Zara Petrol Stations
0700 15 415
Enter
bg en

Zara 01 - Stara Zagora, Industrial

Продукт Мерна единица Цена с ДДС
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS литри 2.47 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 2.33 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 2.43 лв.
LPG пропан-бутан-смес литри 0.84 лв.
Пропан-бутан в бутилки МОТОРНО ГОРИВО кг 1.70 лв.
Пропан-бутан в бутилки ОТОПЛЕНИЕ кг 1.70 лв.

Zara 02 - Dimitrovgrad

Продукт Мерна единица Цена с ДДС
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS литри 2.47 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 2.41 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 2.50 лв.
LPG пропан-бутан-смес литри 0.85 лв.
Пропан-бутан в бутилки ОТОПЛЕНИЕ кг 1.70 лв.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 2.82 лв.

Зара 03 - Стара Загора, К.Ганчев

Продукт Мерна единица Цена с ДДС
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS литри 2.47 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 2.41 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 2.50 лв.
LPG пропан-бутан-смес литри 0.85 лв.
Компресиран природен газ – метан CNG кг 1.90 лв.
Пропан-бутан в бутилки ОТОПЛЕНИЕ кг 1.70 лв.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 2.82 лв.

Зара 04 - с.Бъдеще

Продукт Мерна единица Цена с ДДС
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS литри 2.47 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 2.41 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 2.49 лв.
LPG пропан-бутан-смес литри 0.85 лв.
Пропан-бутан в бутилки ОТОПЛЕНИЕ кг 1.70 лв.

Зара 05 - Ст. Загора, К.Ганчев, П.Евтимий

Продукт Мерна единица Цена с ДДС
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS литри 2.47 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 2.40 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 2.49 лв.
LPG пропан-бутан-смес литри 0.85 лв.

Зара 06 - Стара Загора, Три Чучура

Продукт Мерна единица Цена с ДДС
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS литри 2.47 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 2.41 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 2.50 лв.
LPG пропан-бутан-смес литри 0.85 лв.
Компресиран природен газ – метан CNG кг 1.90 лв.
Пропан-бутан в бутилки ОТОПЛЕНИЕ кг 1.70 лв.

Зара 08 - Стара Загора, Зора

Продукт Мерна единица Цена с ДДС
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS литри 2.47 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 2.40 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 2.49 лв.
LPG пропан-бутан-смес литри 0.85 лв.
Пропан-бутан в бутилки ОТОПЛЕНИЕ кг 1.70 лв.

Зара 09 - Стара Загора, Новозагорско шосе

Продукт Мерна единица Цена с ДДС
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS литри 2.47 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 2.41 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 2.50 лв.
LPG пропан-бутан-смес литри 0.85 лв.
Пропан-бутан в бутилки ОТОПЛЕНИЕ кг 1.70 лв.

ЗАРА 10 - Ямбол, ул.Ормана 26

Продукт Мерна единица Цена с ДДС
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 2.35 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 2.47 лв.
LPG пропан-бутан-смес литри 0.87 лв.
LPG Пропан-бутан БИТОВ литри 1.40 лв.