Бензиностанции Зара
0700 15 415
Вход
bg en

ПЕТРОЛНА БАЗА ЗАРА - Стара Загора, кв.Индустриален

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.88100 лв. 0.71000 лв. 1.59100 лв. 0.31820 лв. 1.90920 лв. 22-06-2019г.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент PLUS литри 0.89100 лв. 0.71000 лв. 1.60100 лв. 0.32020 лв. 1.92120 лв. 22-06-2019г.
Автомобилен бензин RON95 – Е5 литри 0.83200 лв. 0.71000 лв. 1.54200 лв. 0.30840 лв. 1.85040 лв. 22-06-2019г.
Биодизел – естeри на мастни киселини FAME 100 литри 1.47000 лв. 0.64600 лв. 2.11600 лв. 0.42320 лв. 2.53920 лв. 14-06-2019г.
Биоетанол - E100 литри 1.26000 лв. 11.00000 лв. 12.26000 лв. 2.45200 лв. 14.71200 лв. 14-06-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.94600 лв. 0.64600 лв. 1.59200 лв. 0.31840 лв. 1.91040 лв. 22-06-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.98800 лв. 0.64600 лв. 1.63400 лв. 0.32680 лв. 1.96080 лв. 22-06-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS литри 0.99800 лв. 0.64600 лв. 1.64400 лв. 0.32880 лв. 1.97280 лв. 22-06-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.94600 лв. 0.64600 лв. 1.59200 лв. 0.31840 лв. 1.91040 лв. 22-06-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори PLUS литри 0.95600 лв. 0.64600 лв. 1.60200 лв. 0.32040 лв. 1.92240 лв. 22-06-2019г.
Тежко гориво кг 1.08800 лв. 0.40000 лв. 1.48800 лв. 0.29760 лв. 1.78560 лв. 14-06-2019г.

ПЕТРОЛНА БАЗА ЗАРА АБХ- Стара Загора, Новозагорско шосе

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Бутан C4H10 кг 0.80500 лв. 0.34000 лв. 1.14500 лв. 0.22900 лв. 1.37400 лв. 14-06-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.94600 лв. 0.64600 лв. 1.59200 лв. 0.31840 лв. 1.91040 лв. 22-06-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.98800 лв. 0.64600 лв. 1.63400 лв. 0.32680 лв. 1.96080 лв. 22-06-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.94600 лв. 0.64600 лв. 1.59200 лв. 0.31840 лв. 1.91040 лв. 22-06-2019г.
Пропан C3H8 кг 0.95500 лв. 0.34000 лв. 1.29500 лв. 0.25900 лв. 1.55400 лв. 14-06-2019г.
Пропан-бутан LPG за отопление кг 0.85500 лв. 0.00000 лв. 0.85500 лв. 0.17100 лв. 1.02600 лв. 07-06-2019г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.85500 лв. 0.34000 лв. 1.19500 лв. 0.23900 лв. 1.43400 лв. 07-06-2019г.

ПСБ Стара Загора

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.88100 лв. 0.71000 лв. 1.59100 лв. 0.31820 лв. 1.90920 лв. 22-06-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.98800 лв. 0.64600 лв. 1.63400 лв. 0.32680 лв. 1.96080 лв. 22-06-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.94600 лв. 0.64600 лв. 1.59200 лв. 0.31840 лв. 1.91040 лв. 22-06-2019г.

ПСБ Пловдив

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.88100 лв. 0.71000 лв. 1.59100 лв. 0.31820 лв. 1.90920 лв. 22-06-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.98800 лв. 0.64600 лв. 1.63400 лв. 0.32680 лв. 1.96080 лв. 22-06-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.94600 лв. 0.64600 лв. 1.59200 лв. 0.31840 лв. 1.91040 лв. 22-06-2019г.

ПСБ Русе

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.88800 лв. 0.71000 лв. 1.59800 лв. 0.31960 лв. 1.91760 лв. 22-06-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.98000 лв. 0.64600 лв. 1.62600 лв. 0.32520 лв. 1.95120 лв. 22-06-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.94600 лв. 0.64600 лв. 1.59200 лв. 0.31840 лв. 1.91040 лв. 22-06-2019г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.86500 лв. 0.34000 лв. 1.20500 лв. 0.24100 лв. 1.44600 лв. 07-06-2019г.

ПСБ Илиянци

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.88800 лв. 0.71000 лв. 1.59800 лв. 0.31960 лв. 1.91760 лв. 22-06-2019г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 0.98600 лв. 0.71000 лв. 1.69600 лв. 0.33920 лв. 2.03520 лв. 13-06-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.99200 лв. 0.64600 лв. 1.63800 лв. 0.32760 лв. 1.96560 лв. 22-06-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.95000 лв. 0.64600 лв. 1.59600 лв. 0.31920 лв. 1.91520 лв. 22-06-2019г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.88500 лв. 0.34000 лв. 1.22500 лв. 0.24500 лв. 1.47000 лв. 07-06-2019г.

ПБ Варна

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.88800 лв. 0.71000 лв. 1.59800 лв. 0.31960 лв. 1.91760 лв. 22-06-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.95000 лв. 0.64600 лв. 1.59600 лв. 0.31920 лв. 1.91520 лв. 22-06-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.98800 лв. 0.64600 лв. 1.63400 лв. 0.32680 лв. 1.96080 лв. 22-06-2019г.

ПБ Плевен

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.88800 лв. 0.71000 лв. 1.59800 лв. 0.31960 лв. 1.91760 лв. 22-06-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.99200 лв. 0.64600 лв. 1.63800 лв. 0.32760 лв. 1.96560 лв. 22-06-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.94600 лв. 0.64600 лв. 1.59200 лв. 0.31840 лв. 1.91040 лв. 22-06-2019г.

ПБ Благоевград

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.88800 лв. 0.71000 лв. 1.59800 лв. 0.31960 лв. 1.91760 лв. 22-06-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.94600 лв. 0.64600 лв. 1.59200 лв. 0.31840 лв. 1.91040 лв. 22-06-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.99200 лв. 0.64600 лв. 1.63800 лв. 0.32760 лв. 1.96560 лв. 22-06-2019г.

ПСБ Аспарухово

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.98800 лв. 0.64600 лв. 1.63400 лв. 0.32680 лв. 1.96080 лв. 22-06-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.94600 лв. 0.64600 лв. 1.59200 лв. 0.31840 лв. 1.91040 лв. 22-06-2019г.

ПСБ Карнобат

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.94600 лв. 0.64600 лв. 1.59200 лв. 0.31840 лв. 1.91040 лв. 22-06-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.94600 лв. 0.64600 лв. 1.59200 лв. 0.31840 лв. 1.91040 лв. 22-06-2019г.

ПБ Пловдив - Булмаркет

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Пропан-бутан смес LPG кг 0.87500 лв. 0.34000 лв. 1.21500 лв. 0.24300 лв. 1.45800 лв. 07-06-2019г.

ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.88100 лв. 0.71000 лв. 1.59100 лв. 0.31820 лв. 1.90920 лв. 22-06-2019г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 0.98600 лв. 0.71000 лв. 1.69600 лв. 0.33920 лв. 2.03520 лв. 13-06-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.94200 лв. 0.64600 лв. 1.58800 лв. 0.31760 лв. 1.90560 лв. 22-06-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.98400 лв. 0.64600 лв. 1.63000 лв. 0.32600 лв. 1.95600 лв. 22-06-2019г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.85500 лв. 0.34000 лв. 1.19500 лв. 0.23900 лв. 1.43400 лв. 07-06-2019г.