ПСБ Аспарухово

Дизелово гориво с БИОКОМПОНЕНТ SW 04-12-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.22100 лв. 0.64600 лв. 1.86700 лв. 0.37340 лв. 2.24040 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори – SW 04-12-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.06400 лв. 0.64600 лв. 1.71000 лв. 0.34200 лв. 2.05200 лв.