Terminal 1

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS 09-08-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.76518 лв. 0.64600 лв. 2.41118 лв. 0.48224 лв. 2.89342 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 09-08-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.75518 лв. 0.64600 лв. 2.40118 лв. 0.48024 лв. 2.88142 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 10-08-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.49760 лв. 0.71000 лв. 2.20760 лв. 0.44152 лв. 2.64912 лв.
Пропан-бутан смес LPG 06-08-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 1.56000 лв. 0.00000 лв. 1.56000 лв. 0.31200 лв. 1.87200 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 09-08-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.68898 лв. 0.64600 лв. 2.33498 лв. 0.46700 лв. 2.80198 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 09-08-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.68898 лв. 0.64600 лв. 2.33498 лв. 0.46700 лв. 2.80198 лв.
Автомобилен бензин RON95 – Е5 22-07-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.00000 лв. 0.00000 лв. 0.00000 лв. 0.00000 лв. 0.00000 лв.
Тежко гориво 26-05-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 2.35000 лв. 0.40000 лв. 2.75000 лв. 0.55000 лв. 3.30000 лв.
Биодизел – естeри на мастни киселини FAME 100 26-05-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 3.30000 лв. 0.64600 лв. 3.94600 лв. 0.78920 лв. 4.73520 лв.
Биоетанол - E100 26-05-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 2.44000 лв. 11.00000 лв. 13.44000 лв. 2.68800 лв. 16.12800 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори PLUS 09-08-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.69898 лв. 0.64600 лв. 2.34498 лв. 0.46900 лв. 2.81398 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент PLUS 10-08-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.50760 лв. 0.71000 лв. 2.21760 лв. 0.44352 лв. 2.66112 лв.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент 10-08-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.76633 лв. 0.71000 лв. 2.47633 лв. 0.49527 лв. 2.97160 лв.