Terminal 2

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 18-07-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.03400 лв. 0.64600 лв. 1.68000 лв. 0.33600 лв. 2.01600 лв.
Пропан-бутан смес LPG 02-07-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 0.83000 лв. 0.34000 лв. 1.17000 лв. 0.23400 лв. 1.40400 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 18-07-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.99200 лв. 0.64600 лв. 1.63800 лв. 0.32760 лв. 1.96560 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 18-07-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.99200 лв. 0.64600 лв. 1.63800 лв. 0.32760 лв. 1.96560 лв.
Пропан C3H8 14-06-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 0.95500 лв. 0.34000 лв. 1.29500 лв. 0.25900 лв. 1.55400 лв.
Бутан C4H10 14-06-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 0.80500 лв. 0.34000 лв. 1.14500 лв. 0.22900 лв. 1.37400 лв.
Пропан-бутан LPG за отопление 02-07-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 0.83000 лв. 0.00000 лв. 0.83000 лв. 0.16600 лв. 0.99600 лв.