ПБ Варна

Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 04-12-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.03000 лв. 0.71000 лв. 1.74000 лв. 0.34800 лв. 2.08800 лв.
Дизелово гориво 0.001%S SW 04-12-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.06400 лв. 0.64600 лв. 1.71000 лв. 0.34200 лв. 2.05200 лв.
Дизелово гориво с БИОКОМПОНЕНТ SW 04-12-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.22100 лв. 0.64600 лв. 1.86700 лв. 0.37340 лв. 2.24040 лв.