ПСБ Карнобат

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 28-02-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.84800 лв. 0.64600 лв. 1.49400 лв. 0.29880 лв. 1.79280 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 28-02-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.84800 лв. 0.64600 лв. 1.49400 лв. 0.29880 лв. 1.79280 лв.