Zara Petrol Stations
0700 15 415
Enter
bg en

Terminal 1

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
LPG пропан-бутан за отопление литри 0.71000 лв. 0.00000 лв. 0.71000 лв. 0.14200 лв. 0.85200 лв. 10-06-2023г.
LPG пропан-бутан-смес кг 1.10000 лв. 0.00000 лв. 1.10000 лв. 0.22000 лв. 1.32000 лв. 10-06-2023г.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 1.27193 лв. 0.71000 лв. 1.98193 лв. 0.39639 лв. 2.37832 лв. 08-06-2023г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 1.57073 лв. 0.71000 лв. 2.28073 лв. 0.45615 лв. 2.73688 лв. 08-06-2023г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.18147 лв. 0.64600 лв. 1.82747 лв. 0.36549 лв. 2.19296 лв. 10-06-2023г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 1.15539 лв. 0.64600 лв. 1.80139 лв. 0.36028 лв. 2.16167 лв. 10-06-2023г.
Тежко гориво кг 2.35000 лв. 0.40000 лв. 2.75000 лв. 0.55000 лв. 3.30000 лв. 26-05-2022г.

Terminal 2

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
LPG Бутан C4H10 кг 1.05000 лв. 0.00000 лв. 1.05000 лв. 0.21000 лв. 1.26000 лв. 10-06-2023г.
LPG Пропан C3H8 кг 1.20000 лв. 0.00000 лв. 1.20000 лв. 0.24000 лв. 1.44000 лв. 10-06-2023г.
LPG пропан-бутан-смес кг 1.10000 лв. 0.00000 лв. 1.10000 лв. 0.22000 лв. 1.32000 лв. 10-06-2023г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.18147 лв. 0.64600 лв. 1.82747 лв. 0.36549 лв. 2.19296 лв. 10-06-2023г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 1.15539 лв. 0.64600 лв. 1.80139 лв. 0.36028 лв. 2.16167 лв. 10-06-2023г.
Дизелово гориво - маркирано за ОАКП "Blue" литри 1.17539 лв. 0.00000 лв. 1.17539 лв. 0.23508 лв. 1.41047 лв. 10-06-2023г.
Пътен битум 50/70 кг 0.87349 лв. 0.00000 лв. 0.87349 лв. 0.17470 лв. 1.04819 лв. 08-06-2023г.