ПСБ Карнобат

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 04-12-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.04200 лв. 0.64600 лв. 1.68800 лв. 0.33760 лв. 2.02560 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 04-12-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.04200 лв. 0.64600 лв. 1.68800 лв. 0.33760 лв. 2.02560 лв.