Бензиностанции Зара
0700 15 415
Вход
bg en

В сила е стандарт 16942:2016

От 12 октомври 2018г. е в сила Стандарт 16942 от 2016г., съгласно който, в съответствие с Директива 2014/94/ЕС за разгръщането на инфраструктура за алтернативните горива, всички оператори с горива са длъжни да етикетират горивата по описания в стандарта начин. Символите се поставят на съответните горивни помпи и на техните накрайници на местата за зареждане. Стандартът осигурява хармонизирано етикетиране на съвместимостта на отделните горива, предлагани на пазара в ЕС.