Бензиностанции Зара
0700 15 415
Вход
bg en

Природен газ

Природният газ е висококалоричен газ, и се използва главно като гориво в промишлени инсталации, за битови нужди, гориво за МПС и суровина в химическата промишленост. Изключително запалим газ. Добива се от естествени подземни акумулации - газови, газокондензатни и газонефтени находища.


Продукт Лист