Zara Petrol Stations
0700 15 415
Enter
bg en

Terminal 1

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.83300 лв. 0.71000 лв. 1.54300 лв. 0.30860 лв. 1.85160 лв. 16-04-2021г.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент PLUS литри 0.84300 лв. 0.71000 лв. 1.55300 лв. 0.31060 лв. 1.86360 лв. 16-04-2021г.
Автомобилен бензин RON95 – Е5 литри 0.80300 лв. 0.71000 лв. 1.51300 лв. 0.30260 лв. 1.81560 лв. 16-04-2021г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 0.95200 лв. 0.71000 лв. 1.66200 лв. 0.33240 лв. 1.99440 лв. 16-04-2021г.
Биодизел – естeри на мастни киселини FAME 100 литри 1.60000 лв. 0.64600 лв. 2.24600 лв. 0.44920 лв. 2.69520 лв. 10-11-2020г.
Биоетанол - E100 литри 1.58000 лв. 11.00000 лв. 12.58000 лв. 2.51600 лв. 15.09600 лв. 10-11-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.77600 лв. 0.64600 лв. 1.42200 лв. 0.28440 лв. 1.70640 лв. 16-04-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.85300 лв. 0.64600 лв. 1.49900 лв. 0.29980 лв. 1.79880 лв. 16-04-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS литри 0.86300 лв. 0.64600 лв. 1.50900 лв. 0.30180 лв. 1.81080 лв. 16-04-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.77600 лв. 0.64600 лв. 1.42200 лв. 0.28440 лв. 1.70640 лв. 16-04-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори PLUS литри 0.78600 лв. 0.64600 лв. 1.43200 лв. 0.28640 лв. 1.71840 лв. 16-04-2021г.
Тежко гориво кг 1.10000 лв. 0.40000 лв. 1.50000 лв. 0.30000 лв. 1.80000 лв. 06-08-2020г.

Terminal 2

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Бутан C4H10 кг 0.90500 лв. 0.34000 лв. 1.24500 лв. 0.24900 лв. 1.49400 лв. 03-04-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.77600 лв. 0.64600 лв. 1.42200 лв. 0.28440 лв. 1.70640 лв. 16-04-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.85300 лв. 0.64600 лв. 1.49900 лв. 0.29980 лв. 1.79880 лв. 16-04-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.77600 лв. 0.64600 лв. 1.42200 лв. 0.28440 лв. 1.70640 лв. 16-04-2021г.
Пропан C3H8 кг 1.05500 лв. 0.34000 лв. 1.39500 лв. 0.27900 лв. 1.67400 лв. 03-04-2021г.
Пропан-бутан LPG за отопление кг 0.95500 лв. 0.00000 лв. 0.95500 лв. 0.19100 лв. 1.14600 лв. 03-04-2021г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.95500 лв. 0.34000 лв. 1.29500 лв. 0.25900 лв. 1.55400 лв. 03-04-2021г.

ПСБ Стара Загора

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.83300 лв. 0.71000 лв. 1.54300 лв. 0.30860 лв. 1.85160 лв. 16-04-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 СР-10 литри 0.80000 лв. 0.64600 лв. 1.44600 лв. 0.28920 лв. 1.73520 лв. 10-03-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.85300 лв. 0.64600 лв. 1.49900 лв. 0.29980 лв. 1.79880 лв. 16-04-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент СР-10 литри 0.85900 лв. 0.64600 лв. 1.50500 лв. 0.30100 лв. 1.80600 лв. 11-03-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.77600 лв. 0.64600 лв. 1.42200 лв. 0.28440 лв. 1.70640 лв. 16-04-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори CP-10 литри 0.80000 лв. 0.64600 лв. 1.44600 лв. 0.28920 лв. 1.73520 лв. 10-03-2021г.

ПСБ Пловдив

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.83300 лв. 0.71000 лв. 1.54300 лв. 0.30860 лв. 1.85160 лв. 16-04-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 СР-10 литри 0.80000 лв. 0.64600 лв. 1.44600 лв. 0.28920 лв. 1.73520 лв. 10-03-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.85300 лв. 0.64600 лв. 1.49900 лв. 0.29980 лв. 1.79880 лв. 16-04-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент СР-10 литри 0.85900 лв. 0.64600 лв. 1.50500 лв. 0.30100 лв. 1.80600 лв. 11-03-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.77600 лв. 0.64600 лв. 1.42200 лв. 0.28440 лв. 1.70640 лв. 16-04-2021г.

