Бензиностанции Зара
0700 15 415
Вход
bg en

ПЕТРОЛНА БАЗА ЗАРА - Стара Загора, кв.Индустриален

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.61000 лв. 0.71000 лв. 1.32000 лв. 0.26400 лв. 1.58400 лв. 18-11-2020г.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент PLUS литри 0.62000 лв. 0.71000 лв. 1.33000 лв. 0.26600 лв. 1.59600 лв. 18-11-2020г.
Автомобилен бензин RON95 – Е5 литри 0.55000 лв. 0.71000 лв. 1.26000 лв. 0.25200 лв. 1.51200 лв. 12-11-2020г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 0.75600 лв. 0.71000 лв. 1.46600 лв. 0.29320 лв. 1.75920 лв. 18-11-2020г.
Биодизел – естeри на мастни киселини FAME 100 литри 1.60000 лв. 0.64600 лв. 2.24600 лв. 0.44920 лв. 2.69520 лв. 10-11-2020г.
Биоетанол - E100 литри 1.58000 лв. 11.00000 лв. 12.58000 лв. 2.51600 лв. 15.09600 лв. 10-11-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.61600 лв. 0.64600 лв. 1.26200 лв. 0.25240 лв. 1.51440 лв. 24-11-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.67400 лв. 0.64600 лв. 1.32000 лв. 0.26400 лв. 1.58400 лв. 24-11-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS литри 0.68400 лв. 0.64600 лв. 1.33000 лв. 0.26600 лв. 1.59600 лв. 24-11-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.61600 лв. 0.64600 лв. 1.26200 лв. 0.25240 лв. 1.51440 лв. 24-11-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори PLUS литри 0.62600 лв. 0.64600 лв. 1.27200 лв. 0.25440 лв. 1.52640 лв. 24-11-2020г.
Тежко гориво кг 1.10000 лв. 0.40000 лв. 1.50000 лв. 0.30000 лв. 1.80000 лв. 06-08-2020г.

ПЕТРОЛНА БАЗА ЗАРА АБХ- Стара Загора, Новозагорско шосе

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Бутан C4H10 кг 0.80000 лв. 0.34000 лв. 1.14000 лв. 0.22800 лв. 1.36800 лв. 17-11-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.61600 лв. 0.64600 лв. 1.26200 лв. 0.25240 лв. 1.51440 лв. 24-11-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.67400 лв. 0.64600 лв. 1.32000 лв. 0.26400 лв. 1.58400 лв. 24-11-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.61600 лв. 0.64600 лв. 1.26200 лв. 0.25240 лв. 1.51440 лв. 24-11-2020г.
Пропан C3H8 кг 0.95000 лв. 0.34000 лв. 1.29000 лв. 0.25800 лв. 1.54800 лв. 17-11-2020г.
Пропан-бутан LPG за отопление кг 0.85000 лв. 0.00000 лв. 0.85000 лв. 0.17000 лв. 1.02000 лв. 17-11-2020г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.85000 лв. 0.34000 лв. 1.19000 лв. 0.23800 лв. 1.42800 лв. 17-11-2020г.

ПСБ Стара Загора

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.61000 лв. 0.71000 лв. 1.32000 лв. 0.26400 лв. 1.58400 лв. 18-11-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.67400 лв. 0.64600 лв. 1.32000 лв. 0.26400 лв. 1.58400 лв. 24-11-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.61600 лв. 0.64600 лв. 1.26200 лв. 0.25240 лв. 1.51440 лв. 24-11-2020г.

ПСБ Пловдив

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.61000 лв. 0.71000 лв. 1.32000 лв. 0.26400 лв. 1.58400 лв. 18-11-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.67400 лв. 0.64600 лв. 1.32000 лв. 0.26400 лв. 1.58400 лв. 24-11-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.61600 лв. 0.64600 лв. 1.26200 лв. 0.25240 лв. 1.51440 лв. 24-11-2020г.

