ПБ Пловдив - Булмаркет

Пропан-бутан смес LPG 10-08-2022г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 1.42928 лв. 0.00000 лв. 1.42928 лв. 0.28586 лв. 1.71514 лв.