Zara Petrol Stations
0700 15 415
Enter
bg en

Terminal 1

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.54300 лв. 0.71000 лв. 1.25300 лв. 0.25060 лв. 1.50360 лв. 31-03-2020г.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент PLUS литри 0.55300 лв. 0.71000 лв. 1.26300 лв. 0.25260 лв. 1.51560 лв. 31-03-2020г.
Автомобилен бензин RON95 – Е5 литри 0.46200 лв. 0.71000 лв. 1.17200 лв. 0.23440 лв. 1.40640 лв. 28-03-2020г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 0.77500 лв. 0.71000 лв. 1.48500 лв. 0.29700 лв. 1.78200 лв. 31-03-2020г.
Биодизел – естeри на мастни киселини FAME 100 литри 1.90000 лв. 0.64600 лв. 2.54600 лв. 0.50920 лв. 3.05520 лв. 28-02-2020г.
Биоетанол - E100 литри 1.40000 лв. 11.00000 лв. 12.40000 лв. 2.48000 лв. 14.88000 лв. 28-02-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.57900 лв. 0.64600 лв. 1.22500 лв. 0.24500 лв. 1.47000 лв. 31-03-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.63700 лв. 0.64600 лв. 1.28300 лв. 0.25660 лв. 1.53960 лв. 31-03-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS литри 0.64700 лв. 0.64600 лв. 1.29300 лв. 0.25860 лв. 1.55160 лв. 31-03-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.57900 лв. 0.64600 лв. 1.22500 лв. 0.24500 лв. 1.47000 лв. 31-03-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори PLUS литри 0.58900 лв. 0.64600 лв. 1.23500 лв. 0.24700 лв. 1.48200 лв. 31-03-2020г.
Тежко гориво кг 1.10000 лв. 0.40000 лв. 1.50000 лв. 0.30000 лв. 1.80000 лв. 28-02-2020г.

Terminal 2

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Бутан C4H10 кг 0.49500 лв. 0.34000 лв. 0.83500 лв. 0.16700 лв. 1.00200 лв. 31-03-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.57900 лв. 0.64600 лв. 1.22500 лв. 0.24500 лв. 1.47000 лв. 31-03-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.63700 лв. 0.64600 лв. 1.28300 лв. 0.25660 лв. 1.53960 лв. 31-03-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.57900 лв. 0.64600 лв. 1.22500 лв. 0.24500 лв. 1.47000 лв. 31-03-2020г.
Пропан C3H8 кг 0.64500 лв. 0.34000 лв. 0.98500 лв. 0.19700 лв. 1.18200 лв. 31-03-2020г.
Пропан-бутан LPG за отопление кг 0.54500 лв. 0.00000 лв. 0.54500 лв. 0.10900 лв. 0.65400 лв. 31-03-2020г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.54500 лв. 0.34000 лв. 0.88500 лв. 0.17700 лв. 1.06200 лв. 31-03-2020г.

ПСБ Стара Загора

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.54300 лв. 0.71000 лв. 1.25300 лв. 0.25060 лв. 1.50360 лв. 31-03-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.63700 лв. 0.64600 лв. 1.28300 лв. 0.25660 лв. 1.53960 лв. 31-03-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.57900 лв. 0.64600 лв. 1.22500 лв. 0.24500 лв. 1.47000 лв. 31-03-2020г.

ПСБ Пловдив

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.54600 лв. 0.71000 лв. 1.25600 лв. 0.25120 лв. 1.50720 лв. 31-03-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.63700 лв. 0.64600 лв. 1.28300 лв. 0.25660 лв. 1.53960 лв. 31-03-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.57900 лв. 0.64600 лв. 1.22500 лв. 0.24500 лв. 1.47000 лв. 31-03-2020г.

ПСБ Русе

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.55300 лв. 0.71000 лв. 1.26300 лв. 0.25260 лв. 1.51560 лв. 31-03-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.64200 лв. 0.64600 лв. 1.28800 лв. 0.25760 лв. 1.54560 лв. 31-03-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.58300 лв. 0.64600 лв. 1.22900 лв. 0.24580 лв. 1.47480 лв. 31-03-2020г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.55000 лв. 0.34000 лв. 0.89000 лв. 0.17800 лв. 1.06800 лв. 31-03-2020г.

ПСБ Илиянци

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.55300 лв. 0.71000 лв. 1.26300 лв. 0.25260 лв. 1.51560 лв. 31-03-2020г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 0.77500 лв. 0.71000 лв. 1.48500 лв. 0.29700 лв. 1.78200 лв. 31-03-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.64200 лв. 0.64600 лв. 1.28800 лв. 0.25760 лв. 1.54560 лв. 31-03-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.58300 лв. 0.64600 лв. 1.22900 лв. 0.24580 лв. 1.47480 лв. 31-03-2020г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.57500 лв. 0.34000 лв. 0.91500 лв. 0.18300 лв. 1.09800 лв. 31-03-2020г.

ПБ Варна

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.55300 лв. 0.71000 лв. 1.26300 лв. 0.25260 лв. 1.51560 лв. 31-03-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.58300 лв. 0.64600 лв. 1.22900 лв. 0.24580 лв. 1.47480 лв. 31-03-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.64200 лв. 0.64600 лв. 1.28800 лв. 0.25760 лв. 1.54560 лв. 31-03-2020г.

ПБ Плевен

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.55300 лв. 0.71000 лв. 1.26300 лв. 0.25260 лв. 1.51560 лв. 31-03-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.64200 лв. 0.64600 лв. 1.28800 лв. 0.25760 лв. 1.54560 лв. 31-03-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.57900 лв. 0.64600 лв. 1.22500 лв. 0.24500 лв. 1.47000 лв. 31-03-2020г.

ПБ Благоевград

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.55300 лв. 0.71000 лв. 1.26300 лв. 0.25260 лв. 1.51560 лв. 31-03-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.57900 лв. 0.64600 лв. 1.22500 лв. 0.24500 лв. 1.47000 лв. 31-03-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.64200 лв. 0.64600 лв. 1.28800 лв. 0.25760 лв. 1.54560 лв. 31-03-2020г.

ПСБ Аспарухово

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.63300 лв. 0.64600 лв. 1.27900 лв. 0.25580 лв. 1.53480 лв. 31-03-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.57400 лв. 0.64600 лв. 1.22000 лв. 0.24400 лв. 1.46400 лв. 31-03-2020г.

ПСБ Карнобат

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.57400 лв. 0.64600 лв. 1.22000 лв. 0.24400 лв. 1.46400 лв. 31-03-2020г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.57400 лв. 0.64600 лв. 1.22000 лв. 0.24400 лв. 1.46400 лв. 31-03-2020г.

ПБ Пловдив - Булмаркет

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Пропан-бутан смес LPG кг 0.56500 лв. 0.34000 лв. 0.90500 лв. 0.18100 лв. 1.08600 лв. 31-03-2020г.

ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.53100 лв. 0.71000 лв. 1.24100 лв. 0.24820 лв. 1.48920 лв. 31-03-2020г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 0.77500 лв. 0.71000 лв. 1.48500 лв. 0.29700 лв. 1.78200 лв. 31-03-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.56200 лв. 0.64600 лв. 1.20800 лв. 0.24160 лв. 1.44960 лв. 31-03-2020г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 0.62100 лв. 0.64600 лв. 1.26700 лв. 0.25340 лв. 1.52040 лв. 31-03-2020г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.54500 лв. 0.34000 лв. 0.88500 лв. 0.17700 лв. 1.06200 лв. 31-03-2020г.