Zara Petrol Stations
0700 15 415
Enter
bg en

Terminal 1

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.98600 лв. 0.71000 лв. 1.69600 лв. 0.33920 лв. 2.03520 лв. 18-04-2019г.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент PLUS литри 0.99600 лв. 0.71000 лв. 1.70600 лв. 0.34120 лв. 2.04720 лв. 18-04-2019г.
Автомобилен бензин RON95 – Е5 литри 0.95200 лв. 0.71000 лв. 1.66200 лв. 0.33240 лв. 1.99440 лв. 18-04-2019г.
Биодизел – естeри на мастни киселини FAME 100 литри 1.50000 лв. 0.64600 лв. 2.14600 лв. 0.42920 лв. 2.57520 лв. 03-04-2019г.
Биоетанол - E100 литри 1.27000 лв. 11.00000 лв. 12.27000 лв. 2.45400 лв. 14.72400 лв. 03-04-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 1.04300 лв. 0.64600 лв. 1.68900 лв. 0.33780 лв. 2.02680 лв. 19-04-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.09300 лв. 0.64600 лв. 1.73900 лв. 0.34780 лв. 2.08680 лв. 19-04-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS литри 1.10300 лв. 0.64600 лв. 1.74900 лв. 0.34980 лв. 2.09880 лв. 19-04-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 1.04300 лв. 0.64600 лв. 1.68900 лв. 0.33780 лв. 2.02680 лв. 19-04-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори PLUS литри 1.05300 лв. 0.64600 лв. 1.69900 лв. 0.33980 лв. 2.03880 лв. 19-04-2019г.
Тежко гориво кг 1.48000 лв. 0.40000 лв. 1.88000 лв. 0.37600 лв. 2.25600 лв. 15-01-2019г.

Terminal 2

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Бутан C4H10 кг 0.94500 лв. 0.34000 лв. 1.28500 лв. 0.25700 лв. 1.54200 лв. 10-12-2018г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 1.04300 лв. 0.64600 лв. 1.68900 лв. 0.33780 лв. 2.02680 лв. 19-04-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.09300 лв. 0.64600 лв. 1.73900 лв. 0.34780 лв. 2.08680 лв. 19-04-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 1.04300 лв. 0.64600 лв. 1.68900 лв. 0.33780 лв. 2.02680 лв. 19-04-2019г.
Пропан C3H8 кг 1.13000 лв. 0.34000 лв. 1.47000 лв. 0.29400 лв. 1.76400 лв. 10-12-2018г.
Пропан-бутан LPG за отопление кг 0.95000 лв. 0.00000 лв. 0.95000 лв. 0.19000 лв. 1.14000 лв. 17-04-2019г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.95000 лв. 0.34000 лв. 1.29000 лв. 0.25800 лв. 1.54800 лв. 17-04-2019г.

ПСБ Стара Загора

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.98600 лв. 0.71000 лв. 1.69600 лв. 0.33920 лв. 2.03520 лв. 18-04-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.09300 лв. 0.64600 лв. 1.73900 лв. 0.34780 лв. 2.08680 лв. 19-04-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 1.04300 лв. 0.64600 лв. 1.68900 лв. 0.33780 лв. 2.02680 лв. 19-04-2019г.

ПСБ Пловдив

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.98600 лв. 0.71000 лв. 1.69600 лв. 0.33920 лв. 2.03520 лв. 18-04-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.09300 лв. 0.64600 лв. 1.73900 лв. 0.34780 лв. 2.08680 лв. 19-04-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 1.04300 лв. 0.64600 лв. 1.68900 лв. 0.33780 лв. 2.02680 лв. 19-04-2019г.

ПСБ Русе

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.99400 лв. 0.71000 лв. 1.70400 лв. 0.34080 лв. 2.04480 лв. 18-04-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.08900 лв. 0.64600 лв. 1.73500 лв. 0.34700 лв. 2.08200 лв. 19-04-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 1.04700 лв. 0.64600 лв. 1.69300 лв. 0.33860 лв. 2.03160 лв. 19-04-2019г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.96500 лв. 0.34000 лв. 1.30500 лв. 0.26100 лв. 1.56600 лв. 17-04-2019г.

ПСБ Илиянци

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.99400 лв. 0.71000 лв. 1.70400 лв. 0.34080 лв. 2.04480 лв. 18-04-2019г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 1.09500 лв. 0.71000 лв. 1.80500 лв. 0.36100 лв. 2.16600 лв. 17-04-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.09800 лв. 0.64600 лв. 1.74400 лв. 0.34880 лв. 2.09280 лв. 19-04-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 1.04700 лв. 0.64600 лв. 1.69300 лв. 0.33860 лв. 2.03160 лв. 19-04-2019г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.97000 лв. 0.34000 лв. 1.31000 лв. 0.26200 лв. 1.57200 лв. 17-04-2019г.

ПБ Варна

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.99400 лв. 0.71000 лв. 1.70400 лв. 0.34080 лв. 2.04480 лв. 18-04-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 1.05100 лв. 0.64600 лв. 1.69700 лв. 0.33940 лв. 2.03640 лв. 19-04-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.09800 лв. 0.64600 лв. 1.74400 лв. 0.34880 лв. 2.09280 лв. 19-04-2019г.

ПБ Плевен

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.99400 лв. 0.71000 лв. 1.70400 лв. 0.34080 лв. 2.04480 лв. 18-04-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.09800 лв. 0.64600 лв. 1.74400 лв. 0.34880 лв. 2.09280 лв. 19-04-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 1.04300 лв. 0.64600 лв. 1.68900 лв. 0.33780 лв. 2.02680 лв. 19-04-2019г.

ПБ Благоевград

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.99400 лв. 0.71000 лв. 1.70400 лв. 0.34080 лв. 2.04480 лв. 18-04-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 1.04300 лв. 0.64600 лв. 1.68900 лв. 0.33780 лв. 2.02680 лв. 19-04-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.09800 лв. 0.64600 лв. 1.74400 лв. 0.34880 лв. 2.09280 лв. 19-04-2019г.

ПСБ Аспарухово

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.09800 лв. 0.64600 лв. 1.74400 лв. 0.34880 лв. 2.09280 лв. 19-04-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 1.04700 лв. 0.64600 лв. 1.69300 лв. 0.33860 лв. 2.03160 лв. 19-04-2019г.

ПСБ Карнобат

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 1.04300 лв. 0.64600 лв. 1.68900 лв. 0.33780 лв. 2.02680 лв. 19-04-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 1.04300 лв. 0.64600 лв. 1.68900 лв. 0.33780 лв. 2.02680 лв. 19-04-2019г.

ПБ Пловдив - Булмаркет

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Пропан-бутан смес LPG кг 0.96000 лв. 0.34000 лв. 1.30000 лв. 0.26000 лв. 1.56000 лв. 17-04-2019г.

ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.98600 лв. 0.71000 лв. 1.69600 лв. 0.33920 лв. 2.03520 лв. 18-04-2019г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 1.09500 лв. 0.71000 лв. 1.80500 лв. 0.36100 лв. 2.16600 лв. 17-04-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 1.04300 лв. 0.64600 лв. 1.68900 лв. 0.33780 лв. 2.02680 лв. 19-04-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.09300 лв. 0.64600 лв. 1.73900 лв. 0.34780 лв. 2.08680 лв. 19-04-2019г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.95000 лв. 0.34000 лв. 1.29000 лв. 0.25800 лв. 1.54800 лв. 17-04-2019г.