Zara Petrol Stations
0700 15 415
Enter
bg en

Terminal 1

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.78300 лв. 0.71000 лв. 1.49300 лв. 0.29860 лв. 1.79160 лв. 16-02-2019г.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент PLUS литри 0.79300 лв. 0.71000 лв. 1.50300 лв. 0.30060 лв. 1.80360 лв. 16-02-2019г.
Автомобилен бензин RON95 – Е5 литри 0.73800 лв. 0.71000 лв. 1.44800 лв. 0.28960 лв. 1.73760 лв. 16-02-2019г.
Биодизел – естeри на мастни киселини FAME 100 литри 1.66000 лв. 0.64600 лв. 2.30600 лв. 0.46120 лв. 2.76720 лв. 15-01-2019г.
Биоетанол - E100 литри 1.35000 лв. 11.00000 лв. 12.35000 лв. 2.47000 лв. 14.82000 лв. 15-01-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.98800 лв. 0.64600 лв. 1.63400 лв. 0.32680 лв. 1.96080 лв. 16-02-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.03900 лв. 0.64600 лв. 1.68500 лв. 0.33700 лв. 2.02200 лв. 16-02-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS литри 1.04900 лв. 0.64600 лв. 1.69500 лв. 0.33900 лв. 2.03400 лв. 16-02-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.98800 лв. 0.64600 лв. 1.63400 лв. 0.32680 лв. 1.96080 лв. 16-02-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори PLUS литри 0.99800 лв. 0.64600 лв. 1.64400 лв. 0.32880 лв. 1.97280 лв. 16-02-2019г.
Тежко гориво кг 1.48000 лв. 0.40000 лв. 1.88000 лв. 0.37600 лв. 2.25600 лв. 15-01-2019г.

Terminal 2

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Бутан C4H10 кг 0.94500 лв. 0.34000 лв. 1.28500 лв. 0.25700 лв. 1.54200 лв. 10-12-2018г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.98800 лв. 0.64600 лв. 1.63400 лв. 0.32680 лв. 1.96080 лв. 16-02-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.03900 лв. 0.64600 лв. 1.68500 лв. 0.33700 лв. 2.02200 лв. 16-02-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.98800 лв. 0.64600 лв. 1.63400 лв. 0.32680 лв. 1.96080 лв. 16-02-2019г.
Пропан C3H8 кг 1.13000 лв. 0.34000 лв. 1.47000 лв. 0.29400 лв. 1.76400 лв. 10-12-2018г.
Пропан-бутан LPG за отопление кг 0.89500 лв. 0.00000 лв. 0.89500 лв. 0.17900 лв. 1.07400 лв. 15-02-2019г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.89500 лв. 0.34000 лв. 1.23500 лв. 0.24700 лв. 1.48200 лв. 15-02-2019г.

ПСБ Стара Загора

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.78300 лв. 0.71000 лв. 1.49300 лв. 0.29860 лв. 1.79160 лв. 16-02-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.03900 лв. 0.64600 лв. 1.68500 лв. 0.33700 лв. 2.02200 лв. 16-02-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.98800 лв. 0.64600 лв. 1.63400 лв. 0.32680 лв. 1.96080 лв. 16-02-2019г.

ПСБ Пловдив

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.78300 лв. 0.71000 лв. 1.49300 лв. 0.29860 лв. 1.79160 лв. 16-02-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.03900 лв. 0.64600 лв. 1.68500 лв. 0.33700 лв. 2.02200 лв. 16-02-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.98800 лв. 0.64600 лв. 1.63400 лв. 0.32680 лв. 1.96080 лв. 16-02-2019г.

ПСБ Русе

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.78300 лв. 0.71000 лв. 1.49300 лв. 0.29860 лв. 1.79160 лв. 16-02-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.03900 лв. 0.64600 лв. 1.68500 лв. 0.33700 лв. 2.02200 лв. 16-02-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.98800 лв. 0.64600 лв. 1.63400 лв. 0.32680 лв. 1.96080 лв. 16-02-2019г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.89500 лв. 0.34000 лв. 1.23500 лв. 0.24700 лв. 1.48200 лв. 15-02-2019г.

ПСБ Илиянци

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.78700 лв. 0.71000 лв. 1.49700 лв. 0.29940 лв. 1.79640 лв. 16-02-2019г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 0.88500 лв. 0.71000 лв. 1.59500 лв. 0.31900 лв. 1.91400 лв. 15-02-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.03900 лв. 0.64600 лв. 1.68500 лв. 0.33700 лв. 2.02200 лв. 16-02-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.98800 лв. 0.64600 лв. 1.63400 лв. 0.32680 лв. 1.96080 лв. 16-02-2019г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.91500 лв. 0.34000 лв. 1.25500 лв. 0.25100 лв. 1.50600 лв. 15-02-2019г.

ПБ Варна

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.78300 лв. 0.71000 лв. 1.49300 лв. 0.29860 лв. 1.79160 лв. 16-02-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.98800 лв. 0.64600 лв. 1.63400 лв. 0.32680 лв. 1.96080 лв. 16-02-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.03900 лв. 0.64600 лв. 1.68500 лв. 0.33700 лв. 2.02200 лв. 16-02-2019г.

ПБ Плевен

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.78300 лв. 0.71000 лв. 1.49300 лв. 0.29860 лв. 1.79160 лв. 16-02-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.03900 лв. 0.64600 лв. 1.68500 лв. 0.33700 лв. 2.02200 лв. 16-02-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.98800 лв. 0.64600 лв. 1.63400 лв. 0.32680 лв. 1.96080 лв. 16-02-2019г.

ПБ Благоевград

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.78300 лв. 0.71000 лв. 1.49300 лв. 0.29860 лв. 1.79160 лв. 16-02-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.98800 лв. 0.64600 лв. 1.63400 лв. 0.32680 лв. 1.96080 лв. 16-02-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.03900 лв. 0.64600 лв. 1.68500 лв. 0.33700 лв. 2.02200 лв. 16-02-2019г.

ПСБ Аспарухово

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.03900 лв. 0.64600 лв. 1.68500 лв. 0.33700 лв. 2.02200 лв. 16-02-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.98800 лв. 0.64600 лв. 1.63400 лв. 0.32680 лв. 1.96080 лв. 16-02-2019г.

ПСБ Карнобат

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.98800 лв. 0.64600 лв. 1.63400 лв. 0.32680 лв. 1.96080 лв. 16-02-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.98800 лв. 0.64600 лв. 1.63400 лв. 0.32680 лв. 1.96080 лв. 16-02-2019г.

ПБ Пловдив - Булмаркет

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Пропан-бутан смес LPG кг 0.90500 лв. 0.34000 лв. 1.24500 лв. 0.24900 лв. 1.49400 лв. 15-02-2019г.

ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.78700 лв. 0.71000 лв. 1.49700 лв. 0.29940 лв. 1.79640 лв. 16-02-2019г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 0.88500 лв. 0.71000 лв. 1.59500 лв. 0.31900 лв. 1.91400 лв. 16-02-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.98800 лв. 0.64600 лв. 1.63400 лв. 0.32680 лв. 1.96080 лв. 16-02-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.03900 лв. 0.64600 лв. 1.68500 лв. 0.33700 лв. 2.02200 лв. 16-02-2019г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.89500 лв. 0.34000 лв. 1.23500 лв. 0.24700 лв. 1.48200 лв. 15-02-2019г.