Бензиностанции Зара
0700 15 415
Вход
bg en

ПЕТРОЛНА БАЗА ЗАРА - Стара Загора, кв.Индустриален

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.77900 лв. 0.71000 лв. 1.48900 лв. 0.29780 лв. 1.78680 лв. 08-12-2018г.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент PLUS литри 0.78900 лв. 0.71000 лв. 1.49900 лв. 0.29980 лв. 1.79880 лв. 08-12-2018г.
Автомобилен бензин RON95 – Е5 литри 0.74900 лв. 0.71000 лв. 1.45900 лв. 0.29180 лв. 1.75080 лв. 08-12-2018г.
Биодизел – естeри на мастни киселини FAME 100 литри 1.95000 лв. 0.64600 лв. 2.59600 лв. 0.51920 лв. 3.11520 лв. 26-10-2018г.
Биоетанол - E100 литри 1.20000 лв. 1.10000 лв. 2.30000 лв. 0.46000 лв. 2.76000 лв. 26-10-2018г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.96300 лв. 0.64600 лв. 1.60900 лв. 0.32180 лв. 1.93080 лв. 07-12-2018г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.02200 лв. 0.64600 лв. 1.66800 лв. 0.33360 лв. 2.00160 лв. 07-12-2018г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS литри 1.03200 лв. 0.64600 лв. 1.67800 лв. 0.33560 лв. 2.01360 лв. 07-12-2018г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.96300 лв. 0.64600 лв. 1.60900 лв. 0.32180 лв. 1.93080 лв. 07-12-2018г.
Гориво за извънпътна техника и трактори PLUS литри 0.97300 лв. 0.64600 лв. 1.61900 лв. 0.32380 лв. 1.94280 лв. 07-12-2018г.
Тежко гориво кг 1.44000 лв. 0.40000 лв. 1.84000 лв. 0.36800 лв. 2.20800 лв. 26-10-2018г.

ПЕТРОЛНА БАЗА ЗАРА АБХ- Стара Загора, Новозагорско шосе

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Бутан C4H10 кг 1.13000 лв. 0.34000 лв. 1.47000 лв. 0.29400 лв. 1.76400 лв. 20-11-2018г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.96300 лв. 0.64600 лв. 1.60900 лв. 0.32180 лв. 1.93080 лв. 07-12-2018г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.02200 лв. 0.64600 лв. 1.66800 лв. 0.33360 лв. 2.00160 лв. 07-12-2018г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.96300 лв. 0.64600 лв. 1.60900 лв. 0.32180 лв. 1.93080 лв. 07-12-2018г.
Пропан C3H8 кг 1.25000 лв. 0.34000 лв. 1.59000 лв. 0.31800 лв. 1.90800 лв. 20-11-2018г.
Пропан-бутан LPG за отопление кг 1.12000 лв. 0.00000 лв. 1.12000 лв. 0.22400 лв. 1.34400 лв. 30-11-2018г.
Пропан-бутан смес LPG кг 1.12000 лв. 0.34000 лв. 1.46000 лв. 0.29200 лв. 1.75200 лв. 30-11-2018г.

ПСБ Стара Загора

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.77900 лв. 0.71000 лв. 1.48900 лв. 0.29780 лв. 1.78680 лв. 08-12-2018г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.02200 лв. 0.64600 лв. 1.66800 лв. 0.33360 лв. 2.00160 лв. 07-12-2018г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.96300 лв. 0.64600 лв. 1.60900 лв. 0.32180 лв. 1.93080 лв. 07-12-2018г.

ПСБ Пловдив

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.77900 лв. 0.71000 лв. 1.48900 лв. 0.29780 лв. 1.78680 лв. 08-12-2018г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.02200 лв. 0.64600 лв. 1.66800 лв. 0.33360 лв. 2.00160 лв. 07-12-2018г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.96300 лв. 0.64600 лв. 1.60900 лв. 0.32180 лв. 1.93080 лв. 07-12-2018г.

