Бензиностанции Зара
0700 15 415
Вход
bg en

ПЕТРОЛНА БАЗА ЗАРА - Стара Загора, кв.Индустриален

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.95800 лв. 0.71000 лв. 1.66800 лв. 0.33360 лв. 2.00160 лв. 25-09-2021г.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент PLUS литри 0.96800 лв. 0.71000 лв. 1.67800 лв. 0.33560 лв. 2.01360 лв. 25-09-2021г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 1.07800 лв. 0.71000 лв. 1.78800 лв. 0.35760 лв. 2.14560 лв. 25-09-2021г.
Биодизел – естeри на мастни киселини FAME 100 литри 1.99000 лв. 0.64600 лв. 2.63600 лв. 0.52720 лв. 3.16320 лв. 26-04-2021г.
Биоетанол - E100 литри 1.35000 лв. 11.00000 лв. 12.35000 лв. 2.47000 лв. 14.82000 лв. 26-04-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.96300 лв. 0.64600 лв. 1.60900 лв. 0.32180 лв. 1.93080 лв. 25-09-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.05900 лв. 0.64600 лв. 1.70500 лв. 0.34100 лв. 2.04600 лв. 25-09-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS литри 1.06900 лв. 0.64600 лв. 1.71500 лв. 0.34300 лв. 2.05800 лв. 25-09-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.96300 лв. 0.64600 лв. 1.60900 лв. 0.32180 лв. 1.93080 лв. 25-09-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори PLUS литри 0.97300 лв. 0.64600 лв. 1.61900 лв. 0.32380 лв. 1.94280 лв. 25-09-2021г.
Пропан-бутан смес LPG кг 1.33000 лв. 0.34000 лв. 1.67000 лв. 0.33400 лв. 2.00400 лв. 23-09-2021г.
Тежко гориво кг 1.10000 лв. 0.40000 лв. 1.50000 лв. 0.30000 лв. 1.80000 лв. 06-08-2020г.

ПЕТРОЛНА БАЗА ЗАРА АБХ- Стара Загора, Новозагорско шосе

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Бутан C4H10 кг 1.23500 лв. 0.34000 лв. 1.57500 лв. 0.31500 лв. 1.89000 лв. 09-09-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.96300 лв. 0.64600 лв. 1.60900 лв. 0.32180 лв. 1.93080 лв. 25-09-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.05900 лв. 0.64600 лв. 1.70500 лв. 0.34100 лв. 2.04600 лв. 25-09-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.96300 лв. 0.64600 лв. 1.60900 лв. 0.32180 лв. 1.93080 лв. 25-09-2021г.
Пропан C3H8 кг 1.38500 лв. 0.34000 лв. 1.72500 лв. 0.34500 лв. 2.07000 лв. 09-09-2021г.
Пропан-бутан LPG за отопление кг 1.33000 лв. 0.00000 лв. 1.33000 лв. 0.26600 лв. 1.59600 лв. 23-09-2021г.
Пропан-бутан смес LPG кг 1.33000 лв. 0.34000 лв. 1.67000 лв. 0.33400 лв. 2.00400 лв. 23-09-2021г.

ПСБ Стара Загора

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.95800 лв. 0.71000 лв. 1.66800 лв. 0.33360 лв. 2.00160 лв. 25-09-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.05900 лв. 0.64600 лв. 1.70500 лв. 0.34100 лв. 2.04600 лв. 25-09-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.96300 лв. 0.64600 лв. 1.60900 лв. 0.32180 лв. 1.93080 лв. 25-09-2021г.

ПСБ Пловдив

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.95800 лв. 0.71000 лв. 1.66800 лв. 0.33360 лв. 2.00160 лв. 25-09-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.05900 лв. 0.64600 лв. 1.70500 лв. 0.34100 лв. 2.04600 лв. 25-09-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.96300 лв. 0.64600 лв. 1.60900 лв. 0.32180 лв. 1.93080 лв. 25-09-2021г.

