Terminal 1

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS 29-05-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.62100 лв. 0.64600 лв. 1.26700 лв. 0.25340 лв. 1.52040 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 29-05-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.61100 лв. 0.64600 лв. 1.25700 лв. 0.25140 лв. 1.50840 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 30-05-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.53500 лв. 0.71000 лв. 1.24500 лв. 0.24900 лв. 1.49400 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 29-05-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.55700 лв. 0.64600 лв. 1.20300 лв. 0.24060 лв. 1.44360 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 29-05-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.55700 лв. 0.64600 лв. 1.20300 лв. 0.24060 лв. 1.44360 лв.
Автомобилен бензин RON95 – Е5 30-05-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.46700 лв. 0.71000 лв. 1.17700 лв. 0.23540 лв. 1.41240 лв.
Тежко гориво 28-02-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 1.10000 лв. 0.40000 лв. 1.50000 лв. 0.30000 лв. 1.80000 лв.
Биодизел – естeри на мастни киселини FAME 100 28-02-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.90000 лв. 0.64600 лв. 2.54600 лв. 0.50920 лв. 3.05520 лв.
Биоетанол - E100 28-02-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.40000 лв. 11.00000 лв. 12.40000 лв. 2.48000 лв. 14.88000 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори PLUS 29-05-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.56700 лв. 0.64600 лв. 1.21300 лв. 0.24260 лв. 1.45560 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент PLUS 30-05-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.54500 лв. 0.71000 лв. 1.25500 лв. 0.25100 лв. 1.50600 лв.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент 30-05-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.73800 лв. 0.71000 лв. 1.44800 лв. 0.28960 лв. 1.73760 лв.