ПБ Плевен

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 04-12-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.21900 лв. 0.64600 лв. 1.86500 лв. 0.37300 лв. 2.23800 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 04-12-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.02500 лв. 0.71000 лв. 1.73500 лв. 0.34700 лв. 2.08200 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 04-12-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.06200 лв. 0.64600 лв. 1.70800 лв. 0.34160 лв. 2.04960 лв.