Lorem ipsum 2

ПСБ Илиянци

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 04-12-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.21100 лв. 0.64600 лв. 1.85700 лв. 0.37140 лв. 2.22840 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 04-12-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.02000 лв. 0.71000 лв. 1.73000 лв. 0.34600 лв. 2.07600 лв.
Пропан-бутан смес LPG 26-11-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 1.66500 лв. 0.34000 лв. 2.00500 лв. 0.40100 лв. 2.40600 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 04-12-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.05400 лв. 0.64600 лв. 1.70000 лв. 0.34000 лв. 2.04000 лв.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент 04-12-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.15300 лв. 0.71000 лв. 1.86300 лв. 0.37260 лв. 2.23560 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент СР-10 04-12-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.22700 лв. 0.64600 лв. 1.87300 лв. 0.37460 лв. 2.24760 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 СР-10 04-12-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.07000 лв. 0.64600 лв. 1.71600 лв. 0.34320 лв. 2.05920 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори CP-10 04-12-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.07000 лв. 0.64600 лв. 1.71600 лв. 0.34320 лв. 2.05920 лв.