Terminal 2

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 09-08-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.75518 лв. 0.64600 лв. 2.40118 лв. 0.48024 лв. 2.88142 лв.
Пропан-бутан смес LPG 06-08-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 1.56000 лв. 0.00000 лв. 1.56000 лв. 0.31200 лв. 1.87200 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 09-08-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.68898 лв. 0.64600 лв. 2.33498 лв. 0.46700 лв. 2.80198 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 09-08-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.68898 лв. 0.64600 лв. 2.33498 лв. 0.46700 лв. 2.80198 лв.
Пропан C3H8 06-08-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 1.66000 лв. 0.00000 лв. 1.66000 лв. 0.33200 лв. 1.99200 лв.
Бутан C4H10 06-08-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 1.51000 лв. 0.00000 лв. 1.51000 лв. 0.30200 лв. 1.81200 лв.
Пропан-бутан LPG за отопление 02-07-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.91667 лв. 0.00000 лв. 0.91667 лв. 0.18333 лв. 1.10000 лв.