Zara Petrol Stations
0700 15 415
Enter
bg en

Terminal 1

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 1.07900 лв. 0.71000 лв. 1.78900 лв. 0.35780 лв. 2.14680 лв. 19-10-2021г.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент PLUS литри 1.08900 лв. 0.71000 лв. 1.79900 лв. 0.35980 лв. 2.15880 лв. 19-10-2021г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 1.21700 лв. 0.71000 лв. 1.92700 лв. 0.38540 лв. 2.31240 лв. 19-10-2021г.
Биодизел – естeри на мастни киселини FAME 100 литри 2.65000 лв. 0.64600 лв. 3.29600 лв. 0.65920 лв. 3.95520 лв. 04-10-2021г.
Биоетанол - E100 литри 1.60000 лв. 11.00000 лв. 12.60000 лв. 2.52000 лв. 15.12000 лв. 04-10-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 1.07800 лв. 0.64600 лв. 1.72400 лв. 0.34480 лв. 2.06880 лв. 19-10-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.19000 лв. 0.64600 лв. 1.83600 лв. 0.36720 лв. 2.20320 лв. 19-10-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS литри 1.20000 лв. 0.64600 лв. 1.84600 лв. 0.36920 лв. 2.21520 лв. 19-10-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 1.07800 лв. 0.64600 лв. 1.72400 лв. 0.34480 лв. 2.06880 лв. 19-10-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори PLUS литри 1.08800 лв. 0.64600 лв. 1.73400 лв. 0.34680 лв. 2.08080 лв. 19-10-2021г.
Пропан-бутан смес LPG кг 1.58500 лв. 0.34000 лв. 1.92500 лв. 0.38500 лв. 2.31000 лв. 20-10-2021г.
Тежко гориво кг 1.10000 лв. 0.40000 лв. 1.50000 лв. 0.30000 лв. 1.80000 лв. 06-08-2020г.

Terminal 2

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Бутан C4H10 кг 1.53500 лв. 0.34000 лв. 1.87500 лв. 0.37500 лв. 2.25000 лв. 20-10-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 1.07800 лв. 0.64600 лв. 1.72400 лв. 0.34480 лв. 2.06880 лв. 19-10-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.19000 лв. 0.64600 лв. 1.83600 лв. 0.36720 лв. 2.20320 лв. 19-10-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 1.07800 лв. 0.64600 лв. 1.72400 лв. 0.34480 лв. 2.06880 лв. 19-10-2021г.
Пропан C3H8 кг 1.68500 лв. 0.34000 лв. 2.02500 лв. 0.40500 лв. 2.43000 лв. 20-10-2021г.
Пропан-бутан LPG за отопление литри 0.95833 лв. 0.00000 лв. 0.95833 лв. 0.19167 лв. 1.15000 лв. 19-10-2021г.
Пропан-бутан смес LPG кг 1.58500 лв. 0.34000 лв. 1.92500 лв. 0.38500 лв. 2.31000 лв. 20-10-2021г.

ПСБ Стара Загора

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 1.07700 лв. 0.71000 лв. 1.78700 лв. 0.35740 лв. 2.14440 лв. 19-10-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.18800 лв. 0.64600 лв. 1.83400 лв. 0.36680 лв. 2.20080 лв. 19-10-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 1.07600 лв. 0.64600 лв. 1.72200 лв. 0.34440 лв. 2.06640 лв. 19-10-2021г.

ПСБ Пловдив

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 1.07700 лв. 0.71000 лв. 1.78700 лв. 0.35740 лв. 2.14440 лв. 19-10-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.18800 лв. 0.64600 лв. 1.83400 лв. 0.36680 лв. 2.20080 лв. 19-10-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 1.07600 лв. 0.64600 лв. 1.72200 лв. 0.34440 лв. 2.06640 лв. 19-10-2021г.

