Zara Petrol Stations
0700 15 415
Enter
bg en

Terminal 1

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
LPG пропан-бутан за отопление литри 0.72500 лв. 0.00000 лв. 0.72500 лв. 0.14500 лв. 0.87000 лв. 19-06-2024г.
LPG пропан-бутан-смес кг 1.09000 лв. 0.34000 лв. 1.43000 лв. 0.28600 лв. 1.71600 лв. 20-06-2024г.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 1.24084 лв. 0.71000 лв. 1.95084 лв. 0.39017 лв. 2.34101 лв. 21-06-2024г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 1.36900 лв. 0.71000 лв. 2.07900 лв. 0.41580 лв. 2.49480 лв. 20-06-2024г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.32790 лв. 0.64600 лв. 1.97390 лв. 0.39478 лв. 2.36868 лв. 20-06-2024г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 1.27876 лв. 0.64600 лв. 1.92476 лв. 0.38495 лв. 2.30971 лв. 20-06-2024г.
Тежко гориво кг 2.35000 лв. 0.40000 лв. 2.75000 лв. 0.55000 лв. 3.30000 лв. 26-05-2022г.

Terminal 2

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
LPG Бутан C4H10 кг 1.04000 лв. 0.34000 лв. 1.38000 лв. 0.27600 лв. 1.65600 лв. 20-06-2024г.
LPG Пропан C3H8 кг 1.19000 лв. 0.34000 лв. 1.53000 лв. 0.30600 лв. 1.83600 лв. 20-06-2024г.
LPG пропан-бутан-смес кг 1.09000 лв. 0.34000 лв. 1.43000 лв. 0.28600 лв. 1.71600 лв. 20-06-2024г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.32790 лв. 0.64600 лв. 1.97390 лв. 0.39478 лв. 2.36868 лв. 20-06-2024г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 1.27876 лв. 0.64600 лв. 1.92476 лв. 0.38495 лв. 2.30971 лв. 20-06-2024г.
Дизелово гориво - маркирано за ОАКП "Blue" литри 1.29876 лв. 0.00000 лв. 1.29876 лв. 0.25975 лв. 1.55851 лв. 20-06-2024г.
Пътен битум 50/70 кг 1.00486 лв. 0.00000 лв. 1.00486 лв. 0.20097 лв. 1.20583 лв. 28-05-2024г.