Terminal 1

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS 18-07-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.04400 лв. 0.64600 лв. 1.69000 лв. 0.33800 лв. 2.02800 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 18-07-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.03400 лв. 0.64600 лв. 1.68000 лв. 0.33600 лв. 2.01600 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 17-07-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.96000 лв. 0.71000 лв. 1.67000 лв. 0.33400 лв. 2.00400 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 18-07-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.99200 лв. 0.64600 лв. 1.63800 лв. 0.32760 лв. 1.96560 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 18-07-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.99200 лв. 0.64600 лв. 1.63800 лв. 0.32760 лв. 1.96560 лв.
Автомобилен бензин RON95 – Е5 17-07-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.91500 лв. 0.71000 лв. 1.62500 лв. 0.32500 лв. 1.95000 лв.
Тежко гориво 14-06-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 1.08800 лв. 0.40000 лв. 1.48800 лв. 0.29760 лв. 1.78560 лв.
Биодизел – естeри на мастни киселини FAME 100 14-06-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.47000 лв. 0.64600 лв. 2.11600 лв. 0.42320 лв. 2.53920 лв.
Биоетанол - E100 14-06-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.26000 лв. 11.00000 лв. 12.26000 лв. 2.45200 лв. 14.71200 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори PLUS 18-07-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.00200 лв. 0.64600 лв. 1.64800 лв. 0.32960 лв. 1.97760 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент PLUS 17-07-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.97000 лв. 0.71000 лв. 1.68000 лв. 0.33600 лв. 2.01600 лв.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент 17-07-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.05400 лв. 0.71000 лв. 1.76400 лв. 0.35280 лв. 2.11680 лв.