ПСБ Русе

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.82900 лв. 0.71000 лв. 1.53900 лв. 0.30780 лв. 1.84680 лв. 16-04-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 СР-10 литри 0.80400 лв. 0.64600 лв. 1.45000 лв. 0.29000 лв. 1.74000 лв. 10-03-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.86100 лв. 0.64600 лв. 1.50700 лв. 0.30140 лв. 1.80840 лв. 16-04-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент СР-10 литри 0.86800 лв. 0.64600 лв. 1.51400 лв. 0.30280 лв. 1.81680 лв. 11-03-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.78300 лв. 0.64600 лв. 1.42900 лв. 0.28580 лв. 1.71480 лв. 16-04-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори CP-10 литри 0.80400 лв. 0.64600 лв. 1.45000 лв. 0.29000 лв. 1.74000 лв. 10-03-2021г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.97000 лв. 0.34000 лв. 1.31000 лв. 0.26200 лв. 1.57200 лв. 10-04-2021г.

ПСБ Илиянци

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.82900 лв. 0.71000 лв. 1.53900 лв. 0.30780 лв. 1.84680 лв. 16-04-2021г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 0.95200 лв. 0.71000 лв. 1.66200 лв. 0.33240 лв. 1.99440 лв. 16-04-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 СР-10 литри 0.80400 лв. 0.64600 лв. 1.45000 лв. 0.29000 лв. 1.74000 лв. 10-03-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.86100 лв. 0.64600 лв. 1.50700 лв. 0.30140 лв. 1.80840 лв. 16-04-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент СР-10 литри 0.86800 лв. 0.64600 лв. 1.51400 лв. 0.30280 лв. 1.81680 лв. 11-03-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.78300 лв. 0.64600 лв. 1.42900 лв. 0.28580 лв. 1.71480 лв. 16-04-2021г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.97500 лв. 0.34000 лв. 1.31500 лв. 0.26300 лв. 1.57800 лв. 10-04-2021г.

ПБ Варна

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.82900 лв. 0.71000 лв. 1.53900 лв. 0.30780 лв. 1.84680 лв. 16-04-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.78300 лв. 0.64600 лв. 1.42900 лв. 0.28580 лв. 1.71480 лв. 16-04-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.86100 лв. 0.64600 лв. 1.50700 лв. 0.30140 лв. 1.80840 лв. 16-04-2021г.

ПБ Плевен

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.82900 лв. 0.71000 лв. 1.53900 лв. 0.30780 лв. 1.84680 лв. 16-04-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.86100 лв. 0.64600 лв. 1.50700 лв. 0.30140 лв. 1.80840 лв. 16-04-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент СР-10 литри 0.85200 лв. 0.64600 лв. 1.49800 лв. 0.29960 лв. 1.79760 лв. 13-04-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.78300 лв. 0.64600 лв. 1.42900 лв. 0.28580 лв. 1.71480 лв. 16-04-2021г.

ПБ Благоевград

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.82900 лв. 0.71000 лв. 1.53900 лв. 0.30780 лв. 1.84680 лв. 16-04-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.78300 лв. 0.64600 лв. 1.42900 лв. 0.28580 лв. 1.71480 лв. 16-04-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.86100 лв. 0.64600 лв. 1.50700 лв. 0.30140 лв. 1.80840 лв. 16-04-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент СР-10 литри 0.85200 лв. 0.64600 лв. 1.49800 лв. 0.29960 лв. 1.79760 лв. 13-04-2021г.

ПСБ Аспарухово

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.85100 лв. 0.64600 лв. 1.49700 лв. 0.29940 лв. 1.79640 лв. 16-04-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.77200 лв. 0.64600 лв. 1.41800 лв. 0.28360 лв. 1.70160 лв. 16-04-2021г.

ПСБ Карнобат

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.77200 лв. 0.64600 лв. 1.41800 лв. 0.28360 лв. 1.70160 лв. 16-04-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.77200 лв. 0.64600 лв. 1.41800 лв. 0.28360 лв. 1.70160 лв. 16-04-2021г.

ПБ Пловдив - Булмаркет

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Пропан-бутан смес LPG кг 0.97000 лв. 0.34000 лв. 1.31000 лв. 0.26200 лв. 1.57200 лв. 10-04-2021г.

ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.83600 лв. 0.71000 лв. 1.54600 лв. 0.30920 лв. 1.85520 лв. 16-04-2021г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 0.95200 лв. 0.71000 лв. 1.66200 лв. 0.33240 лв. 1.99440 лв. 16-04-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.76900 лв. 0.64600 лв. 1.41500 лв. 0.28300 лв. 1.69800 лв. 16-04-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 СР-10 литри 0.78900 лв. 0.64600 лв. 1.43500 лв. 0.28700 лв. 1.72200 лв. 10-03-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.84600 лв. 0.64600 лв. 1.49200 лв. 0.29840 лв. 1.79040 лв. 16-04-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент СР-10 литри 0.85200 лв. 0.64600 лв. 1.49800 лв. 0.29960 лв. 1.79760 лв. 11-03-2021г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.95500 лв. 0.34000 лв. 1.29500 лв. 0.25900 лв. 1.55400 лв. 03-04-2021г.