Бензиностанции Зара
0700 15 415
Вход
bg en

ПЕТРОЛНА БАЗА ЗАРА - Стара Загора, кв.Индустриален

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.78700 лв. 0.71000 лв. 1.49700 лв. 0.29940 лв. 1.79640 лв. 20-02-2021г.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент PLUS литри 0.79700 лв. 0.71000 лв. 1.50700 лв. 0.30140 лв. 1.80840 лв. 20-02-2021г.
Автомобилен бензин RON95 – Е5 литри 0.75300 лв. 0.71000 лв. 1.46300 лв. 0.29260 лв. 1.75560 лв. 20-02-2021г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 0.90300 лв. 0.71000 лв. 1.61300 лв. 0.32260 лв. 1.93560 лв. 20-02-2021г.
Биодизел – естeри на мастни киселини FAME 100 литри 1.60000 лв. 0.64600 лв. 2.24600 лв. 0.44920 лв. 2.69520 лв. 10-11-2020г.
Биоетанол - E100 литри 1.58000 лв. 11.00000 лв. 12.58000 лв. 2.51600 лв. 15.09600 лв. 10-11-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.81300 лв. 0.64600 лв. 1.45900 лв. 0.29180 лв. 1.75080 лв. 24-02-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.87600 лв. 0.64600 лв. 1.52200 лв. 0.30440 лв. 1.82640 лв. 24-02-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS литри 0.88600 лв. 0.64600 лв. 1.53200 лв. 0.30640 лв. 1.83840 лв. 24-02-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.81300 лв. 0.64600 лв. 1.45900 лв. 0.29180 лв. 1.75080 лв. 24-02-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори PLUS литри 0.82300 лв. 0.64600 лв. 1.46900 лв. 0.29380 лв. 1.76280 лв. 24-02-2021г.
Тежко гориво кг 1.10000 лв. 0.40000 лв. 1.50000 лв. 0.30000 лв. 1.80000 лв. 06-08-2020г.

ПЕТРОЛНА БАЗА ЗАРА АБХ- Стара Загора, Новозагорско шосе

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Бутан C4H10 кг 0.93500 лв. 0.34000 лв. 1.27500 лв. 0.25500 лв. 1.53000 лв. 23-02-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.81300 лв. 0.64600 лв. 1.45900 лв. 0.29180 лв. 1.75080 лв. 24-02-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.87600 лв. 0.64600 лв. 1.52200 лв. 0.30440 лв. 1.82640 лв. 24-02-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.81300 лв. 0.64600 лв. 1.45900 лв. 0.29180 лв. 1.75080 лв. 24-02-2021г.
Пропан C3H8 кг 1.08500 лв. 0.34000 лв. 1.42500 лв. 0.28500 лв. 1.71000 лв. 23-02-2021г.
Пропан-бутан LPG за отопление кг 0.98500 лв. 0.00000 лв. 0.98500 лв. 0.19700 лв. 1.18200 лв. 23-02-2021г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.98500 лв. 0.34000 лв. 1.32500 лв. 0.26500 лв. 1.59000 лв. 23-02-2021г.

ПСБ Стара Загора

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.78700 лв. 0.71000 лв. 1.49700 лв. 0.29940 лв. 1.79640 лв. 20-02-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 СР-10 литри 0.82200 лв. 0.64600 лв. 1.46800 лв. 0.29360 лв. 1.76160 лв. 24-02-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.87600 лв. 0.64600 лв. 1.52200 лв. 0.30440 лв. 1.82640 лв. 24-02-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент СР-10 литри 0.88500 лв. 0.64600 лв. 1.53100 лв. 0.30620 лв. 1.83720 лв. 24-02-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.81300 лв. 0.64600 лв. 1.45900 лв. 0.29180 лв. 1.75080 лв. 24-02-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори CP-10 литри 0.82200 лв. 0.64600 лв. 1.46800 лв. 0.29360 лв. 1.76160 лв. 24-02-2021г.

ПСБ Пловдив

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.78700 лв. 0.71000 лв. 1.49700 лв. 0.29940 лв. 1.79640 лв. 20-02-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 СР-10 литри 0.82200 лв. 0.64600 лв. 1.46800 лв. 0.29360 лв. 1.76160 лв. 24-02-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.87600 лв. 0.64600 лв. 1.52200 лв. 0.30440 лв. 1.82640 лв. 24-02-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент СР-10 литри 0.88500 лв. 0.64600 лв. 1.53100 лв. 0.30620 лв. 1.83720 лв. 24-02-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.81300 лв. 0.64600 лв. 1.45900 лв. 0.29180 лв. 1.75080 лв. 24-02-2021г.

