Zara Petrol Stations
0700 15 415
Enter
bg en

Zara 01 - Stara Zagora, Industrial

Продукт Мерна единица Цена с ДДС
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS литри 2.03 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.95 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 1.98 лв.
Пропан-бутан смес LPG литри 0.98 лв.
Пропан-бутан в бутилки МОТОРНО ГОРИВО кг 2.30 лв.
Пропан-бутан в бутилки ОТОПЛЕНИЕ кг 1.90 лв.
Пропан-бутан БИТОВ литри 1.20 лв.

Zara 02 - Dimitrovgrad

Продукт Мерна единица Цена с ДДС
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS литри 2.03 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.99 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 1.99 лв.
Пропан-бутан смес LPG литри 1.00 лв.
Пропан-бутан в бутилки ОТОПЛЕНИЕ кг 1.90 лв.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 2.14 лв.

Зара 03 - Стара Загора, К.Ганчев

Продукт Мерна единица Цена с ДДС
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS литри 2.03 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.99 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 1.99 лв.
Пропан-бутан смес LPG литри 1.00 лв.
Компресиран природен газ – метан CNG кг 1.40 лв.
Пропан-бутан в бутилки ОТОПЛЕНИЕ кг 1.90 лв.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 2.14 лв.

Зара 04 - с.Бъдеще

Продукт Мерна единица Цена с ДДС
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS литри 2.03 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.99 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 1.99 лв.
Пропан-бутан смес LPG литри 1.00 лв.
Пропан-бутан в бутилки ОТОПЛЕНИЕ кг 1.90 лв.

Зара 05 - Ст. Загора, К.Ганчев, П.Евтимий

Продукт Мерна единица Цена с ДДС
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS литри 2.03 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.99 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 1.99 лв.
Пропан-бутан смес LPG литри 1.00 лв.
Пропан-бутан в бутилки ОТОПЛЕНИЕ кг 1.90 лв.

Зара 06 - Стара Загора, Три Чучура

Продукт Мерна единица Цена с ДДС
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS литри 2.03 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.99 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 1.99 лв.
Пропан-бутан смес LPG литри 1.00 лв.
Компресиран природен газ – метан CNG кг 1.41 лв.
Пропан-бутан в бутилки ОТОПЛЕНИЕ кг 1.90 лв.

Зара 08 - Стара Загора, Зора

Продукт Мерна единица Цена с ДДС
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS литри 2.03 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.99 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 1.99 лв.
Пропан-бутан смес LPG литри 1.00 лв.
Пропан-бутан в бутилки ОТОПЛЕНИЕ кг 1.90 лв.

Зара 09 - Стара Загора, Новозагорско шосе

Продукт Мерна единица Цена с ДДС
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS литри 2.03 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.99 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 1.99 лв.
Пропан-бутан смес LPG литри 1.00 лв.
Пропан-бутан в бутилки ОТОПЛЕНИЕ кг 1.90 лв.

ЗАРА 10 - Ямбол, ул.Ормана 26

Продукт Мерна единица Цена с ДДС
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 1.97 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 1.99 лв.
Пропан-бутан смес LPG литри 1.05 лв.
Пропан-бутан в бутилки ОТОПЛЕНИЕ кг 1.90 лв.
Пропан-бутан БИТОВ литри 1.40 лв.