ПБ Пловдив - Булмаркет

Пропан-бутан смес LPG 02-07-2019г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 0.85000 лв. 0.34000 лв. 1.19000 лв. 0.23800 лв. 1.42800 лв.