Zara Petrol Stations
0700 15 415
Enter
bg en

Terminal 1

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.96000 лв. 0.71000 лв. 1.67000 лв. 0.33400 лв. 2.00400 лв. 17-07-2019г.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент PLUS литри 0.97000 лв. 0.71000 лв. 1.68000 лв. 0.33600 лв. 2.01600 лв. 17-07-2019г.
Автомобилен бензин RON95 – Е5 литри 0.91500 лв. 0.71000 лв. 1.62500 лв. 0.32500 лв. 1.95000 лв. 17-07-2019г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 1.05400 лв. 0.71000 лв. 1.76400 лв. 0.35280 лв. 2.11680 лв. 17-07-2019г.
Биодизел – естeри на мастни киселини FAME 100 литри 1.47000 лв. 0.64600 лв. 2.11600 лв. 0.42320 лв. 2.53920 лв. 14-06-2019г.
Биоетанол - E100 литри 1.26000 лв. 11.00000 лв. 12.26000 лв. 2.45200 лв. 14.71200 лв. 14-06-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.99200 лв. 0.64600 лв. 1.63800 лв. 0.32760 лв. 1.96560 лв. 18-07-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.03400 лв. 0.64600 лв. 1.68000 лв. 0.33600 лв. 2.01600 лв. 18-07-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS литри 1.04400 лв. 0.64600 лв. 1.69000 лв. 0.33800 лв. 2.02800 лв. 18-07-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.99200 лв. 0.64600 лв. 1.63800 лв. 0.32760 лв. 1.96560 лв. 18-07-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори PLUS литри 1.00200 лв. 0.64600 лв. 1.64800 лв. 0.32960 лв. 1.97760 лв. 18-07-2019г.
Тежко гориво кг 1.08800 лв. 0.40000 лв. 1.48800 лв. 0.29760 лв. 1.78560 лв. 14-06-2019г.

Terminal 2

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Бутан C4H10 кг 0.80500 лв. 0.34000 лв. 1.14500 лв. 0.22900 лв. 1.37400 лв. 14-06-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.99200 лв. 0.64600 лв. 1.63800 лв. 0.32760 лв. 1.96560 лв. 18-07-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.03400 лв. 0.64600 лв. 1.68000 лв. 0.33600 лв. 2.01600 лв. 18-07-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.99200 лв. 0.64600 лв. 1.63800 лв. 0.32760 лв. 1.96560 лв. 18-07-2019г.
Пропан C3H8 кг 0.95500 лв. 0.34000 лв. 1.29500 лв. 0.25900 лв. 1.55400 лв. 14-06-2019г.
Пропан-бутан LPG за отопление кг 0.83000 лв. 0.00000 лв. 0.83000 лв. 0.16600 лв. 0.99600 лв. 02-07-2019г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.83000 лв. 0.34000 лв. 1.17000 лв. 0.23400 лв. 1.40400 лв. 02-07-2019г.

ПСБ Стара Загора

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.96000 лв. 0.71000 лв. 1.67000 лв. 0.33400 лв. 2.00400 лв. 17-07-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.03400 лв. 0.64600 лв. 1.68000 лв. 0.33600 лв. 2.01600 лв. 18-07-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.99200 лв. 0.64600 лв. 1.63800 лв. 0.32760 лв. 1.96560 лв. 18-07-2019г.

ПСБ Пловдив

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.96400 лв. 0.71000 лв. 1.67400 лв. 0.33480 лв. 2.00880 лв. 17-07-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.03400 лв. 0.64600 лв. 1.68000 лв. 0.33600 лв. 2.01600 лв. 18-07-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.99200 лв. 0.64600 лв. 1.63800 лв. 0.32760 лв. 1.96560 лв. 18-07-2019г.

ПСБ Русе

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.96700 лв. 0.71000 лв. 1.67700 лв. 0.33540 лв. 2.01240 лв. 17-07-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.03000 лв. 0.64600 лв. 1.67600 лв. 0.33520 лв. 2.01120 лв. 18-07-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.99700 лв. 0.64600 лв. 1.64300 лв. 0.32860 лв. 1.97160 лв. 18-07-2019г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.84000 лв. 0.34000 лв. 1.18000 лв. 0.23600 лв. 1.41600 лв. 02-07-2019г.

ПСБ Илиянци

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.96700 лв. 0.71000 лв. 1.67700 лв. 0.33540 лв. 2.01240 лв. 17-07-2019г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 1.05400 лв. 0.71000 лв. 1.76400 лв. 0.35280 лв. 2.11680 лв. 17-07-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.03900 лв. 0.64600 лв. 1.68500 лв. 0.33700 лв. 2.02200 лв. 18-07-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.99700 лв. 0.64600 лв. 1.64300 лв. 0.32860 лв. 1.97160 лв. 18-07-2019г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.86000 лв. 0.34000 лв. 1.20000 лв. 0.24000 лв. 1.44000 лв. 02-07-2019г.

ПБ Варна

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.96700 лв. 0.71000 лв. 1.67700 лв. 0.33540 лв. 2.01240 лв. 17-07-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.99700 лв. 0.64600 лв. 1.64300 лв. 0.32860 лв. 1.97160 лв. 18-07-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.03400 лв. 0.64600 лв. 1.68000 лв. 0.33600 лв. 2.01600 лв. 18-07-2019г.

ПБ Плевен

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.96700 лв. 0.71000 лв. 1.67700 лв. 0.33540 лв. 2.01240 лв. 17-07-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.03900 лв. 0.64600 лв. 1.68500 лв. 0.33700 лв. 2.02200 лв. 18-07-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.99200 лв. 0.64600 лв. 1.63800 лв. 0.32760 лв. 1.96560 лв. 18-07-2019г.

ПБ Благоевград

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.96700 лв. 0.71000 лв. 1.67700 лв. 0.33540 лв. 2.01240 лв. 17-07-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.99200 лв. 0.64600 лв. 1.63800 лв. 0.32760 лв. 1.96560 лв. 18-07-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.03900 лв. 0.64600 лв. 1.68500 лв. 0.33700 лв. 2.02200 лв. 18-07-2019г.

ПСБ Аспарухово

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.03400 лв. 0.64600 лв. 1.68000 лв. 0.33600 лв. 2.01600 лв. 18-07-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.99200 лв. 0.64600 лв. 1.63800 лв. 0.32760 лв. 1.96560 лв. 18-07-2019г.

ПСБ Карнобат

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.99200 лв. 0.64600 лв. 1.63800 лв. 0.32760 лв. 1.96560 лв. 18-07-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.99200 лв. 0.64600 лв. 1.63800 лв. 0.32760 лв. 1.96560 лв. 18-07-2019г.

ПБ Пловдив - Булмаркет

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Пропан-бутан смес LPG кг 0.85000 лв. 0.34000 лв. 1.19000 лв. 0.23800 лв. 1.42800 лв. 02-07-2019г.

ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.96000 лв. 0.71000 лв. 1.67000 лв. 0.33400 лв. 2.00400 лв. 17-07-2019г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 1.05400 лв. 0.71000 лв. 1.76400 лв. 0.35280 лв. 2.11680 лв. 17-07-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.98900 лв. 0.64600 лв. 1.63500 лв. 0.32700 лв. 1.96200 лв. 18-07-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.03000 лв. 0.64600 лв. 1.67600 лв. 0.33520 лв. 2.01120 лв. 18-07-2019г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.83000 лв. 0.34000 лв. 1.17000 лв. 0.23400 лв. 1.40400 лв. 02-07-2019г.