Zara Petrol Stations
0700 15 415
Enter
bg en

Terminal 1

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.62200 лв. 0.71000 лв. 1.33200 лв. 0.26640 лв. 1.59840 лв. 03-07-2020г.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент PLUS литри 0.63200 лв. 0.71000 лв. 1.34200 лв. 0.26840 лв. 1.61040 лв. 03-07-2020г.
Автомобилен бензин RON95 – Е5 литри 0.56900 лв. 0.71000 лв. 1.27900 лв. 0.25580 лв. 1.53480 лв. 03-07-2020г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 0.79400 лв. 0.71000 лв. 1.50400 лв. 0.30080 лв. 1.80480 лв. 03-07-2020г.
Биодизел – естeри на мастни киселини FAME 100 литри 1.90000 лв. 0.64600 лв. 2.54600 лв. 0.50920 лв. 3.05520 лв. 28-02-2020г.
Биоетанол - E100 литри 1.40000 лв. 11.00000 лв. 12.40000 лв. 2.48000 лв. 14.88000 лв. 28-02-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.66700 лв. 0.64600 лв. 1.31300 лв. 0.26260 лв. 1.57560 лв. 08-07-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.71700 лв. 0.64600 лв. 1.36300 лв. 0.27260 лв. 1.63560 лв. 08-07-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS литри 0.72700 лв. 0.64600 лв. 1.37300 лв. 0.27460 лв. 1.64760 лв. 08-07-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.66700 лв. 0.64600 лв. 1.31300 лв. 0.26260 лв. 1.57560 лв. 08-07-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори PLUS литри 0.67700 лв. 0.64600 лв. 1.32300 лв. 0.26460 лв. 1.58760 лв. 08-07-2020г.
Тежко гориво кг 1.10000 лв. 0.40000 лв. 1.50000 лв. 0.30000 лв. 1.80000 лв. 28-02-2020г.

Terminal 2

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Бутан C4H10 кг 0.68000 лв. 0.34000 лв. 1.02000 лв. 0.20400 лв. 1.22400 лв. 10-07-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.66700 лв. 0.64600 лв. 1.31300 лв. 0.26260 лв. 1.57560 лв. 08-07-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.71700 лв. 0.64600 лв. 1.36300 лв. 0.27260 лв. 1.63560 лв. 08-07-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.66700 лв. 0.64600 лв. 1.31300 лв. 0.26260 лв. 1.57560 лв. 08-07-2020г.
Пропан C3H8 кг 0.83000 лв. 0.34000 лв. 1.17000 лв. 0.23400 лв. 1.40400 лв. 10-07-2020г.
Пропан-бутан LPG за отопление кг 0.73000 лв. 0.00000 лв. 0.73000 лв. 0.14600 лв. 0.87600 лв. 10-07-2020г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.73000 лв. 0.34000 лв. 1.07000 лв. 0.21400 лв. 1.28400 лв. 10-07-2020г.

ПСБ Стара Загора

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.62200 лв. 0.71000 лв. 1.33200 лв. 0.26640 лв. 1.59840 лв. 03-07-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.71700 лв. 0.64600 лв. 1.36300 лв. 0.27260 лв. 1.63560 лв. 08-07-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.66700 лв. 0.64600 лв. 1.31300 лв. 0.26260 лв. 1.57560 лв. 08-07-2020г.

ПСБ Пловдив

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.62500 лв. 0.71000 лв. 1.33500 лв. 0.26700 лв. 1.60200 лв. 03-07-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.71700 лв. 0.64600 лв. 1.36300 лв. 0.27260 лв. 1.63560 лв. 08-07-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.66700 лв. 0.64600 лв. 1.31300 лв. 0.26260 лв. 1.57560 лв. 08-07-2020г.

ПСБ Русе

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.62800 лв. 0.71000 лв. 1.33800 лв. 0.26760 лв. 1.60560 лв. 03-07-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.72200 лв. 0.64600 лв. 1.36800 лв. 0.27360 лв. 1.64160 лв. 08-07-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.67100 лв. 0.64600 лв. 1.31700 лв. 0.26340 лв. 1.58040 лв. 08-07-2020г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.73500 лв. 0.34000 лв. 1.07500 лв. 0.21500 лв. 1.29000 лв. 10-07-2020г.

ПСБ Илиянци

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.62800 лв. 0.71000 лв. 1.33800 лв. 0.26760 лв. 1.60560 лв. 03-07-2020г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 0.79400 лв. 0.71000 лв. 1.50400 лв. 0.30080 лв. 1.80480 лв. 03-07-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.72200 лв. 0.64600 лв. 1.36800 лв. 0.27360 лв. 1.64160 лв. 08-07-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.67100 лв. 0.64600 лв. 1.31700 лв. 0.26340 лв. 1.58040 лв. 08-07-2020г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.76000 лв. 0.34000 лв. 1.10000 лв. 0.22000 лв. 1.32000 лв. 10-07-2020г.

ПБ Варна

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.62800 лв. 0.71000 лв. 1.33800 лв. 0.26760 лв. 1.60560 лв. 03-07-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.67100 лв. 0.64600 лв. 1.31700 лв. 0.26340 лв. 1.58040 лв. 08-07-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.72200 лв. 0.64600 лв. 1.36800 лв. 0.27360 лв. 1.64160 лв. 08-07-2020г.

ПБ Плевен

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.62800 лв. 0.71000 лв. 1.33800 лв. 0.26760 лв. 1.60560 лв. 03-07-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.72200 лв. 0.64600 лв. 1.36800 лв. 0.27360 лв. 1.64160 лв. 08-07-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.66700 лв. 0.64600 лв. 1.31300 лв. 0.26260 лв. 1.57560 лв. 08-07-2020г.

ПБ Благоевград

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.62800 лв. 0.71000 лв. 1.33800 лв. 0.26760 лв. 1.60560 лв. 03-07-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.66700 лв. 0.64600 лв. 1.31300 лв. 0.26260 лв. 1.57560 лв. 08-07-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.72200 лв. 0.64600 лв. 1.36800 лв. 0.27360 лв. 1.64160 лв. 08-07-2020г.

ПСБ Аспарухово

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.71700 лв. 0.64600 лв. 1.36300 лв. 0.27260 лв. 1.63560 лв. 08-07-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.66300 лв. 0.64600 лв. 1.30900 лв. 0.26180 лв. 1.57080 лв. 08-07-2020г.

ПСБ Карнобат

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.66300 лв. 0.64600 лв. 1.30900 лв. 0.26180 лв. 1.57080 лв. 08-07-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.66300 лв. 0.64600 лв. 1.30900 лв. 0.26180 лв. 1.57080 лв. 08-07-2020г.

ПБ Пловдив - Булмаркет

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Пропан-бутан смес LPG кг 0.75000 лв. 0.34000 лв. 1.09000 лв. 0.21800 лв. 1.30800 лв. 10-07-2020г.

ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.61400 лв. 0.71000 лв. 1.32400 лв. 0.26480 лв. 1.58880 лв. 03-07-2020г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 0.79400 лв. 0.71000 лв. 1.50400 лв. 0.30080 лв. 1.80480 лв. 03-07-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.65400 лв. 0.64600 лв. 1.30000 лв. 0.26000 лв. 1.56000 лв. 08-07-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.70900 лв. 0.64600 лв. 1.35500 лв. 0.27100 лв. 1.62600 лв. 07-07-2020г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.73000 лв. 0.34000 лв. 1.07000 лв. 0.21400 лв. 1.28400 лв. 10-07-2020г.