ПБ Плевен

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 09-08-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.78219 лв. 0.64600 лв. 2.42819 лв. 0.48564 лв. 2.91383 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 10-08-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.51759 лв. 0.71000 лв. 2.22759 лв. 0.44552 лв. 2.67311 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 09-08-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.71599 лв. 0.64600 лв. 2.36199 лв. 0.47240 лв. 2.83439 лв.