Terminal 1

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS 04-12-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.23300 лв. 0.64600 лв. 1.87900 лв. 0.37580 лв. 2.25480 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 04-12-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.22300 лв. 0.64600 лв. 1.86900 лв. 0.37380 лв. 2.24280 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 04-12-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.02700 лв. 0.71000 лв. 1.73700 лв. 0.34740 лв. 2.08440 лв.
Пропан-бутан смес LPG 26-11-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 1.64500 лв. 0.34000 лв. 1.98500 лв. 0.39700 лв. 2.38200 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 04-12-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.06600 лв. 0.64600 лв. 1.71200 лв. 0.34240 лв. 2.05440 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 04-12-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.06600 лв. 0.64600 лв. 1.71200 лв. 0.34240 лв. 2.05440 лв.
Тежко гориво 06-08-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 1.10000 лв. 0.40000 лв. 1.50000 лв. 0.30000 лв. 1.80000 лв.
Биодизел – естeри на мастни киселини FAME 100 04-10-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 2.65000 лв. 0.64600 лв. 3.29600 лв. 0.65920 лв. 3.95520 лв.
Биоетанол - E100 04-10-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.60000 лв. 11.00000 лв. 12.60000 лв. 2.52000 лв. 15.12000 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори PLUS 04-12-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.07600 лв. 0.64600 лв. 1.72200 лв. 0.34440 лв. 2.06640 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент PLUS 04-12-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.03700 лв. 0.71000 лв. 1.74700 лв. 0.34940 лв. 2.09640 лв.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент 04-12-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.17300 лв. 0.71000 лв. 1.88300 лв. 0.37660 лв. 2.25960 лв.