ПСБ Аспарухово

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 08-08-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.70000 лв. 0.64600 лв. 1.34600 лв. 0.26920 лв. 1.61520 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 08-08-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.64600 лв. 0.64600 лв. 1.29200 лв. 0.25840 лв. 1.55040 лв.