ПСБ Русе

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 1.08100 лв. 0.71000 лв. 1.79100 лв. 0.35820 лв. 2.14920 лв. 19-10-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.20100 лв. 0.64600 лв. 1.84700 лв. 0.36940 лв. 2.21640 лв. 19-10-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 1.08900 лв. 0.64600 лв. 1.73500 лв. 0.34700 лв. 2.08200 лв. 19-10-2021г.
Пропан-бутан смес LPG кг 1.58500 лв. 0.34000 лв. 1.92500 лв. 0.38500 лв. 2.31000 лв. 20-10-2021г.

ПСБ Илиянци

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 1.07200 лв. 0.71000 лв. 1.78200 лв. 0.35640 лв. 2.13840 лв. 19-10-2021г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 1.19700 лв. 0.71000 лв. 1.90700 лв. 0.38140 лв. 2.28840 лв. 19-10-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.19600 лв. 0.64600 лв. 1.84200 лв. 0.36840 лв. 2.21040 лв. 19-10-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 1.08400 лв. 0.64600 лв. 1.73000 лв. 0.34600 лв. 2.07600 лв. 19-10-2021г.
Пропан-бутан смес LPG кг 1.60500 лв. 0.34000 лв. 1.94500 лв. 0.38900 лв. 2.33400 лв. 20-10-2021г.

ПБ Варна

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 1.08100 лв. 0.71000 лв. 1.79100 лв. 0.35820 лв. 2.14920 лв. 19-10-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 1.08400 лв. 0.64600 лв. 1.73000 лв. 0.34600 лв. 2.07600 лв. 19-10-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.19600 лв. 0.64600 лв. 1.84200 лв. 0.36840 лв. 2.21040 лв. 19-10-2021г.

ПБ Плевен

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 1.07700 лв. 0.71000 лв. 1.78700 лв. 0.35740 лв. 2.14440 лв. 19-10-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.20100 лв. 0.64600 лв. 1.84700 лв. 0.36940 лв. 2.21640 лв. 19-10-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 1.08900 лв. 0.64600 лв. 1.73500 лв. 0.34700 лв. 2.08200 лв. 19-10-2021г.

ПБ Благоевград

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 1.07700 лв. 0.71000 лв. 1.78700 лв. 0.35740 лв. 2.14440 лв. 19-10-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 1.08900 лв. 0.64600 лв. 1.73500 лв. 0.34700 лв. 2.08200 лв. 19-10-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.20100 лв. 0.64600 лв. 1.84700 лв. 0.36940 лв. 2.21640 лв. 19-10-2021г.

ПСБ Аспарухово

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.18800 лв. 0.64600 лв. 1.83400 лв. 0.36680 лв. 2.20080 лв. 19-10-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 1.07600 лв. 0.64600 лв. 1.72200 лв. 0.34440 лв. 2.06640 лв. 19-10-2021г.

ПСБ Карнобат

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 1.06900 лв. 0.64600 лв. 1.71500 лв. 0.34300 лв. 2.05800 лв. 19-10-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 1.06900 лв. 0.64600 лв. 1.71500 лв. 0.34300 лв. 2.05800 лв. 19-10-2021г.

ПБ Пловдив - Булмаркет

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Пропан-бутан смес LPG кг 1.60000 лв. 0.34000 лв. 1.94000 лв. 0.38800 лв. 2.32800 лв. 20-10-2021г.

ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 1.08100 лв. 0.71000 лв. 1.79100 лв. 0.35820 лв. 2.14920 лв. 19-10-2021г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 1.19700 лв. 0.71000 лв. 1.90700 лв. 0.38140 лв. 2.28840 лв. 19-10-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 1.06900 лв. 0.64600 лв. 1.71500 лв. 0.34300 лв. 2.05800 лв. 19-10-2021г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.18100 лв. 0.64600 лв. 1.82700 лв. 0.36540 лв. 2.19240 лв. 19-10-2021г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 1.06900 лв. 0.64600 лв. 1.71500 лв. 0.34300 лв. 2.05800 лв. 19-10-2021г.
Пропан-бутан смес LPG кг 1.58500 лв. 0.34000 лв. 1.92500 лв. 0.38500 лв. 2.31000 лв. 20-10-2021г.