Terminal 2

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 06-05-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.88800 лв. 0.64600 лв. 1.53400 лв. 0.30680 лв. 1.84080 лв.
Пропан-бутан смес LPG 06-05-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 0.91000 лв. 0.34000 лв. 1.25000 лв. 0.25000 лв. 1.50000 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 06-05-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.81000 лв. 0.64600 лв. 1.45600 лв. 0.29120 лв. 1.74720 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 06-05-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.81000 лв. 0.64600 лв. 1.45600 лв. 0.29120 лв. 1.74720 лв.
Пропан C3H8 06-05-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 1.01000 лв. 0.34000 лв. 1.35000 лв. 0.27000 лв. 1.62000 лв.
Бутан C4H10 06-05-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 0.86000 лв. 0.34000 лв. 1.20000 лв. 0.24000 лв. 1.44000 лв.
Пропан-бутан LPG за отопление 06-05-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 0.91000 лв. 0.00000 лв. 0.91000 лв. 0.18200 лв. 1.09200 лв.