ПБ Пловдив - Булмаркет

Пропан-бутан смес LPG 17-05-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 0.96000 лв. 0.34000 лв. 1.30000 лв. 0.26000 лв. 1.56000 лв.