ПСБ Стара Загора

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 29-05-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.61100 лв. 0.64600 лв. 1.25700 лв. 0.25140 лв. 1.50840 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 30-05-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.53500 лв. 0.71000 лв. 1.24500 лв. 0.24900 лв. 1.49400 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 29-05-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.55700 лв. 0.64600 лв. 1.20300 лв. 0.24060 лв. 1.44360 лв.