ПСБ Карнобат

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 06-05-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.80700 лв. 0.64600 лв. 1.45300 лв. 0.29060 лв. 1.74360 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 06-05-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.80700 лв. 0.64600 лв. 1.45300 лв. 0.29060 лв. 1.74360 лв.