ПСБ Русе

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 09-08-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.76220 лв. 0.64600 лв. 2.40820 лв. 0.48164 лв. 2.88984 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 10-08-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.49760 лв. 0.71000 лв. 2.20760 лв. 0.44152 лв. 2.64912 лв.
Пропан-бутан смес LPG 05-08-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 1.44934 лв. 0.00000 лв. 1.44934 лв. 0.28987 лв. 1.73921 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 09-08-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.69601 лв. 0.64600 лв. 2.34201 лв. 0.46840 лв. 2.81041 лв.