Terminal 1

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS 18-05-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.12900 лв. 0.64600 лв. 1.77500 лв. 0.35500 лв. 2.13000 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 18-05-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.11900 лв. 0.64600 лв. 1.76500 лв. 0.35300 лв. 2.11800 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 17-05-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.98300 лв. 0.71000 лв. 1.69300 лв. 0.33860 лв. 2.03160 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 18-05-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.07200 лв. 0.64600 лв. 1.71800 лв. 0.34360 лв. 2.06160 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 18-05-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.07200 лв. 0.64600 лв. 1.71800 лв. 0.34360 лв. 2.06160 лв.
Автомобилен бензин RON95 – Е5 17-05-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.94900 лв. 0.71000 лв. 1.65900 лв. 0.33180 лв. 1.99080 лв.
Тежко гориво 15-01-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 1.48000 лв. 0.40000 лв. 1.88000 лв. 0.37600 лв. 2.25600 лв.
Биодизел – естeри на мастни киселини FAME 100 03-04-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.50000 лв. 0.64600 лв. 2.14600 лв. 0.42920 лв. 2.57520 лв.
Биоетанол - E100 03-04-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.27000 лв. 11.00000 лв. 12.27000 лв. 2.45400 лв. 14.72400 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори PLUS 18-05-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.08200 лв. 0.64600 лв. 1.72800 лв. 0.34560 лв. 2.07360 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент PLUS 17-05-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.99300 лв. 0.71000 лв. 1.70300 лв. 0.34060 лв. 2.04360 лв.