ПСБ Пловдив

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 04-12-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.20500 лв. 0.64600 лв. 1.85100 лв. 0.37020 лв. 2.22120 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 04-12-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.02500 лв. 0.71000 лв. 1.73500 лв. 0.34700 лв. 2.08200 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 04-12-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.04800 лв. 0.64600 лв. 1.69400 лв. 0.33880 лв. 2.03280 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент СР-10 04-12-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.22100 лв. 0.64600 лв. 1.86700 лв. 0.37340 лв. 2.24040 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 СР-10 04-12-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.06400 лв. 0.64600 лв. 1.71000 лв. 0.34200 лв. 2.05200 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори CP-10 04-12-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.06400 лв. 0.64600 лв. 1.71000 лв. 0.34200 лв. 2.05200 лв.