ПСБ Русе

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 18-05-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.11400 лв. 0.64600 лв. 1.76000 лв. 0.35200 лв. 2.11200 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 17-05-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.99000 лв. 0.71000 лв. 1.70000 лв. 0.34000 лв. 2.04000 лв.
Пропан-бутан смес LPG 17-05-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 0.95000 лв. 0.34000 лв. 1.29000 лв. 0.25800 лв. 1.54800 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 18-05-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.07700 лв. 0.64600 лв. 1.72300 лв. 0.34460 лв. 2.06760 лв.