ПСБ Аспарухово

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 29-05-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.60700 лв. 0.64600 лв. 1.25300 лв. 0.25060 лв. 1.50360 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 29-05-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.55200 лв. 0.64600 лв. 1.19800 лв. 0.23960 лв. 1.43760 лв.