Zara Petrol Stations
0700 15 415
Enter
bg en

Terminal 1

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.87400 лв. 0.71000 лв. 1.58400 лв. 0.31680 лв. 1.90080 лв. 13-11-2019г.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент PLUS литри 0.88400 лв. 0.71000 лв. 1.59400 лв. 0.31880 лв. 1.91280 лв. 13-11-2019г.
Автомобилен бензин RON95 – Е5 литри 0.83900 лв. 0.71000 лв. 1.54900 лв. 0.30980 лв. 1.85880 лв. 13-11-2019г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 0.97900 лв. 0.71000 лв. 1.68900 лв. 0.33780 лв. 2.02680 лв. 13-11-2019г.
Биодизел – естeри на мастни киселини FAME 100 литри 1.59000 лв. 0.64600 лв. 2.23600 лв. 0.44720 лв. 2.68320 лв. 11-10-2019г.
Биоетанол - E100 литри 1.31000 лв. 11.00000 лв. 12.31000 лв. 2.46200 лв. 14.77200 лв. 11-10-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.99500 лв. 0.64600 лв. 1.64100 лв. 0.32820 лв. 1.96920 лв. 07-11-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.05000 лв. 0.64600 лв. 1.69600 лв. 0.33920 лв. 2.03520 лв. 05-11-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS литри 1.06000 лв. 0.64600 лв. 1.70600 лв. 0.34120 лв. 2.04720 лв. 05-11-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.99500 лв. 0.64600 лв. 1.64100 лв. 0.32820 лв. 1.96920 лв. 07-11-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори PLUS литри 1.00500 лв. 0.64600 лв. 1.65100 лв. 0.33020 лв. 1.98120 лв. 07-11-2019г.
Тежко гориво кг 0.98000 лв. 0.40000 лв. 1.38000 лв. 0.27600 лв. 1.65600 лв. 11-10-2019г.

Terminal 2

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Бутан C4H10 кг 0.86500 лв. 0.34000 лв. 1.20500 лв. 0.24100 лв. 1.44600 лв. 16-11-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.99500 лв. 0.64600 лв. 1.64100 лв. 0.32820 лв. 1.96920 лв. 07-11-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.05000 лв. 0.64600 лв. 1.69600 лв. 0.33920 лв. 2.03520 лв. 05-11-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.99500 лв. 0.64600 лв. 1.64100 лв. 0.32820 лв. 1.96920 лв. 07-11-2019г.
Пропан C3H8 кг 1.01500 лв. 0.34000 лв. 1.35500 лв. 0.27100 лв. 1.62600 лв. 16-11-2019г.
Пропан-бутан LPG за отопление кг 0.91500 лв. 0.00000 лв. 0.91500 лв. 0.18300 лв. 1.09800 лв. 16-11-2019г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.91500 лв. 0.34000 лв. 1.25500 лв. 0.25100 лв. 1.50600 лв. 16-11-2019г.

ПСБ Стара Загора

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.87400 лв. 0.71000 лв. 1.58400 лв. 0.31680 лв. 1.90080 лв. 13-11-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.05000 лв. 0.64600 лв. 1.69600 лв. 0.33920 лв. 2.03520 лв. 05-11-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.99500 лв. 0.64600 лв. 1.64100 лв. 0.32820 лв. 1.96920 лв. 07-11-2019г.

ПСБ Пловдив

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.87800 лв. 0.71000 лв. 1.58800 лв. 0.31760 лв. 1.90560 лв. 13-11-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.05000 лв. 0.64600 лв. 1.69600 лв. 0.33920 лв. 2.03520 лв. 05-11-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.99500 лв. 0.64600 лв. 1.64100 лв. 0.32820 лв. 1.96920 лв. 07-11-2019г.

