ПСБ Карнобат

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 18-05-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.06800 лв. 0.64600 лв. 1.71400 лв. 0.34280 лв. 2.05680 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 18-05-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.06800 лв. 0.64600 лв. 1.71400 лв. 0.34280 лв. 2.05680 лв.