Zara Petrol Stations
0700 15 415
Enter
bg en

Terminal 1

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 1.93200 лв. 0.71000 лв. 2.64200 лв. 0.52840 лв. 3.17040 лв. 25-06-2022г.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент PLUS литри 1.94200 лв. 0.71000 лв. 2.65200 лв. 0.53040 лв. 3.18240 лв. 25-06-2022г.
Автомобилен бензин RON95 – Е5 литри 1.88000 лв. 0.71000 лв. 2.59000 лв. 0.51800 лв. 3.10800 лв. 25-06-2022г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 2.19600 лв. 0.71000 лв. 2.90600 лв. 0.58120 лв. 3.48720 лв. 25-06-2022г.
Биодизел – естeри на мастни киселини FAME 100 литри 3.30000 лв. 0.64600 лв. 3.94600 лв. 0.78920 лв. 4.73520 лв. 26-05-2022г.
Биоетанол - E100 литри 2.44000 лв. 11.00000 лв. 13.44000 лв. 2.68800 лв. 16.12800 лв. 26-05-2022г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 2.14800 лв. 0.64600 лв. 2.79400 лв. 0.55880 лв. 3.35280 лв. 25-06-2022г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 2.20900 лв. 0.64600 лв. 2.85500 лв. 0.57100 лв. 3.42600 лв. 25-06-2022г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS литри 2.21900 лв. 0.64600 лв. 2.86500 лв. 0.57300 лв. 3.43800 лв. 25-06-2022г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 2.14800 лв. 0.64600 лв. 2.79400 лв. 0.55880 лв. 3.35280 лв. 25-06-2022г.
Гориво за извънпътна техника и трактори PLUS литри 2.15800 лв. 0.64600 лв. 2.80400 лв. 0.56080 лв. 3.36480 лв. 25-06-2022г.
Пропан-бутан смес LPG кг 1.66500 лв. 0.34000 лв. 2.00500 лв. 0.40100 лв. 2.40600 лв. 25-06-2022г.
Тежко гориво кг 2.35000 лв. 0.40000 лв. 2.75000 лв. 0.55000 лв. 3.30000 лв. 26-05-2022г.

Terminal 2

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Бутан C4H10 кг 1.61500 лв. 0.34000 лв. 1.95500 лв. 0.39100 лв. 2.34600 лв. 25-06-2022г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 2.14800 лв. 0.64600 лв. 2.79400 лв. 0.55880 лв. 3.35280 лв. 25-06-2022г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 2.20900 лв. 0.64600 лв. 2.85500 лв. 0.57100 лв. 3.42600 лв. 25-06-2022г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 2.14800 лв. 0.64600 лв. 2.79400 лв. 0.55880 лв. 3.35280 лв. 25-06-2022г.
Пропан C3H8 кг 1.76500 лв. 0.34000 лв. 2.10500 лв. 0.42100 лв. 2.52600 лв. 25-06-2022г.
Пропан-бутан LPG за отопление литри 0.95833 лв. 0.00000 лв. 0.95833 лв. 0.19167 лв. 1.15000 лв. 22-06-2022г.
Пропан-бутан смес LPG кг 1.66500 лв. 0.34000 лв. 2.00500 лв. 0.40100 лв. 2.40600 лв. 25-06-2022г.

ПСБ Стара Загора

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 1.92800 лв. 0.71000 лв. 2.63800 лв. 0.52760 лв. 3.16560 лв. 25-06-2022г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 2.20900 лв. 0.64600 лв. 2.85500 лв. 0.57100 лв. 3.42600 лв. 25-06-2022г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 2.14800 лв. 0.64600 лв. 2.79400 лв. 0.55880 лв. 3.35280 лв. 25-06-2022г.

ПСБ Пловдив

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 1.92800 лв. 0.71000 лв. 2.63800 лв. 0.52760 лв. 3.16560 лв. 25-06-2022г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 2.20900 лв. 0.64600 лв. 2.85500 лв. 0.57100 лв. 3.42600 лв. 25-06-2022г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 2.14800 лв. 0.64600 лв. 2.79400 лв. 0.55880 лв. 3.35280 лв. 25-06-2022г.

ПСБ Русе

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 1.92800 лв. 0.71000 лв. 2.63800 лв. 0.52760 лв. 3.16560 лв. 25-06-2022г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 2.22200 лв. 0.64600 лв. 2.86800 лв. 0.57360 лв. 3.44160 лв. 25-06-2022г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 2.16100 лв. 0.64600 лв. 2.80700 лв. 0.56140 лв. 3.36840 лв. 25-06-2022г.
Пропан-бутан смес LPG кг 1.60000 лв. 0.34000 лв. 1.94000 лв. 0.38800 лв. 2.32800 лв. 23-06-2022г.

ПСБ Илиянци

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 1.92300 лв. 0.71000 лв. 2.63300 лв. 0.52660 лв. 3.15960 лв. 25-06-2022г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 2.17100 лв. 0.71000 лв. 2.88100 лв. 0.57620 лв. 3.45720 лв. 25-06-2022г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 2.21700 лв. 0.64600 лв. 2.86300 лв. 0.57260 лв. 3.43560 лв. 25-06-2022г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 2.15600 лв. 0.64600 лв. 2.80200 лв. 0.56040 лв. 3.36240 лв. 25-06-2022г.
Пропан-бутан смес LPG кг 1.61000 лв. 0.34000 лв. 1.95000 лв. 0.39000 лв. 2.34000 лв. 23-06-2022г.

ПБ Плевен

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 1.94800 лв. 0.71000 лв. 2.65800 лв. 0.53160 лв. 3.18960 лв. 25-06-2022г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 2.22700 лв. 0.64600 лв. 2.87300 лв. 0.57460 лв. 3.44760 лв. 25-06-2022г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 2.16600 лв. 0.64600 лв. 2.81200 лв. 0.56240 лв. 3.37440 лв. 25-06-2022г.

ПСБ Аспарухово

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 2.20500 лв. 0.64600 лв. 2.85100 лв. 0.57020 лв. 3.42120 лв. 25-06-2022г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 2.14400 лв. 0.64600 лв. 2.79000 лв. 0.55800 лв. 3.34800 лв. 25-06-2022г.

ПСБ Карнобат

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 2.14000 лв. 0.64600 лв. 2.78600 лв. 0.55720 лв. 3.34320 лв. 25-06-2022г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 2.14000 лв. 0.64600 лв. 2.78600 лв. 0.55720 лв. 3.34320 лв. 25-06-2022г.

ПБ Пловдив - Булмаркет

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Пропан-бутан смес LPG кг 1.60500 лв. 0.34000 лв. 1.94500 лв. 0.38900 лв. 2.33400 лв. 23-06-2022г.

ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 1.93300 лв. 0.71000 лв. 2.64300 лв. 0.52860 лв. 3.17160 лв. 25-06-2022г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 2.17100 лв. 0.71000 лв. 2.88100 лв. 0.57620 лв. 3.45720 лв. 25-06-2022г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 2.14000 лв. 0.64600 лв. 2.78600 лв. 0.55720 лв. 3.34320 лв. 25-06-2022г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 2.20100 лв. 0.64600 лв. 2.84700 лв. 0.56940 лв. 3.41640 лв. 25-06-2022г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 2.14000 лв. 0.64600 лв. 2.78600 лв. 0.55720 лв. 3.34320 лв. 25-06-2022г.
Пропан-бутан смес LPG кг 1.58000 лв. 0.34000 лв. 1.92000 лв. 0.38400 лв. 2.30400 лв. 23-06-2022г.