ПСБ Карнобат

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 22-06-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.94600 лв. 0.64600 лв. 1.59200 лв. 0.31840 лв. 1.91040 лв.
Гориво за извънпътна техника и трактори 22-06-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.94600 лв. 0.64600 лв. 1.59200 лв. 0.31840 лв. 1.91040 лв.