Бензиностанции Зара
0700 15 415
Вход
bg en

ПЕТРОЛНА БАЗА ЗАРА - Стара Загора, кв.Индустриален

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.86200 лв. 0.71000 лв. 1.57200 лв. 0.31440 лв. 1.88640 лв. 06-05-2021г.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент PLUS литри 0.87200 лв. 0.71000 лв. 1.58200 лв. 0.31640 лв. 1.89840 лв. 06-05-2021г.
Автомобилен бензин RON95 – Е5 литри 0.83300 лв. 0.71000 лв. 1.54300 лв. 0.30860 лв. 1.85160 лв. 06-05-2021г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 0.98200 лв. 0.71000 лв. 1.69200 лв. 0.33840 лв. 2.03040 лв. 06-05-2021г.
Биодизел – естeри на мастни киселини FAME 100 литри 1.99000 лв. 0.64600 лв. 2.63600 лв. 0.52720 лв. 3.16320 лв. 26-04-2021г.
Биоетанол - E100 литри 1.35000 лв. 11.00000 лв. 12.35000 лв. 2.47000 лв. 14.82000 лв. 26-04-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.81000 лв. 0.64600 лв. 1.45600 лв. 0.29120 лв. 1.74720 лв. 06-05-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.88800 лв. 0.64600 лв. 1.53400 лв. 0.30680 лв. 1.84080 лв. 06-05-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS литри 0.89800 лв. 0.64600 лв. 1.54400 лв. 0.30880 лв. 1.85280 лв. 06-05-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.81000 лв. 0.64600 лв. 1.45600 лв. 0.29120 лв. 1.74720 лв. 06-05-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори PLUS литри 0.82000 лв. 0.64600 лв. 1.46600 лв. 0.29320 лв. 1.75920 лв. 06-05-2021г.
Тежко гориво кг 1.10000 лв. 0.40000 лв. 1.50000 лв. 0.30000 лв. 1.80000 лв. 06-08-2020г.

ПЕТРОЛНА БАЗА ЗАРА АБХ- Стара Загора, Новозагорско шосе

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Бутан C4H10 кг 0.86000 лв. 0.34000 лв. 1.20000 лв. 0.24000 лв. 1.44000 лв. 06-05-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.81000 лв. 0.64600 лв. 1.45600 лв. 0.29120 лв. 1.74720 лв. 06-05-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.88800 лв. 0.64600 лв. 1.53400 лв. 0.30680 лв. 1.84080 лв. 06-05-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.81000 лв. 0.64600 лв. 1.45600 лв. 0.29120 лв. 1.74720 лв. 06-05-2021г.
Пропан C3H8 кг 1.01000 лв. 0.34000 лв. 1.35000 лв. 0.27000 лв. 1.62000 лв. 06-05-2021г.
Пропан-бутан LPG за отопление кг 0.91000 лв. 0.00000 лв. 0.91000 лв. 0.18200 лв. 1.09200 лв. 06-05-2021г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.91000 лв. 0.34000 лв. 1.25000 лв. 0.25000 лв. 1.50000 лв. 06-05-2021г.

ПСБ Стара Загора

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.86200 лв. 0.71000 лв. 1.57200 лв. 0.31440 лв. 1.88640 лв. 06-05-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.88800 лв. 0.64600 лв. 1.53400 лв. 0.30680 лв. 1.84080 лв. 06-05-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.81000 лв. 0.64600 лв. 1.45600 лв. 0.29120 лв. 1.74720 лв. 06-05-2021г.

ПСБ Пловдив

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.86200 лв. 0.71000 лв. 1.57200 лв. 0.31440 лв. 1.88640 лв. 06-05-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.88800 лв. 0.64600 лв. 1.53400 лв. 0.30680 лв. 1.84080 лв. 06-05-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.81000 лв. 0.64600 лв. 1.45600 лв. 0.29120 лв. 1.74720 лв. 06-05-2021г.

