Terminal 2

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 18-05-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.11900 лв. 0.64600 лв. 1.76500 лв. 0.35300 лв. 2.11800 лв.
Пропан-бутан смес LPG 17-05-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 0.94000 лв. 0.34000 лв. 1.28000 лв. 0.25600 лв. 1.53600 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 18-05-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.07200 лв. 0.64600 лв. 1.71800 лв. 0.34360 лв. 2.06160 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 18-05-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.07200 лв. 0.64600 лв. 1.71800 лв. 0.34360 лв. 2.06160 лв.
Пропан C3H8 10-12-2018г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 1.13000 лв. 0.34000 лв. 1.47000 лв. 0.29400 лв. 1.76400 лв.
Бутан C4H10 10-12-2018г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 0.94500 лв. 0.34000 лв. 1.28500 лв. 0.25700 лв. 1.54200 лв.
Пропан-бутан LPG за отопление 17-05-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 0.94000 лв. 0.00000 лв. 0.94000 лв. 0.18800 лв. 1.12800 лв.