Бензиностанции Зара
0700 15 415
Вход
bg en
Енергийни решения за бизнеса

Енергийни решения за бизнеса

Виж Повече...

Цени Бензиностанции

  • 2.62 лв.
  • 2.52 лв.
  • 2.48 лв.
  • 1.11 лв.
  • 1.96 лв.
  • 2.20 лв.
Виж всички...

Карта за
отстъпка
при плащане
в брой

Корпоративна
карта за отстъпка
при безкасови
плащания

Новини

РЕД и УСЛОВИЯ за ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ в ЗАРА-ГАЗ ООД

Във връзка с влизането в сила на ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ /Обн. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2023г./,  ЗАРА-ГАЗ ООД, в качеството на задължено лице по чл.12, ал.1, т.2 от ЗЗЛПСПОИН предоставя следната информация по чл.12, ал.4 за реда и условията за подаване на сигнали в ЗАРА-ГАЗ ООД:

Данните за контакт относно използването на канал за вътрешно подаване на сигнали в ЗАРА-ГАЗ ООД са както следва:

  • писмено

по имейл: zara@zara.bg  

по поща на адрес: Стара Загора 6000, ул.Индустриална, № 61 

  • устно

на място в офиса на ЗАРА-ГАЗ ООД на адрес: Стара Загора 6000, ул.Индустриална, № 61

на телефон: +359 42 616511

                       

Информация , съгласно чл.116д, ал.1 от Закона за опазване на околната среда

Информация за предвидените мерки за защита от аварии в Складова база за пропан-бутан и течни горива "Агробиохим", съгл. на чл.116д, ал.1 от ЗООС

Информация , съгласно чл.116д, ал.1 от Закона за опазване на околната среда

Информация за предвидените мерки за защита от аварии в Петролна база ЗАРА, съгл. на чл.116д, ал.1 от ЗООС

Виж Повече...

За компанията

Следвай верния път!

За компанията

ЗАРА помага на своите клиенти в бизнеса и ежедневието им, като следва техните индивидуални нужди и им дава сигурността на качественото обслужване.

ЗАРА е лидер в търговията с енергийни продукти. Търговската гама продукти включва пълната гама нефтопродукти, както и въглеводородни газове и природни газове.

Обектите ни за търговия с нефтопродукти се намират в Централна България, което позволява изключително добра логистика и уникална възможност за бързо обслужване на клиенти в цялата страна.

Петролна компания ЗАРА е създадена през 1994 година с основен предмет на дейност търговия с енергийни, петролни и

Виж Повече...