Terminal 1

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS 06-05-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.89800 лв. 0.64600 лв. 1.54400 лв. 0.30880 лв. 1.85280 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 06-05-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.88800 лв. 0.64600 лв. 1.53400 лв. 0.30680 лв. 1.84080 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 06-05-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.86200 лв. 0.71000 лв. 1.57200 лв. 0.31440 лв. 1.88640 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 06-05-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.81000 лв. 0.64600 лв. 1.45600 лв. 0.29120 лв. 1.74720 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 06-05-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.81000 лв. 0.64600 лв. 1.45600 лв. 0.29120 лв. 1.74720 лв.
Автомобилен бензин RON95 – Е5 06-05-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.83300 лв. 0.71000 лв. 1.54300 лв. 0.30860 лв. 1.85160 лв.
Тежко гориво 06-08-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 1.10000 лв. 0.40000 лв. 1.50000 лв. 0.30000 лв. 1.80000 лв.
Биодизел – естeри на мастни киселини FAME 100 26-04-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.99000 лв. 0.64600 лв. 2.63600 лв. 0.52720 лв. 3.16320 лв.
Биоетанол - E100 26-04-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.35000 лв. 11.00000 лв. 12.35000 лв. 2.47000 лв. 14.82000 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори PLUS 06-05-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.82000 лв. 0.64600 лв. 1.46600 лв. 0.29320 лв. 1.75920 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент PLUS 06-05-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.87200 лв. 0.71000 лв. 1.58200 лв. 0.31640 лв. 1.89840 лв.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент 06-05-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.98200 лв. 0.71000 лв. 1.69200 лв. 0.33840 лв. 2.03040 лв.