ПБ Варна

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 08-08-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.70500 лв. 0.64600 лв. 1.35100 лв. 0.27020 лв. 1.62120 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 06-08-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.61700 лв. 0.71000 лв. 1.32700 лв. 0.26540 лв. 1.59240 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 08-08-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.65400 лв. 0.64600 лв. 1.30000 лв. 0.26000 лв. 1.56000 лв.