Terminal 1

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS 08-08-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.71000 лв. 0.64600 лв. 1.35600 лв. 0.27120 лв. 1.62720 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 08-08-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.70000 лв. 0.64600 лв. 1.34600 лв. 0.26920 лв. 1.61520 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 06-08-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.61000 лв. 0.71000 лв. 1.32000 лв. 0.26400 лв. 1.58400 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 08-08-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.65000 лв. 0.64600 лв. 1.29600 лв. 0.25920 лв. 1.55520 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 08-08-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.65000 лв. 0.64600 лв. 1.29600 лв. 0.25920 лв. 1.55520 лв.
Автомобилен бензин RON95 – Е5 06-08-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.57300 лв. 0.71000 лв. 1.28300 лв. 0.25660 лв. 1.53960 лв.
Тежко гориво 06-08-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 1.10000 лв. 0.40000 лв. 1.50000 лв. 0.30000 лв. 1.80000 лв.
Биодизел – естeри на мастни киселини FAME 100 06-08-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.55000 лв. 0.64600 лв. 2.19600 лв. 0.43920 лв. 2.63520 лв.
Биоетанол - E100 06-08-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.40000 лв. 11.00000 лв. 12.40000 лв. 2.48000 лв. 14.88000 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори PLUS 08-08-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.66000 лв. 0.64600 лв. 1.30600 лв. 0.26120 лв. 1.56720 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент PLUS 06-08-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.62000 лв. 0.71000 лв. 1.33000 лв. 0.26600 лв. 1.59600 лв.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент 06-08-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.79000 лв. 0.71000 лв. 1.50000 лв. 0.30000 лв. 1.80000 лв.