800 лв. 0.64600 лв. 1.66400 лв. 0.33280 лв. 1.99680 лв. 23-02-2019г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.93500 лв. 0.34000 лв. 1.27500 лв. 0.25500 лв. 1.53000 лв. 22-02-2019г.

ПБ Варна

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.82400 лв. 0.71000 лв. 1.53400 лв. 0.30680 лв. 1.84080 лв. 23-02-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 1.01400 лв. 0.64600 лв. 1.66000 лв. 0.33200 лв. 1.99200 лв. 23-02-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.06800 лв. 0.64600 лв. 1.71400 лв. 0.34280 лв. 2.05680 лв. 23-02-2019г.

ПБ Плевен

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.82100 лв. 0.71000 лв. 1.53100 лв. 0.30620 лв. 1.83720 лв. 23-02-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.06800 лв. 0.64600 лв. 1.71400 лв. 0.34280 лв. 2.05680 лв. 23-02-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 1.01400 лв. 0.64600 лв. 1.66000 лв. 0.33200 лв. 1.99200 лв. 23-02-2019г.

ПБ Благоевград

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.82100 лв. 0.71000 лв. 1.53100 лв. 0.30620 лв. 1.83720 лв. 23-02-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 1.01400 лв. 0.64600 лв. 1.66000 лв. 0.33200 лв. 1.99200 лв. 23-02-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.06800 лв. 0.64600 лв. 1.71400 лв. 0.34280 лв. 2.05680 лв. 23-02-2019г.

ПСБ Аспарухово

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.06800 лв. 0.64600 лв. 1.71400 лв. 0.34280 лв. 2.05680 лв. 23-02-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 1.01400 лв. 0.64600 лв. 1.66000 лв. 0.33200 лв. 1.99200 лв. 23-02-2019г.

ПСБ Карнобат

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 1.01400 лв. 0.64600 лв. 1.66000 лв. 0.33200 лв. 1.99200 лв. 23-02-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 1.01400 лв. 0.64600 лв. 1.66000 лв. 0.33200 лв. 1.99200 лв. 23-02-2019г.

ПБ Пловдив - Булмаркет

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Пропан-бутан смес LPG кг 0.92500 лв. 0.34000 лв. 1.26500 лв. 0.25300 лв. 1.51800 лв. 22-02-2019г.

ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.82400 лв. 0.71000 лв. 1.53400 лв. 0.30680 лв. 1.84080 лв. 23-02-2019г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 0.92600 лв. 0.71000 лв. 1.63600 лв. 0.32720 лв. 1.96320 лв. 23-02-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 1.01800 лв. 0.64600 лв. 1.66400 лв. 0.33280 лв. 1.99680 лв. 23-02-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.07200 лв. 0.64600 лв. 1.71800 лв. 0.34360 лв. 2.06160 лв. 23-02-2019г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.91500 лв. 0.34000 лв. 1.25500 лв. 0.25100 лв. 1.50600 лв. 22-02-2019г.