ПСБ Карнобат

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 09-08-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.68497 лв. 0.64600 лв. 2.33097 лв. 0.46619 лв. 2.79716 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 09-08-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.68497 лв. 0.64600 лв. 2.33097 лв. 0.46619 лв. 2.79716 лв.