Бензиностанции Зара
0700 15 415
Вход
bg en

ПЕТРОЛНА БАЗА ЗАРА - Стара Загора, кв.Индустриален

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.53500 лв. 0.71000 лв. 1.24500 лв. 0.24900 лв. 1.49400 лв. 30-05-2020г.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент PLUS литри 0.54500 лв. 0.71000 лв. 1.25500 лв. 0.25100 лв. 1.50600 лв. 30-05-2020г.
Автомобилен бензин RON95 – Е5 литри 0.46700 лв. 0.71000 лв. 1.17700 лв. 0.23540 лв. 1.41240 лв. 30-05-2020г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 0.73800 лв. 0.71000 лв. 1.44800 лв. 0.28960 лв. 1.73760 лв. 30-05-2020г.
Биодизел – естeри на мастни киселини FAME 100 литри 1.90000 лв. 0.64600 лв. 2.54600 лв. 0.50920 лв. 3.05520 лв. 28-02-2020г.
Биоетанол - E100 литри 1.40000 лв. 11.00000 лв. 12.40000 лв. 2.48000 лв. 14.88000 лв. 28-02-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.55700 лв. 0.64600 лв. 1.20300 лв. 0.24060 лв. 1.44360 лв. 29-05-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.61100 лв. 0.64600 лв. 1.25700 лв. 0.25140 лв. 1.50840 лв. 29-05-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS литри 0.62100 лв. 0.64600 лв. 1.26700 лв. 0.25340 лв. 1.52040 лв. 29-05-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.55700 лв. 0.64600 лв. 1.20300 лв. 0.24060 лв. 1.44360 лв. 29-05-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори PLUS литри 0.56700 лв. 0.64600 лв. 1.21300 лв. 0.24260 лв. 1.45560 лв. 29-05-2020г.
Тежко гориво кг 1.10000 лв. 0.40000 лв. 1.50000 лв. 0.30000 лв. 1.80000 лв. 28-02-2020г.

ПЕТРОЛНА БАЗА ЗАРА АБХ- Стара Загора, Новозагорско шосе

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Бутан C4H10 кг 0.65500 лв. 0.34000 лв. 0.99500 лв. 0.19900 лв. 1.19400 лв. 29-05-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.55700 лв. 0.64600 лв. 1.20300 лв. 0.24060 лв. 1.44360 лв. 29-05-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.61100 лв. 0.64600 лв. 1.25700 лв. 0.25140 лв. 1.50840 лв. 29-05-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.55700 лв. 0.64600 лв. 1.20300 лв. 0.24060 лв. 1.44360 лв. 29-05-2020г.
Пропан C3H8 кг 0.80500 лв. 0.34000 лв. 1.14500 лв. 0.22900 лв. 1.37400 лв. 29-05-2020г.
Пропан-бутан LPG за отопление кг 0.70500 лв. 0.00000 лв. 0.70500 лв. 0.14100 лв. 0.84600 лв. 29-05-2020г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.70500 лв. 0.34000 лв. 1.04500 лв. 0.20900 лв. 1.25400 лв. 29-05-2020г.

ПСБ Стара Загора

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.53500 лв. 0.71000 лв. 1.24500 лв. 0.24900 лв. 1.49400 лв. 30-05-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.61100 лв. 0.64600 лв. 1.25700 лв. 0.25140 лв. 1.50840 лв. 29-05-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.55700 лв. 0.64600 лв. 1.20300 лв. 0.24060 лв. 1.44360 лв. 29-05-2020г.

ПСБ Пловдив

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.55000 лв. 0.71000 лв. 1.26000 лв. 0.25200 лв. 1.51200 лв. 30-05-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.61100 лв. 0.64600 лв. 1.25700 лв. 0.25140 лв. 1.50840 лв. 29-05-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.55700 лв. 0.64600 лв. 1.20300 лв. 0.24060 лв. 1.44360 лв. 29-05-2020г.

