ПБ Плевен

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 06-05-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.89500 лв. 0.64600 лв. 1.54100 лв. 0.30820 лв. 1.84920 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 06-05-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.85800 лв. 0.71000 лв. 1.56800 лв. 0.31360 лв. 1.88160 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 06-05-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.81800 лв. 0.64600 лв. 1.46400 лв. 0.29280 лв. 1.75680 лв.