Бензиностанции Зара
0700 15 415
Вход
bg en

СВОБОДЕН СКЛАДОВ КАПАЦИТЕТ ЗА ЛИЦА ВЛОЖИТЕЛИ НА ЕП В ДАНЪЧНИ СКЛАДОВЕ на ПЕТРОЛНА КОМПАНИЯ "ЗАРА"

Съгласно чл.47, ал.14 и чл.65, ал.11 от ЗАДС, уведомяваме заинтересованите лица, търговци на ЕП, за свободен складов капацитет за съхранение на енергийни продукти, по складове и видове акцизни стоки, за период - Април/2022 г., както следва:

1. За данъчен склад с номер BGNCA00145001:

- Газьол 0,001% сяра, КН 27101943, V=3000 м3

- Газьол 0,002% сяра, КН 277101946, V=100 м3

- Газьол 0,1% сяра, КН 27101947, V=100 м3

2. За данъчен склад с номер BGNCA00145002:

- Газьол 0,001% сяра, КН 27101943, V=1000м3

- Биодизел, код по КН 38260010, V=50м3

**За повече информация - виж пълния текст на съобщението.

 

Транспортни услуги

 Дружеството притежава Лиценз за автомобилен превоз на товари на Европейската Икономическа Общност.