ПБ Варна

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 18-05-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.12300 лв. 0.64600 лв. 1.76900 лв. 0.35380 лв. 2.12280 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 17-05-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.99000 лв. 0.71000 лв. 1.70000 лв. 0.34000 лв. 2.04000 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 18-05-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.08100 лв. 0.64600 лв. 1.72700 лв. 0.34540 лв. 2.07240 лв.