ПСБ Карнобат

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 21-09-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.02000 лв. 0.64600 лв. 1.66600 лв. 0.33320 лв. 1.99920 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 21-09-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.02000 лв. 0.64600 лв. 1.66600 лв. 0.33320 лв. 1.99920 лв.