Бензиностанции Зара
0700 15 415
Вход
bg en

РЕД и УСЛОВИЯ за ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ в ЗАРА-ГАЗ ООД

Във връзка с влизането в сила на ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ /Обн. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2023г./,  ЗАРА-ГАЗ ООД, в качеството на задължено лице по чл.12, ал.1, т.2 от ЗЗЛПСПОИН предоставя следната информация по чл.12, ал.4 за реда и условията за подаване на сигнали в ЗАРА-ГАЗ ООД:

Данните за контакт относно използването на канал за вътрешно подаване на сигнали в ЗАРА-ГАЗ ООД са както следва:

  • писмено

по имейл: zara@zara.bg  

по поща на адрес: Стара Загора 6000, ул.Индустриална, № 61 

  • устно

на място в офиса на ЗАРА-ГАЗ ООД на адрес: Стара Загора 6000, ул.Индустриална, № 61

на телефон: +359 42 616511

                       

Информация , съгласно чл.116д, ал.1 от Закона за опазване на околната среда

Информация за предвидените мерки за защита от аварии в Складова база за пропан-бутан и течни горива "Агробиохим", съгл. на чл.116д, ал.1 от ЗООС

Информация , съгласно чл.116д, ал.1 от Закона за опазване на околната среда

Информация за предвидените мерки за защита от аварии в Петролна база ЗАРА, съгл. на чл.116д, ал.1 от ЗООС

Енергийни спестявания

Информираме Ви, че са налични и готови за прехвърляне енергийни спестявания по издадено Удостоверение, съгласно ЗЕЕ!

ЗЗНН: Петролна компания "ЗАРА", обявява цени на услуги по съхранение на количества горива по запаси за извънредни ситуации:

- наем на складов капацитет 6 лв./тон/месец с гориво на клиента

- наем на гориво в т.ч. складов капацитет 15 лв./тон/месец


 

СВОБОДЕН СКЛАДОВ КАПАЦИТЕТ ЗА ЛИЦА ВЛОЖИТЕЛИ НА ЕП В ДАНЪЧНИ СКЛАДОВЕ на ПЕТРОЛНА КОМПАНИЯ "ЗАРА"

Съгласно изискванията на чл.47, ал.12 и чл.65, ал.11 от ЗАДС, петролна компания "ЗАРА" обявява свободни складови обеми за съхранение на енергийни продукти в данъчните си складове. За повече информация вижте съобщението в секция УСЛУГИ - https://zara.bg/bg/svoboden-skladov-kapatsitet-za-litsa-vlozhiteli-na-ep-v-danachni-skladove-na-petrolna-kompaniya-zara или направете своето запитване на адрес: zara@zara.bg.

Екипът на петролна компания "ЗАРА"

ПРИЗИВ

С призив към всички, които имат възможност и добро сърце, да помогнат!
Дареното днес ще остане и утре!

 

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ЗАРА-ГАЗ ООД обявява информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение: Монтаж на инсталация за получаване, съхранение и експедиция на пропан-бутан в съществуваща Петролна база (монтиране на 2 бр. подземни резервоари за пропан-бутан, всеки с обем 200 м3, измервателни системи, помпено-компресорна станция, автомобилна товаро-разтоварна естакада и ЖП везна) в поземлен имот с идентификатор 68850.523.87 в град  Стара Загора.

Възложител: ЗАРА-ГАЗ ООД

Адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора, кв.Индустриален, ул.Индустриална №61, Петролна база „ЗАРА”

Лице за контакти: Георги Георгиев, тел. 042/616515, begin_of_the_skype_highlighting факс: 042/616516, e-mail: zara@zara.bg 

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 10.09.2019г. до 24.09.2019 г. включително, в офиса на ЗАРА-ГАЗ ООД, телефон за връзка: 042/ 616515.

Брюксел поиска мерки срещу прането на пари и още куп подобрения

~~Европейската комисия представя днес специфичните за всяка държава препоръки за 2019 г., в които излага насоки за икономическата политика на страните за следващите 12-18 месеца.


На България се препоръчва през 2019 г. и 2020 г. да подобри събирането на данъци чрез целенасочени мерки като посочва конкретно акцизите и трудовите данъци, предаде БТА. Необходимо е подобряване на корпоративното управление на дружествата, държавна собственост, чрез приемане и въвеждане в сила на ново законодателство.

Рискът от корупция трябва да бъде по-добре адресиран, тъй като е предпоставка за прането на пари. Българските власти ще трябва да покажат конкретни резултати и стабилен списък с крайни решения за свързани с корупция случаи, подчертава Еврокомисията.


Комисията отбелязва, че България подобрява събирането на данъци, но въпреки това не във всяка сфера администрирането на приходите е с еднакво темпо. Изрично се посочва, че това е валидно за данъците върху доходите и плащането на осигуровките. Отбелязва се, че подобряването на събирането на тези данъци, е от ключово значение за намаляване на сивата икономика.


Според документа има доказателства, че недекларираният труд и незаконната търговия с горива остават предизвикателство. Държавните предприятия страдат от слабо корпоративно управление, което в голяма степен се отразява на икономическото им представяне.

ОБСЪЖДАНЕ на НАРЕДБА към "секторен" Закон

Уважаеми Колеги,

В приложения линк може да намерите последна редакция на НАРЕДБА към Закон за регулиране на СЕКТОРА, публикувана за обсъждане днес с краен срок 04.01.2019:

http://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4000

Използвам възможността да Ви пожелая СВЕТЛИ ПРАЗНИЦИ и успех в НОВАТА ГОДИНА!!!

Успех - ЖТ