ПСБ Русе

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 18-07-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.03000 лв. 0.64600 лв. 1.67600 лв. 0.33520 лв. 2.01120 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 17-07-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.96700 лв. 0.71000 лв. 1.67700 лв. 0.33540 лв. 2.01240 лв.
Пропан-бутан смес LPG 02-07-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 0.84000 лв. 0.34000 лв. 1.18000 лв. 0.23600 лв. 1.41600 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 18-07-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.99700 лв. 0.64600 лв. 1.64300 лв. 0.32860 лв. 1.97160 лв.