Бензиностанции Зара
0700 15 415
Вход
bg en

Закон за сектора на горивата

Законът за административно регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход беше публикуван в брой 62 на Държавен вестник от 27.7.2018г.

С този закон се уреждат условията и редът за регистрация и контролът върху лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Законът има за цел постигане на сигурност и предвидимост в търговията с нефт и продукти от нефтен произход и повишаване на енергийната сигурност на страната.

По смисъла на този закон икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, са:

1. търговия на едро с нефт и продукти от нефтен произход;

2. търговия на дребно с нефт и продукти от нефтен произход;

3. съхраняване на нефт и продукти от нефтен произход извън данъчни складове или складови стопанства на регистрирани получатели по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове;

4. транспорт на нефт и продукти от нефтен произход;

5. пълнене на бутилки с втечнени нефтени газове (LPG) извън данъчни складове;

6. дистрибуция на бутилки с втечнени нефтени газове (LPG);

7. временно съхранение и/или зареждане от земеделски стопанин, регистриран по Закона за подпомагане на земеделските производители, на негови собствени продукти от нефтен произход, извън данъчни складове или складови стопанства на регистрирани получатели, по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, предназначени за собствената икономическа дейност на земеделския стопанин, които не подлежат на последваща продажба.