ПСБ Русе

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.77900 лв. 0.71000 лв. 1.48900 лв. 0.29780 лв. 1.78680 лв. 08-12-2018г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.01800 лв. 0.64600 лв. 1.66400 лв. 0.33280 лв. 1.99680 лв. 07-12-2018г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.95900 лв. 0.64600 лв. 1.60500 лв. 0.32100 лв. 1.92600 лв. 07-12-2018г.
Пропан-бутан смес LPG кг 1.10000 лв. 0.34000 лв. 1.44000 лв. 0.28800 лв. 1.72800 лв. 05-12-2018г.

ПСБ Илиянци

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.77900 лв. 0.71000 лв. 1.48900 лв. 0.29780 лв. 1.78680 лв. 08-12-2018г.
Автомобилен бензин RON98 с биокомпонент литри 0.84700 лв. 0.71000 лв. 1.55700 лв. 0.31140 лв. 1.86840 лв. 07-12-2018г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.02200 лв. 0.64600 лв. 1.66800 лв. 0.33360 лв. 2.00160 лв. 07-12-2018г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.96300 лв. 0.64600 лв. 1.60900 лв. 0.32180 лв. 1.93080 лв. 07-12-2018г.
Пропан-бутан смес LPG кг 1.14000 лв. 0.34000 лв. 1.48000 лв. 0.29600 лв. 1.77600 лв. 30-11-2018г.

ПБ Варна

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.77900 лв. 0.71000 лв. 1.48900 лв. 0.29780 лв. 1.78680 лв. 08-12-2018г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.96300 лв. 0.64600 лв. 1.60900 лв. 0.32180 лв. 1.93080 лв. 07-12-2018г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.02200 лв. 0.64600 лв. 1.66800 лв. 0.33360 лв. 2.00160 лв. 07-12-2018г.

ПБ Плевен

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.77900 лв. 0.71000 лв. 1.48900 лв. 0.29780 лв. 1.78680 лв. 08-12-2018г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.02200 лв. 0.64600 лв. 1.66800 лв. 0.33360 лв. 2.00160 лв. 07-12-2018г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.96300 лв. 0.64600 лв. 1.60900 лв. 0.32180 лв. 1.93080 лв. 07-12-2018г.

ПБ Благоевград

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.77900 лв. 0.71000 лв. 1.48900 лв. 0.29780 лв. 1.78680 лв. 08-12-2018г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.96300 лв. 0.64600 лв. 1.60900 лв. 0.32180 лв. 1.93080 лв. 07-12-2018г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.02200 лв. 0.64600 лв. 1.66800 лв. 0.33360 лв. 2.00160 лв. 07-12-2018г.

ПСБ Аспарухово

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.02200 лв. 0.64600 лв. 1.66800 лв. 0.33360 лв. 2.00160 лв. 07-12-2018г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.96300 лв. 0.64600 лв. 1.60900 лв. 0.32180 лв. 1.93080 лв. 07-12-2018г.

ПСБ Карнобат

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.96300 лв. 0.64600 лв. 1.60900 лв. 0.32180 лв. 1.93080 лв. 07-12-2018г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.96300 лв. 0.64600 лв. 1.60900 лв. 0.32180 лв. 1.93080 лв. 07-12-2018г.

ПБ Пловдив - Булмаркет

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Пропан-бутан смес LPG кг 1.14000 лв. 0.34000 лв. 1.48000 лв. 0.29600 лв. 1.77600 лв. 30-11-2018г.

ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.77500 лв. 0.71000 лв. 1.48500 лв. 0.29700 лв. 1.78200 лв. 08-12-2018г.
Автомобилен бензин RON98 с биокомпонент литри 0.83900 лв. 0.71000 лв. 1.54900 лв. 0.30980 лв. 1.85880 лв. 07-12-2018г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.95900 лв. 0.64600 лв. 1.60500 лв. 0.32100 лв. 1.92600 лв. 07-12-2018г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.01800 лв. 0.64600 лв. 1.66400 лв. 0.33280 лв. 1.99680 лв. 07-12-2018г.
Пропан-бутан смес LPG кг 1.12000 лв. 0.34000 лв. 1.46000 лв. 0.29200 лв. 1.75200 лв. 30-11-2018г.