Бензиностанции Зара
0700 15 415
Вход
bg en

ПЕТРОЛНА БАЗА ЗАРА - Стара Загора, кв.Индустриален

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.64300 лв. 0.71000 лв. 1.35300 лв. 0.27060 лв. 1.62360 лв. 29-09-2020г.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент PLUS литри 0.65300 лв. 0.71000 лв. 1.36300 лв. 0.27260 лв. 1.63560 лв. 29-09-2020г.
Автомобилен бензин RON95 – Е5 литри 0.57600 лв. 0.71000 лв. 1.28600 лв. 0.25720 лв. 1.54320 лв. 29-09-2020г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 0.79800 лв. 0.71000 лв. 1.50800 лв. 0.30160 лв. 1.80960 лв. 24-09-2020г.
Биодизел – естeри на мастни киселини FAME 100 литри 1.55000 лв. 0.64600 лв. 2.19600 лв. 0.43920 лв. 2.63520 лв. 06-08-2020г.
Биоетанол - E100 литри 1.40000 лв. 11.00000 лв. 12.40000 лв. 2.48000 лв. 14.88000 лв. 06-08-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.57200 лв. 0.64600 лв. 1.21800 лв. 0.24360 лв. 1.46160 лв. 26-09-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.63500 лв. 0.64600 лв. 1.28100 лв. 0.25620 лв. 1.53720 лв. 26-09-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS литри 0.64500 лв. 0.64600 лв. 1.29100 лв. 0.25820 лв. 1.54920 лв. 26-09-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.57200 лв. 0.64600 лв. 1.21800 лв. 0.24360 лв. 1.46160 лв. 26-09-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори PLUS литри 0.58200 лв. 0.64600 лв. 1.22800 лв. 0.24560 лв. 1.47360 лв. 26-09-2020г.
Тежко гориво кг 1.10000 лв. 0.40000 лв. 1.50000 лв. 0.30000 лв. 1.80000 лв. 06-08-2020г.

ПЕТРОЛНА БАЗА ЗАРА АБХ- Стара Загора, Новозагорско шосе

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Бутан C4H10 кг 0.74000 лв. 0.34000 лв. 1.08000 лв. 0.21600 лв. 1.29600 лв. 29-09-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.57200 лв. 0.64600 лв. 1.21800 лв. 0.24360 лв. 1.46160 лв. 26-09-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.63500 лв. 0.64600 лв. 1.28100 лв. 0.25620 лв. 1.53720 лв. 26-09-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.57200 лв. 0.64600 лв. 1.21800 лв. 0.24360 лв. 1.46160 лв. 26-09-2020г.
Пропан C3H8 кг 0.89000 лв. 0.34000 лв. 1.23000 лв. 0.24600 лв. 1.47600 лв. 29-09-2020г.
Пропан-бутан LPG за отопление кг 0.79000 лв. 0.00000 лв. 0.79000 лв. 0.15800 лв. 0.94800 лв. 29-09-2020г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.79000 лв. 0.34000 лв. 1.13000 лв. 0.22600 лв. 1.35600 лв. 29-09-2020г.

ПСБ Стара Загора

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.64300 лв. 0.71000 лв. 1.35300 лв. 0.27060 лв. 1.62360 лв. 29-09-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.63500 лв. 0.64600 лв. 1.28100 лв. 0.25620 лв. 1.53720 лв. 26-09-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.57200 лв. 0.64600 лв. 1.21800 лв. 0.24360 лв. 1.45680 лв. 26-09-2020г.

ПСБ Пловдив

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.64300 лв. 0.71000 лв. 1.35300 лв. 0.27060 лв. 1.62360 лв. 29-09-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.63500 лв. 0.64600 лв. 1.28100 лв. 0.25620 лв. 1.53720 лв. 26-09-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.57200 лв. 0.64600 лв. 1.21800 лв. 0.24360 лв. 1.46160 лв. 26-09-2020г.