ПСБ Русе

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.61000 лв. 0.71000 лв. 1.32000 лв. 0.26400 лв. 1.58400 лв. 18-11-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.68300 лв. 0.64600 лв. 1.32900 лв. 0.26580 лв. 1.59480 лв. 24-11-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.62000 лв. 0.64600 лв. 1.26600 лв. 0.25320 лв. 1.51920 лв. 24-11-2020г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.85000 лв. 0.34000 лв. 1.19000 лв. 0.23800 лв. 1.42800 лв. 17-11-2020г.

ПСБ Илиянци

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.61000 лв. 0.71000 лв. 1.32000 лв. 0.26400 лв. 1.58400 лв. 18-11-2020г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 0.75600 лв. 0.71000 лв. 1.46600 лв. 0.29320 лв. 1.76880 лв. 18-11-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.68300 лв. 0.64600 лв. 1.32900 лв. 0.26580 лв. 1.59480 лв. 24-11-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.62000 лв. 0.64600 лв. 1.26600 лв. 0.25320 лв. 1.51920 лв. 24-11-2020г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.86500 лв. 0.34000 лв. 1.20500 лв. 0.24100 лв. 1.44600 лв. 17-11-2020г.

ПБ Варна

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.61000 лв. 0.71000 лв. 1.32000 лв. 0.26400 лв. 1.58400 лв. 18-11-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.62000 лв. 0.64600 лв. 1.26600 лв. 0.25320 лв. 1.51920 лв. 24-11-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.68300 лв. 0.64600 лв. 1.32900 лв. 0.26580 лв. 1.59480 лв. 24-11-2020г.

ПБ Плевен

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.61000 лв. 0.71000 лв. 1.32000 лв. 0.26400 лв. 1.58400 лв. 18-11-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.68300 лв. 0.64600 лв. 1.32900 лв. 0.26580 лв. 1.59480 лв. 24-11-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.62000 лв. 0.64600 лв. 1.26600 лв. 0.25320 лв. 1.51920 лв. 24-11-2020г.

ПБ Благоевград

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.61000 лв. 0.71000 лв. 1.32000 лв. 0.26400 лв. 1.58400 лв. 18-11-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.62000 лв. 0.64600 лв. 1.26600 лв. 0.25320 лв. 1.51920 лв. 24-11-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.68300 лв. 0.64600 лв. 1.32900 лв. 0.26580 лв. 1.59480 лв. 24-11-2020г.

ПСБ Аспарухово

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.67600 лв. 0.64600 лв. 1.32200 лв. 0.26440 лв. 1.58640 лв. 24-11-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.61300 лв. 0.64600 лв. 1.25900 лв. 0.25180 лв. 1.51080 лв. 24-11-2020г.

ПСБ Карнобат

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.60500 лв. 0.64600 лв. 1.25100 лв. 0.25020 лв. 1.50120 лв. 21-11-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.60500 лв. 0.64600 лв. 1.25100 лв. 0.25020 лв. 1.50120 лв. 21-11-2020г.

ПБ Пловдив - Булмаркет

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Пропан-бутан смес LPG кг 0.86000 лв. 0.34000 лв. 1.20000 лв. 0.24000 лв. 1.44000 лв. 17-11-2020г.

ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.61000 лв. 0.71000 лв. 1.32000 лв. 0.26400 лв. 1.58400 лв. 18-11-2020г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 0.75600 лв. 0.71000 лв. 1.46600 лв. 0.29320 лв. 1.75920 лв. 18-11-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.60500 лв. 0.64600 лв. 1.25100 лв. 0.25020 лв. 1.50120 лв. 24-11-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.66800 лв. 0.64600 лв. 1.31400 лв. 0.26280 лв. 1.57680 лв. 24-11-2020г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.85000 лв. 0.34000 лв. 1.19000 лв. 0.23800 лв. 1.42800 лв. 17-11-2020г.