ПСБ Русе

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.96200 лв. 0.71000 лв. 1.67200 лв. 0.33440 лв. 2.00640 лв. 25-09-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.07200 лв. 0.64600 лв. 1.71800 лв. 0.34360 лв. 2.06160 лв. 25-09-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.97600 лв. 0.64600 лв. 1.62200 лв. 0.32440 лв. 1.94640 лв. 25-09-2021г.
Пропан-бутан смес LPG кг 1.33000 лв. 0.34000 лв. 1.67000 лв. 0.33400 лв. 2.00400 лв. 23-09-2021г.

ПСБ Илиянци

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.95300 лв. 0.71000 лв. 1.66300 лв. 0.33260 лв. 1.99560 лв. 25-09-2021г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 1.07800 лв. 0.71000 лв. 1.78800 лв. 0.35760 лв. 2.14560 лв. 25-09-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.06700 лв. 0.64600 лв. 1.71300 лв. 0.34260 лв. 2.05560 лв. 25-09-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.97100 лв. 0.64600 лв. 1.61700 лв. 0.32340 лв. 1.94040 лв. 25-09-2021г.
Пропан-бутан смес LPG кг 1.35000 лв. 0.34000 лв. 1.69000 лв. 0.33800 лв. 2.02800 лв. 23-09-2021г.

ПБ Варна

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.96200 лв. 0.71000 лв. 1.67200 лв. 0.33440 лв. 2.00640 лв. 25-09-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.97100 лв. 0.64600 лв. 1.61700 лв. 0.32340 лв. 1.94040 лв. 25-09-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.06700 лв. 0.64600 лв. 1.71300 лв. 0.34260 лв. 2.05560 лв. 25-09-2021г.

ПБ Плевен

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.95800 лв. 0.71000 лв. 1.66800 лв. 0.33360 лв. 2.00160 лв. 25-09-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.07200 лв. 0.64600 лв. 1.71800 лв. 0.34360 лв. 2.06160 лв. 25-09-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.97600 лв. 0.64600 лв. 1.62200 лв. 0.32440 лв. 1.94640 лв. 25-09-2021г.

ПБ Благоевград

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.95800 лв. 0.71000 лв. 1.66800 лв. 0.33360 лв. 2.00160 лв. 25-09-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.97600 лв. 0.64600 лв. 1.62200 лв. 0.32440 лв. 1.94640 лв. 25-09-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.07200 лв. 0.64600 лв. 1.71800 лв. 0.34360 лв. 2.06160 лв. 25-09-2021г.

ПСБ Аспарухово

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.05900 лв. 0.64600 лв. 1.70500 лв. 0.34100 лв. 2.04600 лв. 25-09-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.96300 лв. 0.64600 лв. 1.60900 лв. 0.32180 лв. 1.93080 лв. 25-09-2021г.

ПСБ Карнобат

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.95600 лв. 0.64600 лв. 1.60200 лв. 0.32040 лв. 1.92240 лв. 25-09-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.95600 лв. 0.64600 лв. 1.60200 лв. 0.32040 лв. 1.92240 лв. 25-09-2021г.

ПБ Пловдив - Булмаркет

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Пропан-бутан смес LPG кг 1.34500 лв. 0.34000 лв. 1.68500 лв. 0.33700 лв. 2.02200 лв. 23-09-2021г.

ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.96200 лв. 0.71000 лв. 1.67200 лв. 0.33440 лв. 2.00640 лв. 25-09-2021г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 1.07800 лв. 0.71000 лв. 1.78800 лв. 0.35760 лв. 2.14560 лв. 25-09-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.95600 лв. 0.64600 лв. 1.60200 лв. 0.32040 лв. 1.92240 лв. 25-09-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.05200 лв. 0.64600 лв. 1.69800 лв. 0.33960 лв. 2.03760 лв. 25-09-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.95600 лв. 0.64600 лв. 1.60200 лв. 0.32040 лв. 1.92240 лв. 25-09-2021г.
Пропан-бутан смес LPG кг 1.33000 лв. 0.34000 лв. 1.67000 лв. 0.33400 лв. 2.00400 лв. 23-09-2021г.