ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас

Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент 08-08-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.69200 лв. 0.64600 лв. 1.33800 лв. 0.26760 лв. 1.60560 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент 06-08-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.60300 лв. 0.71000 лв. 1.31300 лв. 0.26260 лв. 1.57560 лв.
Пропан-бутан смес LPG 07-08-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
кг 0.75000 лв. 0.34000 лв. 1.09000 лв. 0.21800 лв. 1.30800 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 08-08-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.63700 лв. 0.64600 лв. 1.28300 лв. 0.25660 лв. 1.53960 лв.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент 06-08-2020г.
Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Крайна цена
литри 0.79000 лв. 0.71000 лв. 1.50000 лв. 0.30000 лв. 1.80000 лв.