Бензиностанции Зара
0700 15 415
Вход
bg en

ПЕТРОЛНА БАЗА ЗАРА - Стара Загора, кв.Индустриален

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.89300 лв. 0.71000 лв. 1.60300 лв. 0.32060 лв. 1.92360 лв. 12-01-2020г.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент PLUS литри 0.90300 лв. 0.71000 лв. 1.61300 лв. 0.32260 лв. 1.93560 лв. 12-01-2020г.
Автомобилен бензин RON95 – Е5 литри 0.83500 лв. 0.71000 лв. 1.54500 лв. 0.30900 лв. 1.85400 лв. 10-01-2020г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 1.00100 лв. 0.71000 лв. 1.71100 лв. 0.34220 лв. 2.05320 лв. 09-01-2020г.
Биодизел – естeри на мастни киселини FAME 100 литри 1.65000 лв. 0.64600 лв. 2.29600 лв. 0.45920 лв. 2.75520 лв. 16-12-2019г.
Биоетанол - E100 литри 1.42000 лв. 11.00000 лв. 12.42000 лв. 2.48400 лв. 14.90400 лв. 16-12-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.98600 лв. 0.64600 лв. 1.63200 лв. 0.32640 лв. 1.95840 лв. 18-01-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.03700 лв. 0.64600 лв. 1.68300 лв. 0.33660 лв. 2.01960 лв. 18-01-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS литри 1.04700 лв. 0.64600 лв. 1.69300 лв. 0.33860 лв. 2.03160 лв. 18-01-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.98600 лв. 0.64600 лв. 1.63200 лв. 0.32640 лв. 1.95840 лв. 18-01-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори PLUS литри 0.99600 лв. 0.64600 лв. 1.64200 лв. 0.32840 лв. 1.97040 лв. 18-01-2020г.
Тежко гориво кг 0.98000 лв. 0.40000 лв. 1.38000 лв. 0.27600 лв. 1.65600 лв. 11-10-2019г.

ПЕТРОЛНА БАЗА ЗАРА АБХ- Стара Загора, Новозагорско шосе

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Бутан C4H10 кг 0.97000 лв. 0.34000 лв. 1.31000 лв. 0.26200 лв. 1.57200 лв. 17-01-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.98600 лв. 0.64600 лв. 1.63200 лв. 0.32640 лв. 1.95840 лв. 18-01-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.03700 лв. 0.64600 лв. 1.68300 лв. 0.33660 лв. 2.01960 лв. 18-01-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.98600 лв. 0.64600 лв. 1.63200 лв. 0.32640 лв. 1.95840 лв. 18-01-2020г.
Пропан C3H8 кг 1.12000 лв. 0.34000 лв. 1.46000 лв. 0.29200 лв. 1.75200 лв. 17-01-2020г.
Пропан-бутан LPG за отопление кг 1.02000 лв. 0.00000 лв. 1.02000 лв. 0.20400 лв. 1.22400 лв. 17-01-2020г.
Пропан-бутан смес LPG кг 1.02000 лв. 0.34000 лв. 1.36000 лв. 0.27200 лв. 1.63200 лв. 17-01-2020г.

ПСБ Стара Загора

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.89300 лв. 0.71000 лв. 1.60300 лв. 0.32060 лв. 1.92360 лв. 12-01-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.03700 лв. 0.64600 лв. 1.68300 лв. 0.33660 лв. 2.01960 лв. 18-01-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.98600 лв. 0.64600 лв. 1.63200 лв. 0.32640 лв. 1.95840 лв. 18-01-2020г.

ПСБ Пловдив

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.89600 лв. 0.71000 лв. 1.60600 лв. 0.32120 лв. 1.92720 лв. 12-01-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.03700 лв. 0.64600 лв. 1.68300 лв. 0.33660 лв. 2.01960 лв. 18-01-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.98600 лв. 0.64600 лв. 1.63200 лв. 0.32640 лв. 1.95840 лв. 18-01-2020г.