ПСБ Русе

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.88100 лв. 0.71000 лв. 1.59100 лв. 0.31820 лв. 1.90920 лв. 13-11-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.04500 лв. 0.64600 лв. 1.69100 лв. 0.33820 лв. 2.02920 лв. 07-11-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.99500 лв. 0.64600 лв. 1.64100 лв. 0.32820 лв. 1.96920 лв. 07-11-2019г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.92500 лв. 0.34000 лв. 1.26500 лв. 0.25300 лв. 1.51800 лв. 16-11-2019г.

ПСБ Илиянци

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.88100 лв. 0.71000 лв. 1.59100 лв. 0.31820 лв. 1.90920 лв. 13-11-2019г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 0.97900 лв. 0.71000 лв. 1.68900 лв. 0.33780 лв. 2.02680 лв. 13-11-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.05000 лв. 0.64600 лв. 1.69600 лв. 0.33920 лв. 2.03520 лв. 05-11-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.99500 лв. 0.64600 лв. 1.64100 лв. 0.32820 лв. 1.96920 лв. 07-11-2019г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.94500 лв. 0.34000 лв. 1.28500 лв. 0.25700 лв. 1.54200 лв. 16-11-2019г.

ПБ Варна

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.88100 лв. 0.71000 лв. 1.59100 лв. 0.31820 лв. 1.90920 лв. 13-11-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.99500 лв. 0.64600 лв. 1.64100 лв. 0.32820 лв. 1.96920 лв. 07-11-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.04500 лв. 0.64600 лв. 1.69100 лв. 0.33820 лв. 2.02920 лв. 05-11-2019г.

ПБ Плевен

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.88100 лв. 0.71000 лв. 1.59100 лв. 0.31820 лв. 1.90920 лв. 13-11-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.05000 лв. 0.64600 лв. 1.69600 лв. 0.33920 лв. 2.03520 лв. 05-11-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.99100 лв. 0.64600 лв. 1.63700 лв. 0.32740 лв. 1.96440 лв. 07-11-2019г.

ПБ Благоевград

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.88100 лв. 0.71000 лв. 1.59100 лв. 0.31820 лв. 1.90920 лв. 13-11-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.99100 лв. 0.64600 лв. 1.63700 лв. 0.32740 лв. 1.96440 лв. 07-11-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.05000 лв. 0.64600 лв. 1.69600 лв. 0.33920 лв. 2.03520 лв. 05-11-2019г.

ПСБ Аспарухово

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.04100 лв. 0.64600 лв. 1.68700 лв. 0.33740 лв. 2.02440 лв. 05-11-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.98600 лв. 0.64600 лв. 1.63200 лв. 0.32640 лв. 1.95840 лв. 07-11-2019г.

ПСБ Карнобат

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.98600 лв. 0.64600 лв. 1.63200 лв. 0.32640 лв. 1.95840 лв. 07-11-2019г.
Гориво за извънпътна техника и трактори литри 0.98600 лв. 0.64600 лв. 1.63200 лв. 0.32640 лв. 1.95840 лв. 07-11-2019г.

ПБ Пловдив - Булмаркет

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Пропан-бутан смес LPG кг 0.93500 лв. 0.34000 лв. 1.27500 лв. 0.25500 лв. 1.53000 лв. 16-11-2019г.

ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас

Продукт Мерна единица Базова цена Акциз Данъчна основа ДДС Цена с ДДС В сила от
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 0.87400 лв. 0.71000 лв. 1.58400 лв. 0.31680 лв. 1.90080 лв. 13-11-2019г.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 0.97900 лв. 0.71000 лв. 1.68900 лв. 0.33780 лв. 2.02680 лв. 13-11-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S - Е5 литри 0.98600 лв. 0.64600 лв. 1.63200 лв. 0.32640 лв. 1.95840 лв. 07-11-2019г.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.04100 лв. 0.64600 лв. 1.68700 лв. 0.33740 лв. 2.02440 лв. 05-11-2019г.
Пропан-бутан смес LPG кг 0.91500 лв. 0.34000 лв. 1.25500 лв. 0.25100 лв. 1.50600 лв. 16-11-2019г.