ПСБ Русе

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.78700 лв. 0.71000 лв. 1.49700 лв. 0.29940 лв. 1.79640 лв. 20-02-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 СР-10 литри 0.82600 лв. 0.64600 лв. 1.47200 лв. 0.29440 лв. 1.76640 лв. 24-02-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.88500 лв. 0.64600 лв. 1.53100 лв. 0.30620 лв. 1.83720 лв. 24-02-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент СР-10 литри 0.89300 лв. 0.64600 лв. 1.53900 лв. 0.30780 лв. 1.84680 лв. 24-02-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.81700 лв. 0.64600 лв. 1.46300 лв. 0.29260 лв. 1.75560 лв. 24-02-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори CP-10 литри 0.82600 лв. 0.64600 лв. 1.47200 лв. 0.29440 лв. 1.76640 лв. 24-02-2021г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.97000 лв. 0.34000 лв. 1.31000 лв. 0.26200 лв. 1.57200 лв. 23-02-2021г.

ПСБ Илиянци

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.78700 лв. 0.71000 лв. 1.49700 лв. 0.29940 лв. 1.79640 лв. 20-02-2021г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 0.90300 лв. 0.71000 лв. 1.61300 лв. 0.32260 лв. 1.93560 лв. 20-02-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 СР-10 литри 0.82600 лв. 0.64600 лв. 1.47200 лв. 0.29440 лв. 1.76640 лв. 24-02-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.88500 лв. 0.64600 лв. 1.53100 лв. 0.30620 лв. 1.83720 лв. 24-02-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент СР-10 литри 0.89300 лв. 0.64600 лв. 1.53900 лв. 0.30780 лв. 1.84680 лв. 24-02-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.81700 лв. 0.64600 лв. 1.46300 лв. 0.29260 лв. 1.75560 лв. 24-02-2021г.
Пропан-бутан смес LPG кг 1.00000 лв. 0.34000 лв. 1.34000 лв. 0.26800 лв. 1.60800 лв. 23-02-2021г.

ПБ Варна

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.78700 лв. 0.71000 лв. 1.49700 лв. 0.29940 лв. 1.79640 лв. 20-02-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.81700 лв. 0.64600 лв. 1.46300 лв. 0.29260 лв. 1.75560 лв. 24-02-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.88500 лв. 0.64600 лв. 1.53100 лв. 0.30620 лв. 1.83720 лв. 24-02-2021г.

ПБ Плевен

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.78700 лв. 0.71000 лв. 1.49700 лв. 0.29940 лв. 1.79640 лв. 20-02-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.88500 лв. 0.64600 лв. 1.53100 лв. 0.30620 лв. 1.83720 лв. 24-02-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент СР-10 литри 0.89300 лв. 0.64600 лв. 1.53900 лв. 0.30780 лв. 1.84680 лв. 24-02-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.81700 лв. 0.64600 лв. 1.46300 лв. 0.29260 лв. 1.75560 лв. 24-02-2021г.

ПБ Благоевград

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.78700 лв. 0.71000 лв. 1.49700 лв. 0.29940 лв. 1.79640 лв. 20-02-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.81700 лв. 0.64600 лв. 1.46300 лв. 0.29260 лв. 1.75560 лв. 24-02-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.88500 лв. 0.64600 лв. 1.53100 лв. 0.30620 лв. 1.83720 лв. 24-02-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент СР-10 литри 0.89300 лв. 0.64600 лв. 1.53900 лв. 0.30780 лв. 1.84680 лв. 24-02-2021г.

ПСБ Аспарухово

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.87800 лв. 0.64600 лв. 1.52400 лв. 0.30480 лв. 1.82880 лв. 24-02-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.81100 лв. 0.64600 лв. 1.45700 лв. 0.29140 лв. 1.74840 лв. 24-02-2021г.

ПСБ Карнобат

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.81100 лв. 0.64600 лв. 1.45700 лв. 0.29140 лв. 1.74840 лв. 24-02-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.81100 лв. 0.64600 лв. 1.45700 лв. 0.29140 лв. 1.74840 лв. 24-02-2021г.

ПБ Пловдив - Булмаркет

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Пропан-бутан смес LPG кг 0.99500 лв. 0.34000 лв. 1.33500 лв. 0.26700 лв. 1.60200 лв. 23-02-2021г.

ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.78700 лв. 0.71000 лв. 1.49700 лв. 0.29940 лв. 1.79640 лв. 20-02-2021г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 0.90300 лв. 0.71000 лв. 1.61300 лв. 0.32260 лв. 1.93560 лв. 20-02-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.80200 лв. 0.64600 лв. 1.44800 лв. 0.28960 лв. 1.73760 лв. 24-02-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 СР-10 литри 0.81100 лв. 0.64600 лв. 1.45700 лв. 0.29140 лв. 1.74840 лв. 24-02-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.87000 лв. 0.64600 лв. 1.51600 лв. 0.30320 лв. 1.81920 лв. 24-02-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент СР-10 литри 0.87800 лв. 0.64600 лв. 1.52400 лв. 0.30480 лв. 1.82880 лв. 24-02-2021г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.98500 лв. 0.34000 лв. 1.32500 лв. 0.26500 лв. 1.59000 лв. 23-02-2021г.