ПСБ Русе

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.64300 лв. 0.71000 лв. 1.35300 лв. 0.27060 лв. 1.62360 лв. 29-09-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.63500 лв. 0.64600 лв. 1.28100 лв. 0.25620 лв. 1.53720 лв. 26-09-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.57200 лв. 0.64600 лв. 1.21800 лв. 0.24360 лв. 1.46160 лв. 26-09-2020г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.77500 лв. 0.34000 лв. 1.11500 лв. 0.22300 лв. 1.33800 лв. 29-09-2020г.

ПСБ Илиянци

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.64300 лв. 0.71000 лв. 1.35300 лв. 0.27060 лв. 1.62360 лв. 29-09-2020г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 0.79800 лв. 0.71000 лв. 1.50800 лв. 0.30160 лв. 1.80960 лв. 24-09-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.63500 лв. 0.64600 лв. 1.28100 лв. 0.25620 лв. 1.53720 лв. 26-09-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.57200 лв. 0.64600 лв. 1.21800 лв. 0.24360 лв. 1.46160 лв. 26-09-2020г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.80500 лв. 0.34000 лв. 1.14500 лв. 0.22900 лв. 1.37400 лв. 29-09-2020г.

ПБ Варна

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.64300 лв. 0.71000 лв. 1.35300 лв. 0.27060 лв. 1.62360 лв. 29-09-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.57200 лв. 0.64600 лв. 1.21800 лв. 0.24360 лв. 1.46160 лв. 26-09-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.63500 лв. 0.64600 лв. 1.28100 лв. 0.25620 лв. 1.53720 лв. 26-09-2020г.

ПБ Плевен

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.64300 лв. 0.71000 лв. 1.35300 лв. 0.27060 лв. 1.62360 лв. 29-09-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.63900 лв. 0.64600 лв. 1.28500 лв. 0.25700 лв. 1.54200 лв. 26-09-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.57200 лв. 0.64600 лв. 1.21800 лв. 0.24360 лв. 1.46160 лв. 26-09-2020г.

ПБ Благоевград

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.64300 лв. 0.71000 лв. 1.35300 лв. 0.27060 лв. 1.62360 лв. 29-09-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.57200 лв. 0.64600 лв. 1.21800 лв. 0.24360 лв. 1.46160 лв. 26-09-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.63900 лв. 0.64600 лв. 1.28500 лв. 0.25700 лв. 1.54200 лв. 26-09-2020г.

ПСБ Аспарухово

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.63700 лв. 0.64600 лв. 1.28300 лв. 0.25660 лв. 1.53960 лв. 26-09-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.56900 лв. 0.64600 лв. 1.21500 лв. 0.24300 лв. 1.45800 лв. 26-09-2020г.

ПСБ Карнобат

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.56900 лв. 0.64600 лв. 1.21500 лв. 0.24300 лв. 1.45800 лв. 26-09-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.56900 лв. 0.64600 лв. 1.21500 лв. 0.24300 лв. 1.45800 лв. 26-09-2020г.

ПБ Пловдив - Булмаркет

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Пропан-бутан смес LPG кг 0.80000 лв. 0.34000 лв. 1.14000 лв. 0.22800 лв. 1.36800 лв. 29-09-2020г.

ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.64300 лв. 0.71000 лв. 1.35300 лв. 0.27060 лв. 1.62360 лв. 29-09-2020г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 0.79800 лв. 0.71000 лв. 1.50800 лв. 0.30160 лв. 1.80960 лв. 24-09-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.56100 лв. 0.64600 лв. 1.20700 лв. 0.24140 лв. 1.44840 лв. 26-09-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.62800 лв. 0.64600 лв. 1.27400 лв. 0.25480 лв. 1.52880 лв. 26-09-2020г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.79000 лв. 0.34000 лв. 1.13000 лв. 0.22600 лв. 1.35600 лв. 29-09-2020г.