Lorem ipsum 2

ПСБ Илиянци

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 29-05-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.61500 лв. 0.64600 лв. 1.26100 лв. 0.25220 лв. 1.51320 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 30-05-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.54900 лв. 0.71000 лв. 1.25900 лв. 0.25180 лв. 1.51080 лв.
Пропан-бутан смес LPG 29-05-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 0.73500 лв. 0.34000 лв. 1.07500 лв. 0.21500 лв. 1.29000 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 29-05-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.56100 лв. 0.64600 лв. 1.20700 лв. 0.24140 лв. 1.44840 лв.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент 30-05-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.73800 лв. 0.71000 лв. 1.44800 лв. 0.28960 лв. 1.73760 лв.