ПБ Варна

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 29-05-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.61500 лв. 0.64600 лв. 1.26100 лв. 0.25220 лв. 1.51320 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 30-05-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.54900 лв. 0.71000 лв. 1.25900 лв. 0.25180 лв. 1.51080 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 29-05-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.56100 лв. 0.64600 лв. 1.20700 лв. 0.24140 лв. 1.44840 лв.