ПСБ Пловдив

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 06-05-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.88800 лв. 0.64600 лв. 1.53400 лв. 0.30680 лв. 1.84080 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 06-05-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.86200 лв. 0.71000 лв. 1.57200 лв. 0.31440 лв. 1.88640 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 06-05-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.81000 лв. 0.64600 лв. 1.45600 лв. 0.29120 лв. 1.74720 лв.