ПСБ Русе

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.54900 лв. 0.71000 лв. 1.25900 лв. 0.25180 лв. 1.51080 лв. 30-05-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.61500 лв. 0.64600 лв. 1.26100 лв. 0.25220 лв. 1.51320 лв. 29-05-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.56100 лв. 0.64600 лв. 1.20700 лв. 0.24140 лв. 1.44840 лв. 29-05-2020г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.71000 лв. 0.34000 лв. 1.05000 лв. 0.21000 лв. 1.26000 лв. 29-05-2020г.

ПСБ Илиянци

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.54900 лв. 0.71000 лв. 1.25900 лв. 0.25180 лв. 1.51080 лв. 30-05-2020г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 0.73800 лв. 0.71000 лв. 1.44800 лв. 0.28960 лв. 1.73760 лв. 30-05-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.61500 лв. 0.64600 лв. 1.26100 лв. 0.25220 лв. 1.51320 лв. 29-05-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.56100 лв. 0.64600 лв. 1.20700 лв. 0.24140 лв. 1.44840 лв. 29-05-2020г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.73500 лв. 0.34000 лв. 1.07500 лв. 0.21500 лв. 1.29000 лв. 29-05-2020г.

ПБ Варна

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.54900 лв. 0.71000 лв. 1.25900 лв. 0.25180 лв. 1.51080 лв. 30-05-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.56100 лв. 0.64600 лв. 1.20700 лв. 0.24140 лв. 1.44840 лв. 29-05-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.61500 лв. 0.64600 лв. 1.26100 лв. 0.25220 лв. 1.51320 лв. 29-05-2020г.

ПБ Плевен

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.54900 лв. 0.71000 лв. 1.25900 лв. 0.25180 лв. 1.51080 лв. 30-05-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.61500 лв. 0.64600 лв. 1.26100 лв. 0.25220 лв. 1.51320 лв. 29-05-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.55700 лв. 0.64600 лв. 1.20300 лв. 0.24060 лв. 1.44360 лв. 29-05-2020г.

ПБ Благоевград

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.54900 лв. 0.71000 лв. 1.25900 лв. 0.25180 лв. 1.51080 лв. 30-05-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.55700 лв. 0.64600 лв. 1.20300 лв. 0.24060 лв. 1.44360 лв. 29-05-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.61500 лв. 0.64600 лв. 1.26100 лв. 0.25220 лв. 1.51320 лв. 29-05-2020г.

ПСБ Аспарухово

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.60700 лв. 0.64600 лв. 1.25300 лв. 0.25060 лв. 1.50360 лв. 29-05-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.55200 лв. 0.64600 лв. 1.19800 лв. 0.23960 лв. 1.43760 лв. 29-05-2020г.

ПСБ Карнобат

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.55200 лв. 0.64600 лв. 1.19800 лв. 0.23960 лв. 1.43760 лв. 29-05-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.55200 лв. 0.64600 лв. 1.19800 лв. 0.23960 лв. 1.43760 лв. 29-05-2020г.

ПБ Пловдив - Булмаркет

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Пропан-бутан смес LPG кг 0.72500 лв. 0.34000 лв. 1.06500 лв. 0.21300 лв. 1.27800 лв. 29-05-2020г.

ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.52700 лв. 0.71000 лв. 1.23700 лв. 0.24740 лв. 1.48440 лв. 30-05-2020г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 0.73800 лв. 0.71000 лв. 1.44800 лв. 0.28960 лв. 1.73760 лв. 30-05-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.54000 лв. 0.64600 лв. 1.18600 лв. 0.23720 лв. 1.42320 лв. 29-05-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.60700 лв. 0.64600 лв. 1.25300 лв. 0.25060 лв. 1.50360 лв. 30-05-2020г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.70500 лв. 0.34000 лв. 1.04500 лв. 0.20900 лв. 1.25400 лв. 29-05-2020г.