ПСБ Стара Загора

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 08-08-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.70000 лв. 0.64600 лв. 1.34600 лв. 0.26920 лв. 1.61520 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 06-08-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.61000 лв. 0.71000 лв. 1.32000 лв. 0.26400 лв. 1.58400 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 08-08-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.65000 лв. 0.64600 лв. 1.29600 лв. 0.25920 лв. 1.55520 лв.