ПСБ Русе

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.90300 лв. 0.71000 лв. 1.61300 лв. 0.32260 лв. 1.93560 лв. 12-01-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.04100 лв. 0.64600 лв. 1.68700 лв. 0.33740 лв. 2.02440 лв. 18-01-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.99100 лв. 0.64600 лв. 1.63700 лв. 0.32740 лв. 1.96440 лв. 18-01-2020г.
Пропан-бутан смес LPG кг 1.03000 лв. 0.34000 лв. 1.37000 лв. 0.27400 лв. 1.64400 лв. 17-01-2020г.

ПСБ Илиянци

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.90300 лв. 0.71000 лв. 1.61300 лв. 0.32260 лв. 1.93560 лв. 12-01-2020г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 1.00100 лв. 0.71000 лв. 1.71100 лв. 0.34220 лв. 2.05320 лв. 09-01-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.04100 лв. 0.64600 лв. 1.68700 лв. 0.33740 лв. 2.02440 лв. 18-01-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.99100 лв. 0.64600 лв. 1.63700 лв. 0.32740 лв. 1.96440 лв. 18-01-2020г.
Пропан-бутан смес LPG кг 1.05000 лв. 0.34000 лв. 1.39000 лв. 0.27800 лв. 1.66800 лв. 17-01-2020г.

ПБ Варна

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.90300 лв. 0.71000 лв. 1.61300 лв. 0.32260 лв. 1.93560 лв. 12-01-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.99100 лв. 0.64600 лв. 1.63700 лв. 0.32740 лв. 1.96440 лв. 18-01-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.04100 лв. 0.64600 лв. 1.68700 лв. 0.33740 лв. 2.02440 лв. 18-01-2020г.

ПБ Плевен

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.90300 лв. 0.71000 лв. 1.61300 лв. 0.32260 лв. 1.93560 лв. 12-01-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.04100 лв. 0.64600 лв. 1.68700 лв. 0.33740 лв. 2.02440 лв. 18-01-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.98600 лв. 0.64600 лв. 1.63200 лв. 0.32640 лв. 1.95840 лв. 18-01-2020г.

ПБ Благоевград

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.90300 лв. 0.71000 лв. 1.61300 лв. 0.32260 лв. 1.93560 лв. 12-01-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.98600 лв. 0.64600 лв. 1.63200 лв. 0.32640 лв. 1.95840 лв. 18-01-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.04100 лв. 0.64600 лв. 1.68700 лв. 0.33740 лв. 2.02440 лв. 18-01-2020г.

ПСБ Аспарухово

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.03300 лв. 0.64600 лв. 1.67900 лв. 0.33580 лв. 2.01480 лв. 18-01-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.97800 лв. 0.64600 лв. 1.62400 лв. 0.32480 лв. 1.94880 лв. 18-01-2020г.

ПСБ Карнобат

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.97800 лв. 0.64600 лв. 1.62400 лв. 0.32480 лв. 1.94880 лв. 18-01-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.97800 лв. 0.64600 лв. 1.62400 лв. 0.32480 лв. 1.94880 лв. 18-01-2020г.

ПБ Пловдив - Булмаркет

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Пропан-бутан смес LPG кг 1.04000 лв. 0.34000 лв. 1.38000 лв. 0.27600 лв. 1.65600 лв. 17-01-2020г.

ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.88500 лв. 0.71000 лв. 1.59500 лв. 0.31900 лв. 1.91400 лв. 12-01-2020г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 1.00100 лв. 0.71000 лв. 1.71100 лв. 0.34220 лв. 2.05320 лв. 09-01-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.97400 лв. 0.64600 лв. 1.62000 лв. 0.32400 лв. 1.94400 лв. 18-01-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.02800 лв. 0.64600 лв. 1.67400 лв. 0.33480 лв. 2.00880 лв. 18-01-2020г.
Пропан-бутан смес LPG кг 1.02000 лв. 0.34000 лв. 1.36000 лв. 0.27200 лв. 1.63200 лв. 17-01-2020г.