ПСБ Русе

Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 04-12-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.03000 лв. 0.71000 лв. 1.74000 лв. 0.34800 лв. 2.08800 лв.
Пропан-бутан смес LPG 26-11-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 1.64500 лв. 0.34000 лв. 1.98500 лв. 0.39700 лв. 2.38200 лв.
Дизелово гориво с БИОКОМПОНЕНТ SW 04-12-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.23200 лв. 0.64600 лв. 1.87800 лв. 0.37560 лв. 2.25360 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори – SW 04-12-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.07500 лв. 0.64600 лв. 1.72100 лв. 0.34420 лв. 2.06520 лв.