ПСБ Русе

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.85800 лв. 0.71000 лв. 1.56800 лв. 0.31360 лв. 1.88160 лв. 06-05-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.89500 лв. 0.64600 лв. 1.54100 лв. 0.30820 лв. 1.84920 лв. 06-05-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.81800 лв. 0.64600 лв. 1.46400 лв. 0.29280 лв. 1.75680 лв. 06-05-2021г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.92500 лв. 0.34000 лв. 1.26500 лв. 0.25300 лв. 1.51800 лв. 06-05-2021г.

ПСБ Илиянци

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.85800 лв. 0.71000 лв. 1.56800 лв. 0.31360 лв. 1.88160 лв. 06-05-2021г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 0.98200 лв. 0.71000 лв. 1.69200 лв. 0.33840 лв. 2.03040 лв. 06-05-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.89500 лв. 0.64600 лв. 1.54100 лв. 0.30820 лв. 1.84920 лв. 06-05-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.81800 лв. 0.64600 лв. 1.46400 лв. 0.29280 лв. 1.75680 лв. 06-05-2021г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.93000 лв. 0.34000 лв. 1.27000 лв. 0.25400 лв. 1.52400 лв. 06-05-2021г.

ПБ Варна

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.85800 лв. 0.71000 лв. 1.56800 лв. 0.31360 лв. 1.88160 лв. 06-05-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.81800 лв. 0.64600 лв. 1.46400 лв. 0.29280 лв. 1.75680 лв. 06-05-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.89500 лв. 0.64600 лв. 1.54100 лв. 0.30820 лв. 1.84920 лв. 06-05-2021г.

ПБ Плевен

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.85800 лв. 0.71000 лв. 1.56800 лв. 0.31360 лв. 1.88160 лв. 06-05-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.89500 лв. 0.64600 лв. 1.54100 лв. 0.30820 лв. 1.84920 лв. 06-05-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.81800 лв. 0.64600 лв. 1.46400 лв. 0.29280 лв. 1.75680 лв. 06-05-2021г.

ПБ Благоевград

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.85800 лв. 0.71000 лв. 1.56800 лв. 0.31360 лв. 1.88160 лв. 06-05-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.81800 лв. 0.64600 лв. 1.46400 лв. 0.29280 лв. 1.75680 лв. 06-05-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.89500 лв. 0.64600 лв. 1.54100 лв. 0.30820 лв. 1.84920 лв. 06-05-2021г.

ПСБ Аспарухово

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.88500 лв. 0.64600 лв. 1.53100 лв. 0.30620 лв. 1.83720 лв. 06-05-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.80700 лв. 0.64600 лв. 1.45300 лв. 0.29060 лв. 1.74360 лв. 06-05-2021г.

ПСБ Карнобат

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.80700 лв. 0.64600 лв. 1.45300 лв. 0.29060 лв. 1.74360 лв. 06-05-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.80700 лв. 0.64600 лв. 1.45300 лв. 0.29060 лв. 1.74360 лв. 06-05-2021г.

ПБ Пловдив - Булмаркет

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Пропан-бутан смес LPG кг 0.92500 лв. 0.34000 лв. 1.26500 лв. 0.25300 лв. 1.51800 лв. 06-05-2021г.

ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.86600 лв. 0.71000 лв. 1.57600 лв. 0.31520 лв. 1.89120 лв. 06-05-2021г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 0.98200 лв. 0.71000 лв. 1.69200 лв. 0.33840 лв. 2.03040 лв. 06-05-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.80400 лв. 0.64600 лв. 1.45000 лв. 0.29000 лв. 1.74000 лв. 06-05-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.88100 лв. 0.64600 лв. 1.52700 лв. 0.30540 лв. 1.83240 лв. 06-05-2021г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.91000 лв. 0.34000 лв. 1.25000 лв. 0.25000 лв. 1.50000 лв. 06-05-2021г.