ПБ Пловдив - Булмаркет

Пропан-бутан смес LPG 26-11-2021г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 1.66000 лв. 0.34000 лв. 2.00000 лв. 0.40000 лв. 2.40000 лв.