Zara Petrol Stations
0700 15 415
Enter
bg en

Zara 01 - Stara Zagora, Industrial

Продукт Мерна единица Цена с ДДС
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS литри 3.18 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 3.10 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 2.70 лв.
Пропан-бутан смес LPG литри 1.18 лв.
Пропан-бутан в бутилки МОТОРНО ГОРИВО кг 2.50 лв.
Пропан-бутан в бутилки ОТОПЛЕНИЕ кг 2.50 лв.

Zara 02 - Dimitrovgrad

Продукт Мерна единица Цена с ДДС
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS литри 3.21 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 3.15 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 2.85 лв.
Пропан-бутан смес LPG литри 1.20 лв.
Пропан-бутан в бутилки ОТОПЛЕНИЕ кг 2.50 лв.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 3.18 лв.

Зара 03 - Стара Загора, К.Ганчев

Продукт Мерна единица Цена с ДДС
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS литри 3.21 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 3.15 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 2.85 лв.
Пропан-бутан смес LPG литри 1.20 лв.
Компресиран природен газ – метан CNG кг 6.49 лв.
Пропан-бутан в бутилки ОТОПЛЕНИЕ кг 2.50 лв.
Автомобилен бензин RON98- A100 с биокомпонент литри 3.18 лв.

Зара 04 - с.Бъдеще

Продукт Мерна единица Цена с ДДС
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS литри 3.21 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 3.15 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 2.85 лв.
Пропан-бутан смес LPG литри 1.20 лв.
Пропан-бутан в бутилки ОТОПЛЕНИЕ кг 2.50 лв.

Зара 05 - Ст. Загора, К.Ганчев, П.Евтимий

Продукт Мерна единица Цена с ДДС
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS литри 3.21 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 3.14 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 2.84 лв.
Пропан-бутан смес LPG литри 1.20 лв.

Зара 06 - Стара Загора, Три Чучура

Продукт Мерна единица Цена с ДДС
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS литри 3.21 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 3.15 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 2.85 лв.
Пропан-бутан смес LPG литри 1.20 лв.
Компресиран природен газ – метан CNG кг 6.49 лв.
Пропан-бутан в бутилки ОТОПЛЕНИЕ кг 2.50 лв.

Зара 08 - Стара Загора, Зора

Продукт Мерна единица Цена с ДДС
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS литри 3.21 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 3.14 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 2.84 лв.
Пропан-бутан смес LPG литри 1.20 лв.
Пропан-бутан в бутилки ОТОПЛЕНИЕ кг 2.50 лв.

Зара 09 - Стара Загора, Новозагорско шосе

Продукт Мерна единица Цена с ДДС
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент PLUS литри 3.21 лв.
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 3.15 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 2.85 лв.
Пропан-бутан смес LPG литри 1.20 лв.
Пропан-бутан в бутилки ОТОПЛЕНИЕ кг 2.50 лв.

ЗАРА 10 - Ямбол, ул.Ормана 26

Продукт Мерна единица Цена с ДДС
Гориво за дизелови двигатели 0,001%S с биокомпонент литри 3.15 лв.
Автомобилен бензин RON95 с биокомпонент литри 2.99 лв.
Пропан-бутан смес LPG литри 1.15 лв.
Пропан-бутан БИТОВ литри 1.40 лв.